Vragen en antwoorden – september 2013

V. Geeft Maitreya nog steeds televisie-interviews in Rusland? Zo ja, hoeveel zijn het er tot nu toe geweest? Op 8 juni 2013 had Maitreya al 14 interviews in Rusland gegeven.
A. Tot op heden (5 augustus 2013) heeft Maitreya 18 interviews in Rusland gegeven.

V. De interviews met Maitreya moeten wel heel erg ingehouden zijn. Niemand heeft er tot nu toe iets over kunnen vinden. Kunt u dit uitleggen?
A. De eerste interviews in de VS waren ongetwijfeld “ingehouden”. Maitreya moest ervoor zorgen, en misschien nog steeds, dat degenen die Hij wil helpen niet worden afgeschrikt, maar naarmate de tijd verstrijkt is Hij, naar ik begrijp, in Mexico, Brazilië en nu Rusland steeds uitgesprokener. Ik heb geen van de interviews gezien noch ben ik er nieuwsgierig naar, wat u misschien vreemd vindt, en ik heb er al helemaal niet naar gezocht. Ik weet dat anderen dat wel hebben gedaan. Als je echt gelooft dat Maitreya in de wereld is en op deze manier werkt, beschik je over een soort ontspannen geduld, een gebrek aan nieuwsgierigheid over wat Hij precies zegt. Ik weet dat zij die echt hard werken niet op zoek zijn naar Maitreya’s interviews. Momenteel verschijnt Hij op de Russische televisie en de reactie is, naar ik begrijp, levendiger en positiever dan ooit. Het doel is niet om Zijn interviews te vinden. Het doel is dat wij ons werk doen en Maitreya Zijn werk laten doen.
We moeten niet vergeten dat Maitreya geen erkenning zoekt. Hij verschijnt volkomen incognito, als één van ons en niet als een groot verlosser of goeroe. Ik weet zeker dat de tijd komt dat degenen die het verhaal kennen Hem onmiddellijk zullen herkennen, maar dat moment is nog niet aangebroken.

V. Als de respons zo positief is (zoals bericht in recente nummers van Share International), betekent dit dan dat Maitreya tijdens de interviews meer van Zichzelf kan laten doorschijnen?
A. Nee, u begrijpt het verkeerd. Als ik zeg “uitgesprokener”, heb ik het over de aard van de problemen en hoe deze kunnen worden opgelost. Ik bedoel niet dat Hij meer van ‘Zichzelf’ laat doorschijnen. Hij verschijnt nog steeds geheel incognito. De mensen moeten Hem herkennen aan Zijn begrip van de veranderingen in de wereld, niet aan een mystieke uitstraling waar sommigen kennelijk naar op zoek zijn.

V. Krijgen Maitreya’s interviews in Rusland zo’n goede respons vanwege de communistische erfenis van het volk?
A. Ja, waarschijnlijk. Mensen hebben de belofte van het communistische ideaal gezien en hebben ook het lijden en de teleurstelling van hun eigen tijd meegemaakt. Ik denk dat ze daarom de denkbeelden van Maitreya kunnen begrijpen, alsmede de rol van de mensheid in het veranderen van de wereld ten goede.

V. In Brazilië is de slogan “O Gigante Acordou” (de slapende reus is ontwaakt) populair geworden. Hij wordt gebruikt bij publieke protesten en als Twitter-code om mensen te attenderen op ontwikkelingen in de golf van activisme die het land overspoelt. Kan het zijn dat deze slogan door Maitreya werd geïnspireerd?
A. Ik denk het niet, maar het is wel opvallend dat hij zo snel na Maitreya’s 41 interviews op de Braziliaanse televisie (allemaal incognito) is opgedoken.

V. Is de recente en aanhoudende opkomst van de stem van het volk het gevolg van Maitreya’s interviews in Brazilië en Zijn energie, die naar ik aanneem krachtig uitstroomt tijdens de interviews?
A. Ja, inderdaad.

