De weg voorwaarts

door de Meester —, via Benjamin Creme (6 augustus 2014)

Welkom bij het feestmaal. Nu wij op de drempel van het Nieuwe Tijdperk staan, vragen mensen zich af wat hun te wachten staat. Zoals velen zullen weten, is de wereld in twee groepen verdeeld, ongeveer gelijk in aantal. De ene vertoont de eigenschappen van het Vissen-tijdperk dat nu snel vervaagt. De glorie van dat tijdperk, de krachtige individualiteit die zich nu over de hele wereld manifesteert, is inmiddels ons grootste gevaar geworden en bedreigt de toekomst van allen. Bijgevolg wedijveren de landen genadeloos met elkaar, waarbij de grootste en sterkste het leeuwendeel opeisen.
Dagelijks maken de weldadige wateren van Waterman echter hun aanwezigheid meer voelbaar en duwen de mens langzaam weg van de afgrond.
Miljoenen voelen nu dat de mens Eén is, dat de mensheid alleen kan overleven door samen te werken voor het welzijn van allen.
Dit nieuwe en wijzere denkbeeld ontwaakt in mensen overal en toont de weg naar toekomstige harmonie. Dit ontwaken kan niet gestopt of afgewend worden, want hierachter staan de grote Heren van Synthese, van Samensmelting en Samenvoeging. Aldus zal de nieuwe beschikking ingeluid worden, waarvoor de Grote Heer, Maitreya Zelf, de weg zal wijzen.
De tijd is bijna aangebroken. Wees waakzaam, slaap niet, en mis Zijn Oproep niet.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.