Palestijnen en Israëliërs werken samen voor vrede

Ondanks de dagelijkse berichten in de media met schokkende beelden uit Gaza, de Palestijnse Gebieden en Israël bestaan er ook tientallen buitengewoon positieve initiatieven in zowel Israël als Palestina en elders in de wereld, die elk op verschillende manieren bruggen proberen te slaan tussen de twee volken. Er is een breed scala aan groepen, zoals burgerrechtengroepen, vredesgroepen, culturele initiatieven, speelzalen en vredesorganisaties van kinderen, en met doelen die variëren van praktisch tot hoopgevend.
Share International is niet in staat om verslag te doen van al deze initiatieven, maar we publiceren graag de volgende link, die leidt naar een artikel in Yes! magazine waarin 13 van zulke pogingen om te helpen, informeren en te troosten, worden belicht:
https://www.opendemocracy.net/transformation/jen-marlowe/rays-of-hope-in-gaza-13-israeli-and-palestinian-groups-building-peace
Het artikel in Yes! magazine van de in Seattle woonachtige Jen Marlowe, een mensenrechtenactivist, filmmaker en schrijver, eindigt met een boodschap waarin het advies van Maitreya en de benadering van Share International weerklinkt: ‘’Als er al enige hoop op het bereiken van vrede kan zijn, dan zal die moeten groeien uit het werk van deze moedige initiatieven die voortdurend (te midden van bombardementen, beschietingen, raketvuur, onderdrukking, bezetting en belegering) vrede, geweldloosheid, gelijkheid, mensenrechten en menselijke waardigheid bevorderen. Er is geen andere weg voorwaarts.’’
Zie: Rays of Hope in Gaza: 13 Israeli and Palestinian Groups.
Een andere nuttige bron is www.insightonconflict.org. Deze site werkt samen met het Peace NGO forum en benoemt de activiteiten van 100 Palestijnse en Israëlische NGO’s die samenwerken voor vreedzame verhoudingen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.