Vragen en antwoorden – mei 2014

V. 1) Geeft Maitreya nog steeds televisie-interviews in Rusland? 2) Hoeveel heeft Hij er tot nu toe gegeven? Per 14 maart waren het er 41. Wat is het totaal in Rusland nu?
A. 1) Ja. 2) 46 (per 7 april 2014).

V. Kunt u een overzicht geven van het aantal interviews dat Maitreya tot dusver in de verschillende landen heeft gegeven? Dat is heel handig wanneer we lezingen geven; mensen weten graag hoeveel interviews er in elk land gegeven zijn.
A. VS: 29 interviews (januari 2010-januari 2011); Mexico: 14 (januari-september 2011); Brazilië: 41 (september 2011-januari 2013); Rusland: 46 tot dusver (januari 2013-heden). In totaal 130 interviews tot nu toe.

V. Kunt u zeggen hoe uw Meester de huidige toestand in Groot-Brittannië zou omschrijven – sociaal, politiek en economisch?
A. Verward.

V. Het jongste artikel van uw Meester spreekt over “de ineenstorting van de wereldeconomie” en stelt dat deze gebeurtenis gevolgen zal hebben voor de manier waarop we tegen oorlog aan kijken. Uw Meester heeft het ook over een “strijd om het bestaan”. Wat zou deze ineenstorting kunnen veroorzaken?
A. De ineenstorting van de aandelenbeurzen.

V. Wat is het ‘derde oog’? Kun je dit naar willekeur ontwikkelen? Vanaf welk stadium kun je dit ontwikkelen?
A. Het ontwikkelt zich vanzelf wanneer de betrokkene gereed is om het te gebruiken.

V. Hoe kunnen vluchten vogels of scholen vissen zodanige volmaaktheid in hun gecoördineerde bewegingen bereiken dat ze allemaal in volmaakte eenheid vliegen of zwemmen?
A. Omdat ze alle in telepatisch contact vliegen. Telepathie is een natuurlijk vermogen dat door het dierenrijk gedeeld wordt en bij vlagen door het mensenrijk.

V. Het lijkt erop dat veel brieven die recentelijk in Share International gepubliceerd worden, wijzen op contact met woordvoerders van de Meester Jezus en/of Maitreya. Ook lijkt het alsof er de laatste paar maanden minder contacten met Maitreya Zelf zijn. Duidt dit er misschien op dat Jezus en Maitreya zozeer gericht zijn op de voorbereiding voor Verklaringsdag dat Zij Zelf minder vaak verschijnen? Kan het zijn dat het ‘offensief’ van de Hiërarchie naar die Dag nu sterker is dan voorheen, omdat hij dichterbij is? Heel hartelijk dank voor alles wat u doet en heeft gedaan voor de wereld – voor ons allemaal.
A. De Meesters willen waar mogelijk en waar zinvol contact maken met ons – degenen die de weg voor Hen bereiden. Maar aangezien Maitreya en de Meester Jezus steeds meer betrokken zijn bij steeds meer terreinen, gebruiken Zij meer woordvoerders of vertegenwoordigers op deze manier.

V. Bij het lezen van uw boek De Grote Aantocht drong zich een vraag aan mij op. Op blz.58 staat een vraag over Maitreya’s uiterlijk na Verklaringsdag. Er staat: “[Zal] Hij een herkenbare en constante vorm aanemen, zoals op de foto uit Nairobi?” [Gemaakt op 11 juni 1988.] Het antwoord is “Ja”.  Ik vroeg me echter af of dit betekent dat Maitreya na Verklaringsdag dezelfde vorm aanneemt als Hij in Nairobi gebruikte? Betekent dit dat Maitreya Zijn vorm uit Nairobi aannam bij Zijn verschijningen aan religieuze groepen vanaf 1988 gedurende ruim 10 jaar?
A. Maitreya’s uiterlijk zal zijn zoals Hij is en altijd geweest is in Zijn brandpunt (Londen). De vorm die Hij in Nairobi gebruikte was een tijdelijke vorm.

V. Zullen de Ruimtebroeders in hun ufo’s de baan van asteroïden via lichttechnologie veranderen, weg van de Aarde?
A. Ja, als ze gevaar lijken op te leveren.

V. Ik las in de ‘Vragen en antwoorden’ in het aprilnummer van Share International dat je door anderen met angst “besmet” wordt, zoals ouders, leraren, enzovoort. Ik denk dat ik er ook al mijn hele leven mee besmet ben. Dit kan erg ondermijnend zijn. Heeft u suggesties hoe we ons van deze besmetting kunnen ontdoen?
A. Lees het hoofdstuk ‘Het overwinnen van angst’ in Maitreya’s Missie, deel II.

V. De meeste hedendaagse wetenschappers zijn het erover eens dat dinosaurussen zijn uitgestorven als gevolg van de inslag van een enorme meteoriet waardoor de wereld lange tijd in duisternis gehuld werd. Leert de Oude Wijsheid echter niet dat de eerste (stoffelijke) wereld (Lemurië) door vuur en de tweede (Atlantis) door water werden vernietigd? Als dit zo is, wat zien deze wetenschappers dan over het hoofd? De waarheid?
A. De meeste wetenschappers gaan ervan uit dat Lemurië en Atlantis niet echt bestaan hebben.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.