Vragen en antwoorden – september 2014

V. 1) Geeft Maitreya nog steeds televisie-interviews in China? 2) Wat is het totaal aantal interviews in China tot nu toe?
A. 1) Ja. 2) Zes interviews [per 3 augustus].

V. Kunt u een overzicht geven van het aantal interviews dat Maitreya tot dusver in de verschillende landen heeft gegeven?
A. VS: 29 interviews (januari 2010-januari 2011); Mexico: 14 (januari-september 2011); Brazilië: 41 (september 2011-januari 2013); Rusland: 51 (januari 2013-mei 2014); China: 6 (augustus 2014) In totaal 141 interviews tot nu toe.

V. Verwelkomen de meeste mensen die Maitreya horen Zijn ideeën?
A. De meesten zijn geïnteresseerd, maar op hun hoede.

V. Vinden Maitreya’s denkbeelden weerklank bij een volk dat een communistische achtergrond heeft?
A. Ze vinden het verwarrend. Hun huidige doel is rijk te worden, te reizen, enzovoort.

V. Zijn de tv-interviewers in het land waar Maitreya aankomt, zoals nu in China, op de hoogte van Zijn recente ‘geschiedenis’, dat Hij enkele maanden in Rusland verkeerde en door die journalist voor dat tv-programma geïnterviewd werd, en dat hij daarvoor in Brazilië was en daar geïnterviewd werd?
A. Sommigen wel, velen niet.

V. 1) Verbleef Maitreya in Rusland, of zoals nu in China, in een hotel? 2) Of huurt Hij een appartement? 3) Of vindt Hij onderdak bij discipelen die zich wellicht bewust zijn van Zijn statuur?
A. Geen van alle. Zijn bezoeken zijn van zeer korte duur waarbij Hij telkens vanuit zijn thuisbasis in Londen (VK) reist.

V. Welk land of welke situatie vormt volgens Maitreya en de Meesters momenteel de grootste bedreiging voor de wereld?
A. Teveel om op te noemen. Ieder is op zijn eigen wijze aansprakelijk.

V. Over de hele wereld worden conflicten op de spits gedreven – het lijkt wel alsof alles tot het uiterste wordt doorgetrokken. Wat is er aan de hand?
A. Dit is het gevolg van het Zwaard des Onderscheids. De energie van Maitreya, de energie van Liefde, stimuleert alles, het goede en het kwade. Op deze manier wordt het Zwaard des Onderscheids gevormd, zodat de mensheid duidelijk de keuzen kan zien die ze moet maken, kan zien dat de juiste keuze – samendelen, rechtvaardigheid en vrijheid voor allen – vrede en voorspoed voor allen zal brengen. De verkeerde keuze zou de ultieme rampspoed brengen. Het vergt alle bekwaamheid en ervaring van Maitreya om de krachten zodanig te manipuleren dat de overwinning van het goede gegarandeerd is.

V. Er is zo’n enorme opleving van geweld en oorlog overal ter wereld – Gaza, Oekraïne, Syrië, Irak, Nigeria, enzovoort. Wat zijn de oorzaken van het toenemende geweld en strijd?
A. Het is de gevolg van de werking van het Zwaard des Onderscheids. (Zie de vraag hierboven.)

V. Welke raad zou u Israëlische burgers in deze tijd geven?
A. Doe daadwerkelijk afstand van de macht over de Palestijnen en breng vrede tot stand.

V. Wat is er met de Israëlische psyche gebeurd? Van alle volken zou het Joodse toch moeten weten wat het betekent om vervolgd te worden en in staat moeten zijn om mee te voelen met de pijn, het trauma en lijden van anderen?
A. Inderdaad, maar men voelt zich onaantastbaar. Tot de tanden bewapend en in alle omstandigheden gesteund door Amerika, heeft men elk eergevoel verloren.

V. Heeft u enige hoop dat de demonstraties die overal ter wereld plaatsvinden voor steun aan het Palestijnse volk daadwerkelijk invloed zullen hebben op de situatie?
A. Wellicht weerhouden ze de Israëli’s ervan om nog verder te gaan.

V. Zouden Amerikaanse burgers de straat op moeten gaan om druk uit te oefenen op hun regering teneinde de moed op te brengen Palestina te steunen en Israëls acties onomwonden te veroordelen? Zou dat helpen?
A. Als ze dat geloven, zou het helpen. Hamas en Hezbollah hebben gezworen de Israëlische aanwezigheid nooit te zullen accepteren. Zij zijn op hun manier even fanatiek en onbuigzaam als de Israëli’s. Dat is het probleem – een probleem dat volgens mij alleen door tussenkomst van Maitreya kan worden opgelost.

V. Alstublieft meneer Creme, kunt u de lezers geruststellen dat Maitreya en de Meesters de stervenden en gewonden in het conflict in Palestina en Syrië helpen en bijstaan?
A. De hulp van de Meesters is altijd beschikbaar voor de armen en hen die lijden. Datzelfde kan niet gezegd worden van de regeringen in de wereld.

V. Ik zou graag weten waar het begin ligt van de leringen van de Oude Wijsheid als geordend corpus van kennis of geloof. Wie waren de oudste exponenten ervan, als die er waren, of de klassieke exponenten? Ik ben een student in dit veld van kennis en zou heel dankbaar zijn voor uw aanwijzingen. Ik zoek naar de wortels die meestal niet in veel van de boeken genoemd worden.
A. Het is zeer oud, bijna 100.000 jaar oud. Het werd geleidelijk bijeengebracht door de verlichte Meesters van die tijd.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.