Boekbespreking ‘De Wereldleraar voor de hele mensheid’

Op de drempel van ontwaken
boekbespreking door Carmen Font

Het is bijzonder zeldzaam om over de voorspelling van een belangrijke toekomstige gebeurtenis te lezen terwijl deze gaande is. In zijn inleiding tot De Wereldleraar voor de hele mensheid legt Benjamin Creme uit dat het boek gebaseerd is op de themalezing die hij gaf tijdens de Share International Netwerkconferentie in augustus 2004 nabij San Francisco. “Het is hoofdzakelijk een commentaar op een aantal artikelen die mijn Meester tussen 1987 en 2002 voor ons tijdschrift Share International schreef” (blz.vii), plus vragen en antwoorden en een compilatie van materiaal uit openbare lezingen die Creme in 2003 en 2006 in Japan gaf. Dit gaat over de vorm en de herkomst van het materiaal, maar de betekenis van deze verzamelde stukken wint vooral aan kracht wanneer ze van begin tot eind worden gelezen. Het boek behandelt niet alleen de details van de geplande terugkeer van onze planetaire Hiërarchie en de veranderingen die Maitreya’s aanwezigheid tot stand zullen brengen. Het gaat ook in op Zijn advies aan de mensheid bij haar keuze tussen twee alternatieven. Op Verklaringsdag zal Maitreya ons uitnodigen om te kiezen voor het voortzetten van onze huidige levensstijl (en daarmee op zelfvernietiging aan te sturen) of “blijmoedig Zijn raad opvolgen om een systeem van samendelen en rechtvaardigheid in te stellen dat voor de mensheid een vreedzame en voorspoedige toekomst zal waarborgen” (blz. vii).
Het proces dat naar dit punt leidt is nu in gang gezet, maar dit was nog niet zo in 2007 toen De Wereldleraar voor de hele mensheid verscheen. Destijds, toen Maitreya’s eerste interview met de Amerikaanse media nog niet had plaatsgevonden, zag het publiek halsreikend naar dit moment ui
Inmiddels, in april 2014, heeft Maitreya al 130 interviews gegeven in vier landen: de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en Rusland. Zijn eerste interview vond in januari 2010 plaats en vier jaar later zien we hoe de gebeurtenissen zich ontvouwen die Creme in de paragraaf ‘Het tijdstip van Maitreya’s verschijning’ in De Wereldleraar voor de hele mensheid beschrijft.
Mogelijk zijn we ons niet ten volle bewust van de verdienste van de huidige tijd, waarin Maitreya zo veel interviews aan de media geeft. Gedurende vele jaren kwamen de interviews waar op gehoopt werd niet tot stand terwijl Maitreya op het juiste moment wachtte. Het was geen gemakkelijke taak. “Het is één ding om mensen te ontmoeten die openstaan en kunnen luisteren en in praktijk brengen wat Hij zegt, maar op de radio en televisie komen met sceptische interviewers is iets heel anders. Niet dat Hij wordt afgeschrikt door scepsis” (blz. 49). Uiteraard niet. Maitreya’s beslissingen zijn nooit gebaseerd op andermans beoordeling, maar wel op hoe Zijn geleidelijke verschijnen het gehele proces van Veruiterlijking beïnvloedt. Hoewel de Hiërarchie weet dat de respons van de mensheid op Verklaringsdag enorm positief zal zijn, beseft Maitreya dat Hij, voor dat punt is bereikt, voorzichtig vooruit moet gaan om een positieve uitwerking van het plan te verzekeren. Dat sommigen voorbereid zijn op de keuze die Maitreya voorlegt op Verklaringsdag betekent niet dat dezelfde mensen Hem en Zijn advies volledig zullen erkennen vóór ‘D-Day’.
Het lijkt misschien een kleine nuance, maar het maakt een groot verschil. Het is het verschil tussen mogelijkheid en verwezenlijking, tussen een kans die aanwezig is of al geweest is. De mensheid is nu voorbereid, maar ook belast met vooroordelen, angst en zorgen. Alleen een gebeurtenis als Verklaringsdag kan het innerlijke potentieel en de aspiraties van de mensheid ontketenen. Maitreya’s woorden en contact met de mensheid op Verklaringsdag zullen het convenant tussen de Mensheid en de Hiërarchie bezegelen. Maar voordat die Dag aanbreekt, verkeert de mensheid nog in een strijd tussen zijn hoogste aspiraties en verwarring omdat het nog niet lukt ze volledig te realiseren. Toen Maitreya besloot Zijn eerste interview aan te nemen en zo het openlijke proces van veruiterlijking te beginnen, moest Hij deze en vele andere factoren wegen. Inmiddels bevinden we ons in een keten van gebeurtenissen die de wereld zal leiden naar haar meest historische beslissing.