V. Ik wil u graag iets vragen over de recente protesten in Brazilië. Deze waren heel grootschalig in dit grote land en er namen honderdduizenden mensen aan deel. 1) Was Maitreya aanwezig bij de protesten in sommige steden, zoals in São Paolo, Rio de Janeiro of elders? 2) De demonstraties begonnen als protest tegen de verhoging van de tarieven voor het openbaar vervoer in veel Braziliaanse steden, maar inmiddels uiten mensen ook andere klachten. Veel mensen met heel uiteenlopende politieke voorkeuren hebben zich bij de protesten aangesloten – mensen voor en tegen abortus, voor en tegen gelijke rechten voor homo’s, mensen van rechts en van links, mensen die demonstreren voor grotere democratie en mensen die de terugkeer van de dictatuur eisen! Is dit een goede ontwikkeling? Sommige van de denkbeelden in de protesten lijken wel erg conservatief. Of is het volgens u nu zaak dat de mensen bij deze demonstraties met elkaar in gesprek gaan en dat mensen met andere denkbeelden (ook al zijn die nogal conservatief) het protest verrijken? Dank u voor uw inzichten. Ze zijn bijzonder nuttig!
A. 1) Nee. 2) Ja, het is belangrijk dat mensen ontwaken en uiting geven aan hun behoeften. Uiteindelijk komt hier een consensus uit voort.

V. Tijdens de recente protesten hier in Brazilië zei een politicus dat het goed zou zijn om alle politieke partijen af te schaffen. Is dat een goede ontwikkeling? Dat lijkt mij nogal radicaal. Ook doet het me denken aan de tijd van de Braziliaanse dictatuur, toen er geen politieke partijen toegestaan waren.
A. Deze persoon ziet de constante strijd en concurrentie tussen de politieke partijen als schadelijk voor de vreedzame ontwikkeling van het land. Dat is waar, maar vreedzame dialoog tussen de partijen en het volk verdient volgens mij de voorkeur boven een dictatorschap. Wanneer de partijen leren samen te werken om te voorzien in de behoeften van het volk, heb je de beste verhouding.

V. Ik ben nog steeds agnostisch over de aanwezigheid van Maitreya, maar het is de enige hoop die ik heb en die houdt me tijdens een ernstige depressie op de been. Is er een goede, een redelijke of een kleine kans dat Hij door Zijn interviews zo populair zal worden in het buitenland dat de grote Europese en Amerikaanse media in de komende een à twee jaar van Maitreya zullen gaan berichten? Ik verlang ernaar van Hem te horen. Ik verlang naar welke inspiratie of bemoediging Hij ook maar kan geven, zodat ik weer hoop krijg. U heeft gezegd dat er de laatste tijd heel veel positieve ontwikkelingen zijn, maar al wat ik zie is wanhoop en onheil. De wereld lijkt zo ellendig en ik voel me machteloos om haar te veranderen. U heeft een verantwoordelijkheid om specifiek aan te geven welke positieve ontwikkelingen zich nu voordoen. Ik vraag u om mee te voelen met de rest van ons die niet de troost van de nabijheid tot een hoge geestelijk leraar hebben.
A. Uw verlangens zullen eerder worden vervuld dan u nu voor mogelijk houdt. Maar ik weet dat er, ongeacht wat ik zeg, tot aan Verklaringsdag de twijfel in uw denken zal blijven knagen!

V. Ik had nooit van Maitreya gehoord totdat ik informatie opzocht over het bewegende Egyptische beeld [in het Manchester Museum]. Ik heb vele jaren op een katholieke school gezeten, maar een aantal jaren geleden heb ik religie opgegeven omdat ik steeds het gevoel had dat mijn god anders was dan de god die mij werd opgedrongen. God is liefde, liefde is god – dat is altijd mijn filosofie geweest. Ik heb de boodschappen die u heeft doorgegeven sinds mijn kindertijd geloofd, dus het voelt alsof ik de Leraar al ken. Kent hij mij, aangezien er iemand met mij communiceert en mij leidt om een zo goed mogelijk mens te zijn? Ik weet niet of u die laatste vraag kunt beantwoorden, maar ik ga me verdiepen in de meditatie waarover u spreekt en kijken wat er gebeurt.
A. Niet God, maar een leerling van uw Meester die u vanaf de innerlijke gebieden leidt.

