SOS Planeet Aarde! – april 2014

Verband tussen giftige chemicaliën en “mondiale, stille volksziekte”

door Andrea Germanos

Giftige chemicaliën, waaronder enkele pesticiden en oplosmiddelen, zijn wellicht de oorzaak van het groeiend aantal gevallen van zenuwontwikkelingsstoornissen onder kinderen – zoals autisme en aandachtstoornis met hyperactiviteit (ADHD), zo waarschuwen onderzoekers.
De bevindingen zijn gepresenteerd in een onderzoek van Philippe Grandjean, bijzonder hoogleraar in milieu en gezondheid aan de Harvard-academie voor Volksgezondheid, en Philip Landrigan, faculteitsvoorzitter voor Mondiale Gezondheid aan Mount Sinai (VS) en in februari 2014 online gepubliceerd in de Lancet Neurology.
“De grootste zorg is het grote aantal kinderen van wie de hersenontwikkeling door vergiftiging beschadigd is, terwijl een officiële diagnose ontbreekt. Zij lijden aan een verminderde spanningsboog, een vertraagde ontwikkeling en slechte schoolprestaties. Industriële chemicaliën blijken nu de waarschijnlijke oorzaken te zijn,” zei Grandjean.
De recente studie volgt op vergelijkbaar wetenschappelijk onderzoek door de auteurs dat in 2006gepubliceerd werd en waarin zij een overzicht geven van klinische en epidemiologische studies en waarin vijf industriële chemicaliën werden aangemerkt als gifstoffen die de ontwikkeling van het zenuwstelsel verstoren: lood, methylkwik, polychlorene biphenyl (PCB’s), arseen en tolueen.
Grandjean en Landrigans huidige overzicht breidt deze lijst uit en voegt zes onlangs herkende gifstoffen voor de ontwikkeling van het zenuwstelsel toe: mangaan, fluoride, chloorpyrifos en DDT (pesticiden), tetrachloorethyleen (een oplosmiddel), en de polybroomdifenylethers (vaak gebruikt als brandvertragers).
Mangaan is in verband gebracht met verminderd intellectueel functioneren en verzwakte motorische vaardigheden, en oplosmiddelen zijn in verband gebracht met hyperactiviteit en agressief gedrag, zo schrijven de auteurs.
“De veronderstelling dat nieuwe chemicaliën en technologieën veilig zijn tot het tegendeel bewezen is, is een fundamenteel probleem”, schrijven de auteurs en voegen eraan toe: “Controles op basis van vrijwilligheid lijken weinig waarde te hebben.”
Om deze “mondiale, stille volksziekte” het hoofd te bieden, dringen de auteurs aan op een internationale aanpak waarbij nieuwe chemicaliën uit voorzorg eerst volledig geevalueerd worden voordat ze op de markt komen. Ook industriële chemicaliën en pesticiden die al op de markt zijn, moeten getest worden, zeggen ze.
“Het is een internationaal probleem en de oplossing moet daarom ook internationaal zijn,” aldus Grandjean. “We beschikken over de methodes om industriële chemicaliën op schadelijke effecten op de hersenontwikkeling van kinderen te testen – nu is de tijd om dat verplicht te stellen.” (Bron: commondreams.org)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.