De stem van het volk luidt de toekomst in

door de Meester -, via Benjamin Creme (6 juni 2013)

Het wordt voor velen steeds duidelijker dat het huidige economische stelsel van de wereld aan duigen ligt en veranderd moet worden. Zo stagneren de economieën van de VS, Europa en Japan en in China, nog maar kort een grootmacht, neemt de groei af. Alleen India, waar miljoenen nog steeds in armoede leven en sterven, en Brazilië houden de banier van ‘succes’ nog hoog.
Toegegeven, dit is een zeer onvolledige kijk op de wereld­economieën, maar algemeen geldt dat landen wegkwijnen en niet weten hoe te floreren. De oude kunstgrepen werken niet langer: academici prijzen zich gelukkig met een baan in de bediening; de armen zijn armer dan ooit tevoren en dankbaar voor voedsel­banken; de middenklasse worstelt om “het hoofd boven water te houden”; de rijken zijn rijker dan ooit, maar vinden dat ze teveel belasting betalen. Regeringen doen hun best, maar hun prioriteiten zijn verkeerd en hun methoden niet langer van toepassing voor de problemen die zich aan de wereld voordoen.
De mensen, echter, die het meeste lijden onder de dadeloosheid of het verkeerde denken van de regering, zien hun eigen behoeften maar al te goed. Zij willen vrijheid, rechtvaardigheid, het recht op werk en een wereld in vrede waarin hun gezin kan gedijen. Aan hun eisen wordt steeds meer uiting gegeven. Niet lang meer zal het gewone volk zijn boosheid en frustratie, die zijn deel zijn, in toom houden. Zij hebben geen vertrouwen meer in de woorden en daden die de regeringen in hun naam uitvoeren. Al te lang en al te vaak zijn ze misleid en is hun geboorterecht hun ontzegd. Ze zien dit in eenvoudige bewoordingen, maar met heldere blik, terwijl ze de intriges van de machtige rijken niet langer vertrouwen. De stem van het volk zwelt aan, nee, is aangezwollen, en roept de mensen op zich uit te spreken.
De mensen hebben, met heldere blik en onbevreesd, de toekomst gezien en de mogelijkheid om hun aspiraties voor een rechtvaardige en vreedzame wereld te vervullen. Zij weten dat dit niet vanzelf zal gebeuren maar dat zij, samen met hun broeders en zusters, de kracht van vervulling in eigen hand moeten nemen. Ze weten ook dat de weg zwaar en gevaarlijk kan zijn, maar dat de prijs te kostbaar voor hen is om te falen, want het is de prijs van broederschap, van rechtvaardigheid en vrede, en een beter, eenvoudiger en waarachtiger leven voor allen. Zij weten dat geen opoffering te groot is om dit te bereiken en zijn bereid ervoor te sterven.
Zo zullen de mensen in de wereld het geboorterecht van vrijheid en rechtvaardigheid erven dat hun deel is. Zo zal de stem van het volk zich in de komende maanden en jaren luider en duidelijker verheffen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.