Lezers schrijven – december 2013

Geneeskrachtige bron in Liverpool
In St. James Gardens, Liverpool, bevindt zich een bron met ijzerhoudend water die voor het eerst in 1775 werd ontdekt in wat toen een steengroeve was. Sinds de ontdekking zijn er verhalen geweest met betrekking tot de werkza.amheid van het water.
Onlangs kwam een vriend ’s morgens heel vroeg thuis en merkte dat de waterleiding afgesloten was. Hij snakte naar een kop thee of zo en herinnerde zich de fles water van de bron, die iemand hem had gegeven. Hij maakte een kopje thee en ging naar bed. De volgende ochtend stond hij op en voelde een krampscheut in zijn rug. Hij draaide zijn ruggegraat van links naar rechts en hoorde een harde knap, en vanaf dat moment kan hij zich gemakkelijker bewegen (hij heeft lang rugproblemen gehad) en zijn armen boven zijn hoofd heffen, wat hij al jaren niet meer kon. Zijn hele houding is veranderd en hij zegt dat hij zich weer als een kind voelt. Hij is ervan overtuigd dat het het water van de bron was dat zijn genezing in gang zette.
Het water lijkt dikker dan kraanwater en je kunt er niet veel van drinken omdat je al een vol gevoel hebt wanneer je nog maar een kopje gedronken hebt. Op een koude dag is het water warmer dan de temperatuur van de lucht. Mensen melden dat hun huisdieren hersteld zijn van ziekten die de dierenarts niet kon genezen, nadat ze regelmatig iets van het water te drinken hadden gekregen. Iemand vertelde dat zijn hond depressief en droevig was en aan een akelige huidziekte leed. Na twee dagen van het water gedronken te hebben, was de hond speels en goed op weg naar herstel. Het water is echt een tonicum voor ieder die het drinkt en je kunt er de beste thee ter wereld van maken. Kunt u zeggen wat de bron van het water is?
R.P., Wallasey (Merseyside, VK).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat Maitreya deze bron in oktober 1995 opnieuw heeft geënergetiseerd. Share International berichtte dat Maitreya op 15 oktober 1995 op wonderbaarlijke wijze aan 600 christenen in Liverpool verscheen waar Hij een “verrassend open” reactie ontving. Zie de lijst van Maitreya’s verschijningen van 1988 tot 2002 aan orthodoxe religieuze groepen in Maitreya’s Missie, dl. III: Bij zijn verschijning heeft Maitreya het water “opgeladen met kosmische energie, waardoor dit water buitengewone geneeskrachtige eigenschappen bezit”.

 Goed geprobeerd
Medio 2012 zag ik toevallig een aankondiging van een gerenommeerd forum over “Samendelen” in de Sorbonne, Parijs. Het programma was erg ambitieus met veel bekende mensen uit allerlei richtingen. Ik besloot naar de opening te gaan en arriveerde juist voor het begon. Ik vond helemaal achterin een plaatsje, want er waren honderden mensen. Ik had een Share International in mijn hand. De spreker vroeg de aanwezigen om hun mening te geven over wat ‘Samendelen’ voor hen betekende. Er waren veel interessante gezichtspunten, maar niemand legde de nadruk op de noodzaak tot samendelen op de manier waarop Mai.treya ernaar verwijst, betreffende broederschap, rechtvaardigheid, vrede en een einde aan honger als prioriteit. Dus probeerde ik mijn hand omhoog te steken en de aandacht te trekken van de gespreksleider die de microfoon uitgaf. Jammer genoeg, door mijn gebrek aan ervaring met dergelijke samenkomsten, was ik te ver van hen vandaan en was teleurgesteld in mijzelf toen de spreker de opmerkingen van de aanwezigen afsloot.

Verbazingwekkend genoeg sloegen rechts van mij twee heel elegante en aristocratische bejaarde dames mijn wanhopige poging om de microfoon te krijgen gade en ik vond hen bijzonder hartelijk en ondersteunend. Ze vertelden me heel aardig dat ze ieder jaar komen en adviseerden me vriendelijk dat ik veel krachtiger met mijn hand had moeten zwaaien en dat langer volhouden om de aandacht van de spreker te trekken.
Kunt u zeggen wie deze twee elegante bejaarde dames waren?
P.C., Frankrijk.
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de “elegante bejaarde dames” Maitreya en de Meester Jezus waren.

