Trends – oktober 2014

Internationale Dag voor Uitbanning Armoede
De Internationale Dag voor de Uitbanning van Armoede wordt elk jaar op 17 oktober gehouden. Met een sterke nadruk op de Millenniumontwikkelingsdoelen (MOD’s) is het ook een wereldwijd platform voor de bewustmaking van de komende ontwikkelingsagenda voor de periode na 2015. Meer dan 100 landen hadden zich in 2011 in de Mensenrechtenraad van de VN verplicht tot het aannemen van een resolutie inzake extreme armoede en mensenrechten. De bestrijding van armoede blijft de kern van de MOD’s en de ontwikkelingsagenda voor ná 2015.
Dit jaar zal de officiële herdenking op 17 oktober in het VN-hoofdkantoor een gelegenheid zijn om mensen die in armoede leven te erkennen als kritische partners bij het aanpakken van de uitdagingen waar we bij ontwikkelingsvraagstukken voor staan. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon had een boodschap voor de Internationale Dag voor de Uitbanning van Armoede: “Als we de toekomst willen realiseren die we voor iedereen wensen, moeten we luisteren naar en gehoor geven aan de oproepen van de achtergestelden… Samen kunnen we bouwen aan een duurzame wereld van welvaart en vrede, rechtvaardigheid en gelijkheid– een waardig leven voor iedereen.” (Bron: www.un.org)

Holocaust-overlevenden veroordelen Israëlische acties
Meer dan 300 overlevenden van de holocaust en nakomelingen van overlevenden hebben een advertentie in de New York Times van 23 augustus 2014 geplaatst om “het bloedbad van de Palestijnen in Gaza en de voortdurende bezetting en kolonisatie van het historische Palestina” te veroordelen. De advertentie, getiteld “Joodse overlevenden en nakomelingen van overlevenden van de nazi-genocide veroordelen ondubbelzinnig de moord op Palestijnen in Gaza”, luidt als volgt: “Als Joodse overlevenden en nakomelingen van overlevenden van de nazi-genocide veroordelen wij ondubbelzinnig de moord op Palestijnen in Gaza en de voortdurende bezetting en kolonisatie van het historische Palestina. We veroordelen verder de Verenigde Staten voor het feit dat ze Israël voorzien van de financiële middelen voor de aanval en de Westerse staten in het algemeen voor het gebruik van hun diplomatieke invloed om Israël tegen veroordeling te beschermen. Genocide begint met het stilzwijgen van de wereld. “We zijn gealarmeerd door de extreme, racistische ontmenselijking van Palestijnen in de Israëlische samenleving die nu een hoogtepunt heeft bereikt. In Israël hebben politici en deskundigen in The Times of Israel en de Jerusalem Post openlijk om genocide van Palestijnen geroepen en rechtse Israëli adopteren neo-nazi insignes. Bovendien zijn we zeer verontwaardigd over Elie Wiesels walgelijke misbruik van onze geschiedenis in deze krant [New York Times], waarbij flagrante leugens worden verkondigd om te rechtvaardigen wat niet te rechtvaardigen is: Israëls grootschalige inspanning om Gaza te vernietigen en de moord op bijna 2000 Palestijnen, onder wie vele honderden kinderen. Niets kan het bombarderen van VN-schuilplaatsen, huizen, ziekenhuizen en universiteiten rechtvaardigen. Niets kan het beroven van mensen van elektriciteit en water rechtvaardigen.“We moeten onze collectieve stem verheffen en onze gezamenlijke kracht gebruiken om een einde te maken aan alle vormen van racisme, waaronder de voortdurende genocide van het Palestijnse volk. We roepen op tot een onmiddellijk einde aan de belegering van en de blokkade tegen Gaza. Wij roepen op tot een volledige economische, culturele en academische boycot van Israël. ‘Nooit meer’ moet NOOIT MEER VOOR IEDEREEN betekenen!” (Bron: New York Observer, VS)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.