Een blauwdruk voor samendelen

Een blauwdruk voor samendelen
door de Meester, via Benjamin Creme (5 november 2013)

Wanneer mensen stilstaan bij het beginsel van samendelen zien ze het bijna altijd in persoonlijke termen. Ze zien een situatie voor zich waarin van hen, persoonlijk, verwacht zal worden aanzienlijke sommen geld te geven aan mensen ver weg die ze niet kennen, noch willen kennen. Evenwel kan het beginsel van samendelen slechts als mondiaal proces georganiseerd worden.
Er zijn verscheidene manieren waarop dat, geheel of gedeeltelijk, kan worden bereikt. Wij, jullie Oudere Broeders, beschouwen het volgende als de meest praktische, eenvoudigste en eerlijkste methode van alle – een methode die, indien overgenomen, het grootste aantal mensen tevreden zou stellen. Elk land, stellen Wij voor, zou gevraagd worden om een inventaris op te maken van al zijn hulpbronnen en behoeften, wat het zelf produceert en wat het moet importeren. Vervolgens zou elk land verzocht worden om dat wat het meer heeft dan het zelf nodig heeft onder gemeenschappelijk beheer te plaatsen, zodat een enorme internationale hulpbron wordt gevormd waaruit alle kunnen putten. Natuurlijk zouden de grote ontwikkelde landen een grotere hoeveelheid geven, maar allen zouden hun overschotten doneren. Dit programma spreekt Ons aan om zijn eenvoud en billijkheid; vanzelfsprekend zou het tijd kosten om het uit te voeren, maar Wij voorzien een tijd waarin het verwezenlijkt kan worden.

Er zijn veel geschoolde organisatoren en beheerders voor wie dit werk een welkom veld van dienst aan de wereld zou verschaffen. Alles zou onder de hoge bescherming van een Meester of ten minste een derdegraads ingewijde plaatsvinden, om het vertrouwen van allen te waarborgen. Zo zou in één keer de vloek van armoede en gebrek beëindigd zijn. Het hart en het leven van ontelbare miljoenen zouden zich verheffen in vreugde en degenen die voor de eerste keer delen, zouden een diepgaand en vervullend geluk vinden waar ze wellicht bevreesd voor waren.
Alleen op deze wijze zou het vertrouwen ontstaan dat cruciaal is voor het beëindigen van oorlog en terrorisme. Zonder zulk vertrouwen zal er nooit vrede zijn. Zonder vrede zou de toekomst voor de mensheid er beslist somber uitzien. Daarom is enige vorm van samendelen van wezenlijk belang willen we overleven. Wanneer de meerderheid van de mensen zich hiervan bewust is, kunnen de grootste problemen van de wereld opgelost worden.
Het beginsel van samendelen begint het denken van veel groepen over de hele wereld binnen te dringen. Stukje bij beetje bewegen de mensen zich langzaam naar deze bevinding. Maitreya herinnert allen die Hem horen eraan dat alleen samendelen de oplossing voor onze moeilijkheden biedt. Aldus, naarmate de weken en maanden verstrijken, zullen we zien dat de mens, terwijl hij met zijn problemen worstelt, er steeds vaker achter komt dat samendelen de sleutel tot zijn toekomst is.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.