Vragen en antwoorden – april 2014

V. 1) Geeft Maitreya nog steeds televisie-interviews in Rusland? 2) Hoeveel heeft Hij er tot nu toe gegeven? Per 6 februari waren het er 36. Wat is het totaal in Rusland nu?
A. 1) Ja. 2) 41 (per vrijdag 14 maart).

V. Kunt u misschien een overzicht geven van het aantal interviews dat Maitreya tot dusver in de verschillende landen heeft gegeven? Dat zou heel handig zijn voor wanneer we lezingen geven. Mensen willen graag weten hoeveel interviews er in elk land gegeven zijn.
A. VS: 29 interviews (januari 2010-januari 2011); Mexico: 14 (januari-september 2011); Brazilië: 41 (september 2011-januari 2013); Rusland: 41 tot dusver (januari 2013-heden). In totaal 125 interviews tot nu toe.

V. Heeft Maitreya de frequentie van Zijn interviews opgevoerd, gezien de problemen in Oekraïne en Rusland op het moment?
A. Nee.

V. Was Maitreya aanwezig bij de demonstraties in Kiev?
A. Ja.

V. Is de Meester in Moskou op enige wijze betrokken bij de huidige situatie in Rusland en Oekraïne om te proberen de spanningen te deëscaleren?
A. Niet rechtstreeks.

V. Kunnen we ervan uitgaan dat de stem van het volk die in Rusland tot vrede oproept de situatie zal beïnvloeden?
A. Ja.

V. Wat zou u zeggen tegen mensen die wel enigszins gevorderd lijken, maar zich niet met dienstbaarheid inlaten omdat ze er “niet klaar” voor zijn?
A. Zorg dat je er klaar voor bent en mis de gelegenheid niet! Je weet niet hoe lang je zult leven en die gelegenheid nog hebt.

V. Waar komt de drang tot dienen vandaan? Ik zie dat sommige mensen die ik ken, zowel in de groepen als daarbuiten, de drang tot dienen lijken te ontberen.
A. De ziel komt in incarnatie om te dienen. Ik kan niet spreken voor degenen buiten de groepen, maar mensen zijn lid van de groep omdat ze het verlangen hebben om te dienen.

V. Waarom is angst zo slecht? Is het immers niet gewoon een normale menselijke reactie?
A. Het is zeker een menselijke reactie, maar vraag uzelf eens af wanneer u op uw best bent? Wanneer u bang bent of wanneer u vrij van angst bent?

V. Is het mogelijk om onbevreesd te worden, ook als je geen derde-, vierde- of vijfdegraads ingewijde bent?
A. Je kunt in elk stadium van het leven onbevreesd zijn – angst is een infectie.

V. Hoe kan het dat de meeste neuroses en begoochelingen terug te voeren zijn op angst?
A. Omdat angst zo sterk over het astrale elementaal heerst.

V. Is het als schilder geen enorme opoffering voor u, meneer Creme, om uw tijd te wijden aan het bekendmaken van de terugkeer van Maitreya en de Meesters?
A. Waar heeft de wereld meer behoefte aan – mijn kunst of Maitreya?

V. Hoeveel mensen heeft Maitreya nu achter Zich staan?
A. Hij kan rekenen op bijna 2 miljard mensen.

V. 1) Zijn er landen die al bezig zijn met bestrijding van klimaatverandering? 2) Zijn sommige landen verder gevorderd in hun gebruik van en onderzoek naar alternatieve energiebronnen?
A. 1) Ja, landen als China en sommige Europese landen (zoals het VK, Duitsland, Scandinavië). 2) Ja, zeer zeker.

V. Vanwege familie-omstandigheden en voor zaken vlieg ik veel; ik voel me er schuldig over, maar op dit moment is het onvermijdelijk. Ik betaal altijd extra om CO2-neutraal te vliegen, maar ik neem aan dat dit niet echt genoeg is, of wel? Wat kan ik nog meer doen om mijn CO2-voetafdruk te verminderen?
A. Word lid van Friends of the Earth of een soortgelijke organisatie.

V. In mijn plaatselijke supermarkt kan ik verse sperciebonen en andere verse groenten uit Egypte, Senegal en Marokko kopen, ook al is het hier het seizoen er niet voor. Ik vraag me altijd af of de armen in die landen eigenlijk wel toegang hebben tot verse groenten. Aan de andere kant steunt het misschien de economie van die landen als we hun landbouwproducten kopen?
A. Alleen een mondiaal systeem voor het samendelen van de landbouwproducten van de wereld zal een verstandige en eerlijke oplossing voor deze problemen bieden.

V. Denkt u dat het concept van samendelen zoals u en de Hiërarchie het bedoelen aanslaat? Beginnen de mensen het als de enige oplossing te zien? Zo ja, in welke landen is het denkbeeld tot nu toe het krachtigst?
A. Er bestaat in veel landen in meer of mindere mate een begin van begrip dat samendelen noodzakelijk is. Dit zal zich uiteindelijk, en volgens mij redelijk spoedig, uitbreiden tot het inzicht dat het de hoogste prioriteit ter wereld is.

V. 1) Waarin verschillen de 24-uurs Transmissie-meditaties van de gewone, reguliere Transmissies? 2) Is het niet beter om je met 10 of 20 personen gedurende bijvoorbeeld tien/vijf/drie uur echt goed te concentreren, dan 24 uur met zo nu en dan maar drie personen? (SI, maart 1992)
A. 1) Ze zijn veel langer! Ook vinden ze minder vaak plaats: slechts drie keer per jaar tijdens de drie grote Voorjaarsfeesten van Pasen, Wesak en van de mensheid. 2) Het antwoord hierop is in principe ja. De drie Voorjaarsfeesten bieden echter een unieke gelegenheid voor groepen over de hele wereld om samen een krachtig ritme tot stand te brengen. De Hiërarchie kan gedurende 24 uur alle werkende groepen met elkaar verbinden tot het wereldwijde netwerk van licht dat Zij voortdurend creëert en bekrachtigt. Er speelt ook een belangrijke psychologische factor mee, namelijk de extra stimulans tot aspiratie en dienstbaarheid, die door het vieren van deze feesten wordt bevorderd.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.