Twee brieven van dezelfde persoon

Maitreya’s ‘ster’
1) Op 15 augustus 2013 omstreeks 23.15 uur zag ik bij Dieppe een heldere oranje ster in de lucht. De ster leek erg laag te staan. Aanvankelijk leek hij zich niet te bewegen, maar na een paar minuten begon hij zich langzaam naar links te verplaatsen en verdween achter de bomen. Hij was prachtig en ik was erg opgewonden. Ik weet bijna zeker dat het een UFO was. Kunt u alstublieft vertellen wat dit voorwerp was? Als het een ufo was, waar kwam hij vandaan?
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het heldere oranje licht Maitreya’s ‘ster’ was.

Gebarentaal
2) Op 12 juli 2013 overkwam me iets heel bijzonders. Ik zat in de trein van Parijs naar Caen. Ik dacht aan mijn stiefvader die een hartaanval had gehad en maakte me erg zorgen over hem. Ik herinnerde me een ster die ik op 30 juni had gezien waarvan ik dacht dat het een ufo was. Op dat moment zag ik het woord “HOOP” op een muur geschreven staan waar de trein voorbij reed. Even daarna vloog er een vogel dicht bij me die de trein volgde. En toen, een paar seconden later, zag ik het woord “OVNI” (dat ufo betekent) op een andere muur geschreven staan. Ik voelde me heel gelukkig. Deze .tekens hielpen me erg en doen dat nog steeds. Ik dacht dat het tekens van Maitreya of de Meester Jezus waren. Klopt dat?
M.G., Cachan (Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de woorden die vanuit de trein gezien werden aanwijzingen van Maitreya waren.

Twee brieven van dezelfde persoon

Verteert vandaag niet…
1) In de herfst van 2013 stonden groepsleden met een kraam op een Festival voor het Leven in Londen. Het was echt druk en mensen toonden zich ongewoon open voor het denkbeeld van Maitreya’s Verschijning. Het was ongeveer halverwege, er stonden verscheidene geďnteresseerde mensen bij de kraam en achter hen was iemand op het punt om weg te gaan. Ik begon een gesprek met hem en hij keerde zich onmiddellijk om en luisterde aandachtig. Hij was lang, tenger, West-Indisch, droeg kleurrijke kleding en had een heel vriendelijk gezicht. Hij had donkere rastavl.echten die elegant boven op zijn hoofd waren gedrapeerd. Toen vertelde hij dat hij een kraker was en in een gemeenschap in Manor House, Londen, woonde. Ze leefden van afvalproducten die andere mensen en zaken in de buurt weggooiden, onder andere voedsel dat zogenaamd over de houdbaarheidsdatum heen was, maar nog helemaal goed om te eten. We praatten over de enorme hoeveelheid plastic afval en hij zei: “We verspillen niets, nog geen vodje. Wat we zelf niet kunnen gebruiken of klaar maken voor hergebruik, daarvan ontwerpen we weer iets wat mensen kunnen gebruiken en geven het allemaal weg. Natuurlijk hebben we juridisch gezien een probleem.” Ik denk dat hij verwees naar de wet die de Britse regering onlangs heeft aangenomen op grond waarvan de meeste vormen van kraken een strafbaar feit zijn. Hij zei dat hij Pacco heette, lachtte en nam mijn hand even in zijn beide handen en met een hoofdknik draaide hij zich om.
Kun.t u zeggen of hij een Meester was?
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de man de Meester Jezus was.

 Meevallertje
2) Na de Paaszegening in 2012 reed ik naar huis. Er was die dag vee.l verkeer in Londen en ik moest bij een verkeerslicht stoppen. Een jonge Latijns-Amerikaanse man met een baseballpet achterstevoren op zijn hoofd kwam naar de auto toe en vroeg of ik wilde dat mijn voorruit werd schoongemaakt. “Ja, alstublieft,” antwoordde ik. Ik wist dat de lichten al gauw op groen zouden springen en vroeg me af of hij, terwijl hij nog aan het schoonmaken was, het verkeer zou ophouden. Hij was heel snel klaar en was weer terug bij mijn raampje. Ik vroeg hem hoeveel het kostte en hij antwoordde: “Wat u maar kunt missen.” Ik gaf hem wat geld en hij zei lachend “dank u wel” en er was nog wat tijd voor de lichten groen werden. Terwijl ik wegreed had ik duidelijk de indruk dat er een waas voor mijn ogen weggenomen was. Ik kon een poosje buitengewoon helder zien. Was dit de Meester Jezus?

S..P., Forest Row (Sussex, VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester Jezus was.

