De twee pijlers van de toekomst

door de Meester —, via Benjamin Creme (9 augustus 2013)

Van nu af aan zullen de ‘makers en brekers’ van deze wereld, de mensen met rijkdom en macht, toenemend verzet tegen hun listen en plannen ondervinden. In reactie op de wassende invloed van de weldadige energieën van Waterman groeit de gewaarwording van een andere manier van leven waarbij iedereen kan bloeien en groeien, en zijn talenten en ideeën kan openbaren voor het grotere welzijn van allen.
Ook is er een toenemend besef dat geld toch geen god is en toewijding noch eerbied vereist; dat geld slechts een middel is om al dan niet te gebruiken, een hulpmiddel dat een tiran is geworden die zijn meesters tot slaaf maakt.
Van nu af aan zal het ook in toenemende mate duidelijk worden dat de oude vormen en methoden niet langer werken, zeker niet voor het profijt van meer dan een enkeling. Aldus is er een grote kloof ontstaan tussen de rijken en armen van ieder land, scherper en duidelijker dan ooit tevoren. Niet lang meer zullen de armen van de wereld deze onzalige verdeeldheid aanvaarden. En zo roert zich in vele landen opnieuw de dreiging van revolutie. In Onze zienswijze zou zo’n gevolg, hoewel begrijpelijk, weinig goeds voorspellen voor de mensheid en haar wanhoop alleen maar versterken.
Onze weg is de weg van vreedzame evolutie, en die raden We allen aan die de wereld verder in gevaar zouden brengen. Onze weg is eenvoudig en haalbaar; het beginsel van samendelen is het gezegende antwoord op de plagen van de mensen. In één klap zal Eerlijk Samendelen de wereld transformeren. Vele andere wegen zijn beproefd en hebben gefaald. Is het niet verbazingwekkend dat samendelen nooit een plek in de plannen van de mensen heeft gevonden?
Maitreya spreekt, ook nu, dagelijks over de noodzaak van Samendelen en Rechtvaardigheid, de twee pijlers van de nieuwe samenleving van Vrede en Verzoening. Houd daarom stevig vast aan dit eenvoudige pad en breng vreugde in het hart van allen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.