Vrijheid en Rechtvaardigheid (2)

een compilatie

Hier volgt het tweede deel van een selectie uit uitspraken van Maitreya (Boodschappen van Maitreya the Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en Benjamin Creme met betrekking tot het thema ‘Vrijheid en Rechtvaardigheid’. Voor ‘Vrijheid en Rechtvaardigheid’ (dl. I) zie Share International mei 2008.

Zij die hun broeders liefhebben, zijn Mijn volk. Zij die op de drempel van de toekomst staan, zijn Mijn uitverkorenen. Zij die de weg kennen, zijn Mijn leerlingen. Toon de wereld, Mijn dierbaren, hoe goed jullie onderricht zijn. Toon de wereld, Mijn vrienden, dat jullie staan voor Rechtvaardigheid en Liefde, voor Samendelen en Vrijheid, en maak Mijn Wet manifest. (Maitreya, Boodschap nr.124)

Er begint nu voor de mensen een groot avontuur dat hen zal voeren naar de hoogste toppen. Het nieuwe leven, rijk en vol in betekenis en doel, zal in eenvoud gekend en geleefd worden. Vanuit ‘de Wateren des Levens’ van Waterman zal de geestelijke overvloed stromen waarnaar alle mensen in hun hart smachten. Op deze wijze zal een nieuwe benadering plaatsvinden van de problemen van geld en macht, van voorrecht en prestige. Het verlangen om te dienen zal de plaats innemen van het verlangen naar gewin, en de hunkering naar rechtvaardigheid zal de hebzucht verdringen die verdeling zaait. Een ieder heeft een rol te spelen bij het scheppen van deze nieuwe vrijheid. Het betaamt allen die de gebeurtenissen van de tijd aanvoelen, hun taak goed te vervullen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De nieuwe eenvoud’)

We moeten ons begrip van geestelijkheid uitbreiden en inzien dat we op spiritualiteit gebaseerde politieke en economische structuren nodig hebben. Dit betekent samendelen en rechtvaardigheid — dat zijn geestelijke aspecten. Maitreya zegt: “Samendelen is goddelijk… Wanneer je samendeelt, erken je God in je broeder.” Dat is niet alleen maar een aardig idee, het is een goddelijk idee. Het is de aard van goddelijkheid. Rechtvaardigheid is goddelijk, vrijheid is goddelijk, en Maitreya komt ons laten zien hoe we rechtvaardigheid en vrijheid tot stand kunnen brengen door middel van samendelen. Dan zullen we geestelijk juiste politieke, economische en religieuze structuren maken. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. II)

Vrienden, Ik ben dichter bij dan jullie kunnen weten, want Ik verblijf in het hart van allen die hun broeders liefhebben, van al degenen die willen samendelen en het licht van Rechtvaardigheid en Vrijheid in de wereld willen brengen. Ik ben nu binnenin jullie.Ik zie Mijzelf, Dat wat Ik ben, in de lotus van jullie hart, getooid in de kleuren van jullie aspiratie, en dat geeft Mij grote vreugde. Het is dat Licht in jullie, dat Mij tot jullie heeft gebracht. Laat het in al zijn kracht en heerlijkheid uitstralen en in de wereld een pad voor Mij verlichten. (Maitreya, Boodschap nr.62)

Maitreya’s aanwezigheid zal de mensheid aansporen tot het doorvoeren van de noodzakelijke veranderingen in ons politieke, economische en sociale leven, die vrede, rechtvaardigheid en vrijheid voor de hele mensheid zullen waarborgen. Zijn grootste zorg is de ongelijkheid in levensstandaards tussen de ontwikkelde en de ontwikkelingslanden die, zegt Hij, de toekomst van het mensenras bedreigt. Terrorisme is een van de voornaamste symptomen van deze verdeeldheid. Maitreya ziet het beginsel van samendelen als de sleutel tot de oplossing van onze veelheid van problemen en als het middel om juiste verhoudingen tussen de mensen te creëren. Maitreya heeft gezegd: “Neem de nood van je broeder als de maatstaf voor je daden en los de problemen van de wereld op. Er is geen andere weg.” (Benjamin Creme, Eenheid in verscheidenheid)

Bevrijding is het doel voor de mensheid. Naar dat doel zal Ik de weg wijzen, jullie voorwaarts leiden en voor jullie uit de treden omhoog uithouwen. Mijn Meesters zullen laten zien hoe eenvoudig en goed te leven in volkomen geluk. Zij zijn het pad eerder gegaan en kennen de Weg goed. Laat je, als kinderen in volst vertrouwen, die Weg door Hen wijzen; laat je stap voor stap door Hen door de doolhof leiden. En wanneer jullie gereed zijn, zullen jullie voor Mijn Schittering komen en via Mij het Aangezicht van God zien. Bepaal jullie keuze goed, Mijn vrienden; maak die nu. Schaar je bij hen die willen samendelen en liefhebben, bij hen voor wie Rechtvaardigheid goddelijk is. (Maitreya, Boodschap nr.18)

Wanneer je vrijheid ervaart, zul je zien dat die niet buiten je ligt, maar binnenin je. Je zult weten dat ware vrijheid, ware zekerheid, ware verlossing in jezelf ligt. Zodra je vrijheid van denken, geest en lichaam (dat wil zeggen van conditionering) ervaart, zul je beseffen dat je de eeuwige vonk bent van de Allerhoogste Schepper. Alles om je heen en binnenin je behoort de Almachtige toe. Het kan niet worden gewonnen of verloren. Het is ondeelbaar. Het behoort toe aan Ieder en de Ene. (Maitreya, Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven)

Maitreya is geen godsdienstig leraar. Hij is in wezen een Geestelijk Leraar die Zich ook bezighoudt met de politieke, economische en sociale noden in de wereld. Hij is de Wereldleraar voor alle mensen, godsdienstig of zonder geloof. De meeste mensen zijn geneigd het religieuze pad als het enige geestelijke pad te zien. Het is slechts een van de vele paden om God te ervaren. We hebben politiek en economie zozeer in diepgaand materialisme gehuld, dat we daardoor in de kritieke situatie zijn beland waarin we ons nu bevinden. We moeten geestelijke politiek en economie bedrijven door samendelen, rechtvaardigheid en vrijheid voor alle mensen. Dat is het doel van Maitreya. Liefde is de werking van correct samendelen. Dat is de weg naar vrede. (Benjamin Creme, Eenheid in verscheidenheid)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.