SOP

Moratoria op schaliegaswinning
Regeringsfunctionarissen in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador kondigden een moratorium af op schaliegaswinning of ‘fracking’ – het proces waarbij naar aardgas geboord wordt en dat volgens een aantal wetenschappers ernstige water- en luchtvervuiling veroorzaakt. “Onze regering zal geen aanvragen voor schaliegaswinning op het land of voor de kust accepteren,” aldus provinciaal minister van Natuurlijke Grondstoffen Derrick Dall. “Onze eerste overweging is de gezondheid en de veiligheid van onze burgers. Met deze beslissing handelt onze regering verantwoordelijk en respecteert ze de balans tussen economische ontwikkeling en milieubescherming,” aldus Dall. De provinciale overheid zal de geologische invloed van schaliegaswinning beoordelen en de beoordelingsprocedure aan het publiek voorleggen. De Canadese provincies Quebec en Nova Scotia hebben hangende verder onderzoek eerder moratoria op schaliegaswinning afgekondigd.

In de VS stemden drie steden in de staat Colorado in november 2013 voor uitbanning van schaliegaswinning. Inwoners van Fort Collins en Boulder (Colorado) banden schaliegaswinning voor ten minste de komende vijf jaar uit en de stad Lafayette nam een verbod op alle nieuwe olie- en gasbronnen aan. (Bronnen: commondreams.org; cbc.ca; mcclatchydc.com)

Milieuonderscheiding jongeren VS
De Brower Youth Awards van 2013 zijn aan zes jongeren uit de VS uitgereikt als erkenning van hun voortreffelijke verrichtingen op het gebied van milieubescherming. Dit jaar waren de winnaars:
Alex Freid (22) uit New Hampshire, voor het maken van door studenten geleide programma’s om verspilling op universiteitsterreinen tegen te gaan en hergebruik aan te moedigen, door zijn ideeכle organisatie The Post-Landfill Action Network (PLAN).
Chloe Maxmin (21) uit Maine, voor het ontwikkelen van een online netwerk dat voorziet in ondersteuning van jonge milieuactivisten en voor het coצrdineren van de campagne Divest Harvard, die de universiteit uitdaagt af te zien van fossiele brandstoffen.
Amira Odeh (22) uit Porto Rico, voor de oprichting van de eerste studentenbeweging voor duurzaamheid, gericht op vermindering van waterverbruik en plastic afval op haar universiteitsterrein.
Arielle Klagsbrun (22) uit Missouri, voor het mobiliseren van de gemeenschap van St. Louis om te werken aan gezondheid en een eerlijke toekomst zonder grote kolenmaatschappijen.
Cassandra Lin (15) uit Rhode Island, voor het helpen van de gemeenschap om te voorzien in de behoefte aan onconventionele biobrandstof opgewekt uit gebruikte kookolie.
Jonathan Ferrer (18) uit New York, voor het stimuleren van de betrokkenheid van jonge mensen bij het herstelvermogen van het klimaat en gemeenschapsprojecten in New York City.
De Brower Youth Awards worden jaarlijks gepresenteerd door het New Leaders Initiative van het Earth Island Instituut in Berkely (Californië). Winnaars ontvangen 3000 Amerikaanse dollar contant en een bezoek van een week aan San Francisco waar ze vergaderingen en workshops bijwonen om hun netwerk- en communicatievaardigheden te verbeteren.
De afgelopen 14 jaar hebben de 85 huidige en eerdere ontvangers van Brower Youth Awards meer dan 2 miljoen dollar voor milieudoelen bijeengebracht, meer dan 3000 jonge activisten getraind, hebben ze meer dan 50.000 mensen bij groene projecten betrokken, 20 universiteitsbrede milieugedragslijnen gerealiseerd, acht wetten helpen aannemen, meer dan 4000 manifestaties en acties georganiseerd, 35 documentaires geproduceerd en meer dan 500 lobbybijeenkomsten met gekozen functionarissen gehouden. ( Bronnen: ecowatch.com; broweryouthawards.org; goldmanprize.org)

Ex-premier Japan neemt afstand van kernenergie
De Japanse anti-kernenergiebeweging ontving een onverwachte stimulans toen een van ’s lands populairste figuren, voormalig premier Junichiro Koizumi, openlijk afstand deed van zijn vroegere steun aan kernenergie. In een rede tot Japanse topondernemers begin oktober 2013 zei Koizumi dat Japan zich zou moeten ontdoen van zijn kernenergiecentrales en overschakelen op hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie. Koizumi, die van 2001 tot 2006 premier was, was een enthousiast voorstander van wat hij noemde “goedkope en schone” kernenergie. In zijn recentste toespraak zei hij echter dat hij na de kernramp bij Fukushima in 2011 van standpunt was veranderd. Koizumi denkt nu dat kernenergie de duurste vorm van energie is en wijst niet alleen op de miljarden dollars die nodig zijn om Fukushima op te ruimen, maar ook op de onbekende kosten en methoden om met het kernafval om te gaan. “Er is niets duurders dan kernenergie,” zei hij. “Japan zou moeten aansturen op nul kernenergiecentrales en mikken op een duurzamere maatschappij.”
Koizumi’s veranderde opstelling tart de bedoeling van de huidige regering om zoveel mogelijk kernenergiecentrales opnieuw te starten (momenteel zijn alle gesloten) en haar stelling dat kernenergie cruciaal voor economische groei is. Koizumi gaf het onweerlegbare argument dat als de heersende partij een anti-kernenergiebeleid zou afkondigen, “de stemming onder het publiek meteen zou verbeteren en de natie zou kunnen samenkomen om een duurzame maatschappij te scheppen zoals de wereld nog nooit gezien heeft”. (Bron: New York Times, VS)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.