V. Is Share International erop uit om rellen uit te lokken? Wil Share International een gelukkiger, verstandiger en eerlijker wereld voor iedereen?
A. Share International wil beslist een gelukkiger, verstandiger en eerlijker wereld voor iedereen en gelooft dat die kan worden bereikt door de aanvaarding van de noodzaak van rechtvaardigheid en het samendelen van de hulpbronnen. Maar Share International gelooft dat dit alleen kan worden bereikt langs geleidelijke en vreedzame weg; met andere woorden, door evolutie en niet door strijd en revolutie.

V. Zal Maitreya, de Wereldleraar, een einde maken aan alle honger in de wereld en dat doen zodra hij zich aan de wereld bekend heeft gemaakt?
A. Nee, dat is onze verantwoordelijkheid. Het is niet Zijn verantwoordelijkheid om een einde te maken aan alle honger in de wereld. De mensheid is één en begint zich slechts langzaam te realiseren dat dit zo is. Maitreya zal dit begrip van onze verhouding onderschrijven en de mensheid inspireren om opgewekt en bereidwillig alle hulpbronnen van de wereld samen te delen met alle mannen en vrouwen, waar dan ook.

V. Alles wat zich nu op de planeet afspeelt heeft u lang geleden al beschreven en het is verbazingwekkend om in deze tijd geboren te worden en te zien hoe het zich allemaal ontvouwt. Maar ik zou graag weten wanneer koude kernfusie beschikbaar komt voor energie? Ik heb het gevoel dat de hele planeet ervan gonst en van alle prijzen die maar stijgen is de energieprijs nu een van de hoogste.
A. Energie uit koude kernfusie had nu beschikbaar kunnen zijn. Er zijn veel experimentele oplossingen gevonden en die zijn door de olieindustrie opgekocht en weggestopt.
Het proces is kennelijk niet moeilijk. De Meester Djwhal Khul heeft, via Alice Bailey, gezegd dat het beschikbaar is middels een eenvoudige waterisotoop, die natuurlijk overal op de planeet beschikbaar is. Deze methode zal ons goedkope energie leveren voordat de aanstaande wetenschap van licht ons onbeperkte energie direct van de zon zal bieden.

V. Werd de toespraak van Malala bij de Verenigde Naties geïnspireerd door Maitreya of de Meester Jezus?
A. Nee, die was geïnspireerd door Malala zelf.

V. Malala lijkt een zuiver mens, bent u het daarmee eens? En wat is zuiverheid eigenlijk? Het lijkt gemakkelijker om mensen aan te wijzen die deze hoedanigheid bezitten dan om het te definiëren. (Het jonge moslimmeisje dat tranen van kristal huilde leek bijvoorbeeld heel zuiver [zie Share International, juni 1997].)
A. Zuiverheid is goedheid of godgelijkheid. Het is de hoedanigheid van de ziel in een individu.

V. Ik vraag me af wat onder dienstbaarheid wordt verstaan? Is informatie verspreiden over Maitreya de enige vorm van dienstbaarheid die telt?
A. Nee, er zijn vele vormen van dienstbaarheid – u kunt de armen, de ouderen, de zwakkeren dienen, maar in deze tijd van crisis kunt u niets belangrijkers doen dan Maitreya, het Plan en de planeet dienen.

V. Is dienstbaarheid alleen informatie verspreiden over Maitreya? Kan dienstbaarheid iets zijn wat je doet als werk? Kan het een inspirerend of bemoedigend gesprek zijn? Kan het iets eenvoudigs zijn, iets alledaags? Graag uw advies en commentaar.
A. Dienstbaarheid kan op alle niveaus bestaan – van het kleinste tot het grootste. Dienstbaarheid is het dienen van de noden van de mensheid en de planeet. Het is het dienen van het plan van evolutie en alles wat dat inhoudt, en ook oude dametjes helpen met oversteken. Het is de reden waarom we in incarnatie komen, om het Plan van Evolutie te dienen.

V. Waarom is er niemand in India die hierover onderricht? Dat zou volgens mij wel moeten. Wat kan ik doen om de informatie te verspreiden?
A. Ga uw gang. We kunnen u de Engelstalige editie van het kwartaalblad De Wederverschijning sturen, die u gratis in uw omgeving kunt verspreiden.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.