Op de drempel van ontwaken
Benjamin Creme geeft een uitgebreide uitleg van de bijzonderheden en betekenis van deze reeks interviews. We komen bijvoorbeeld te weten dat Maitreya niet alleen alle vragen kent, maar ook beïnvloedt welke vragen er gesteld worden. Zo kan het gebeuren dat de interviewer in kwestie merkt dat hij een vraag stelt die hij niet van plan was te stellen. Ook interviewt hij Maitreya zonder Hem bij naam te kennen. De journalist ziet Hem mogelijk alleen als een wijs en buitengewoon persoon, wat heeft geleid tot de reeks interviews in nu al vier landen met heel verschillende culturele achtergronden en systemen.
Door de jaren heen is Benjamin Creme gevraagd naar de wijze waarop deze interviews zich zouden ontwikkelen en zijn antwoord, afkomstig van zijn Meester, zal menigeen verbazen, zelfs degenen die bij het Wederverschijningswerk betrokken zijn: “Deze groepen, zoals jullie hier die dit werk min of meer door de jaren heen gedaan hebben, [zullen] misschien teleurgesteld zijn; jullie zullen hoe dan ook nogal verbaasd zijn over de kalmte van Zijn aanpak, het gebrek aan nadruk of het missen van een kans – zoals je zou kunnen denken – om het ‘grof geschut’ in stelling te brengen” (blz.49). Dit is onthullende informatie die overeenkomt met wat we nu meemaken. Na zo veel interviews verschijnt Maitreya als “een dief in de nacht” en bereidt zo de weg voor Verklaringsdag. Soms staan we versteld van deze methode. “Op welk kanaal is Hij verschenen?” of “Waarom weten we niet van tevoren van deze interviews zodat we ernaar kunnen luisteren?” zijn de gebruikelijke vragen van het publiek. Creme herinnert ons eraan dat Maitreya Zijn eigen wijzen en middelen heeft. “Zijn verschijningen zullen steeds frequenter worden, totdat Hij over de hele wereld een regelmatige gast is op radio en televisie.” (blz. 49). Dat gebeurt op dit moment, en daarom is het zo’n actueel boek om te lezen, nu “het afbrokkelende economische systeem het Westen economisch op de knieën brengt en voor het eerst met de realiteit confronteert” (blz. 50). Wat een levendige weergave van wat we momenteel al in het Westen ervaren!…
Een van de laatste delen van dit boek – voor de bijlagen met artikelen van Benjamin Creme’s Meester en een aantal intrigerende foto’s van graancirkels – draagt de titel “Onszelf verlossen”. Het is een verfrissend stuk aangezien het ons inspireert om verantwoordelijkheid te nemen voor ons eigen leven, zowel persoonlijk als publiek. Maitreya komt als Leraar in de bredere zin van het woord, niet als religieus of politiek leider. Hij zal ons niet “redden” door al onze problemen op te lossen. Ook al zijn de meeste lezers zich hiervan bewust, neigen we er toch naar dit te vergeten en verantwoordelijkheden te mijden. Wanneer iemand zijn zorgen uit over de geleidelijke benadering en de ‘lange tijd’ die het duurt voordat Maitreya’s interviews verschijnen, verzaakt hij of zij zijn deelname in dit proces en geeft blijk van gebrek aan vertrouwen in de uitkomst ervan. Dat is waarom de komst van de Leraar nodig is, om ons eens te meer te herinneren aan de Wetten van Karma, Wedergeboorte en Onschadelijkheid. “Wij moeten deze wetten correct en op dynamische wijze toepassen in ons leven”, schrijft Creme, “niet slechts als een idee dat in het hoofd blijft hangen. […] Het gaat niet per se om kennis. Het is de instinctieve reactie op de dynamiek van de lering. […] Waar het om gaat, is of het een actief proces wordt in je leven en je van gewaarwording tot gewaarwording leidt, van inwijding naar inwijding, en uiteindelijk tot vervolmaking. Dat is verlost worden, en niemand kan dat doen behalve jij zelf” (blz. 86).
De Wereldleraar voor de hele mensheid toont aan hoe we ons wachten op Maitreya kunnen transformeren, met name in aanloop naar Zijn volledige publieke verschijning, in een proactieve houding die omschreven kan worden als “wezen terwijl u wacht”. Laat ons er dan verzekerd van zijn dat Maitreya’s Verschijning nu plaatsvindt, de drempel naar de wereld van alledag overschrijdt en ons inspireert om onze werkelijkheid te transformeren zoals nooit tevoren.

Benjamin Creme, De Wereldleraar voor de hele mensheid. Uitg. Share International/Nederland, 2008.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.