De boodschapper
Op woensdag 2 oktober 2013 had ik dienst in het Informatiecentrum [van Share Nederland in Amsterdam] toen een man van middelbare leeftijd binnenkwam en om informatie vroeg.
We begonnen te praten en hij zei dat iedereen in de groep gelijk is. We zijn op de goede weg en hij herhaalde verschillende malen dat de fundering van de groep stevig was maar dat we. verder moesten bouwen. We moeten liefde voor elkaar voelen en naar de positieve eigenschappen van elkaar kijken. Hij adviseerde ons om elkaar meer te ontmoeten om bijvoorbeeld dagelijkse activiteiten te bespreken en afspraken over het werk te maken. Hij vertelde ook dat de Meesters van Wijsheid altijd aanwezig zullen zijn om ons te helpen. We hoeven maar om hulp te vragen en Zij zullen naar ons toe komen.
Op basis van wat hij zei lijkt het alsof we een nieuwe fase in het naar buiten treden van de Geestelijke Hiërarchie van Meesters van Wijsheid zijn binnengegaan. Alsof Zij zich nu openlijk met ons werk bezighouden.
Hij vertelde meerdere malen dat het Koninkrijk Gods in ons allen is; dat wij ons daar meer op moesten richten want het Koninkrijk Gods is Liefde. Hierbij wees hij telkens op zijn hartcentrum. Hij zei ook dat God van ons allen hield.
Hij zei dat we geen volgelingen moeten zijn, maar trouw moeten blijven aan onszelf. Als voorbeeld vertelde hij het verhaal van Jezus, die bij aankomst met Zijn volgelingen bij de rivier de Jordaan door Johannes de Doper in de rivier gedoopt werd. Zijn volgelingen zeiden na afloop van de ceremonie dat Jezus beloofd had dat zij Elia zouden zien maar dat zij hem niet gezien hadden. De bezoeker vertelde dat Elia wel degelijk aanwezig was geweest, maar dat de volgelingen van Jezus hem niet herkend hadden. [Noot van de redactie: Johannes de Doper was Elia in een eerdere incarnatie.]
Verwijzend naar de boeken van Benjamin Creme zei hij: “Wanneer we .De Kunst van het Leven en De Wetten van het Leven kennen en toepassen dan ….”, en hij maakte een wijds gebaar met zijn handen alsof hij wilde zeggen dat we dan snel vorderingen zouden maken.
Hij herhaalde dat we ons altijd op het Koninkrijk Gods moesten richten, want met liefde kan je alles bereiken. Wanneer je een probleem hebt met iemand die negatief is, dan moet je deze persoon met liefde benaderen want dan zal de persoon zich ongemakkelijk gaan voelen en uiteindelijk veranderen.
Was de bezoeker de Meester Jezus?
E.B., Nederland.
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de bezoeker een woordvoerder van de Meester Jezus was.

Een kenner
Tijdens onze jaarlijkse lezing op 5 oktober 2013 in de kerk De Duif in Amsterdam ontmoette ik een jong Chinees stel. Nadat ze verschillende kaarten met een foto van de ‘Hand’ van Maitreya gekocht hadden, vroeg de man hoe ik van Maitreya en de Meesters van Wijs.heid gehoord had. Ik vertelde hem dat ik in 1981 in de RAI in Amsterdam mijn eerste lezing van Benjamin Creme had bijgewoond. Zijn volgende vraag was of ik Maitreya weleens ontmoet had? Ik antwoordde dat ik tot nu toe alleen de Meester Jezus had ontmoet en ook dat ik niet zou weten hoe ik er zeker van kon zijn dat degeen die ik ontmoette Maitreya zou zijn. Hij kwam met allerlei mogelijkheden: “Zo’n ontmoeting zou in het diepst van je wezen voelbaar zijn.”
Toen daagde het me dat hij wellicht Maitreya was en vertraagde ik enigszins het tempo van waar ik mee bezig was, want tijdens ons gesprek gaf een vriend me ten afscheid een hand omdat hij met zijn ouders het gebouw verliet, iemand anders gaf me geld voor een kaart. Ik had het nog.al druk. Hij zei ook dat ik zoveel tijd en moeite in het werk steek. Ik antwoordde hem dat ik dit werk gewoon heel graag doe. Toen dacht ik, hoe kan hij weten dat ik me erg inspan voor dit werk. Toen hij dat zei voelde ik dezelfde heerlijke warmte als tijdens Maitreya’s zegening.
Hij zei ook dat wanneer iemand Maitreya ontmoet, zijn leven een volkomen andere richting kan inslaan. Ik zei tegen hem dat ik dat heel graag zou willen. Wie waren deze mooie mensen?
A.A., Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de man de Meester Jezus was en de vrouw een discipel van de Meester Jezus.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.