Vragen en antwoorden – oktober 2014

V. 1) Geeft Maitreya nog steeds televisie-interviews in China? 2) Wat is het totaal aantal interviews in China tot nu toe?
A. 1) Ja. 2) Acht interviews [per 6 september].

V. Kunt u een overzicht geven van het aantal interviews dat Maitreya tot dusver in de verschillende landen heeft gegeven?
A. VS: 29 interviews (januari 2010-januari 2011); Mexico: 14 (januari-september 2011); Brazilië: 41 (september 2011-januari 2013); Rusland: 51 (januari 2013-mei 2014); China: 8 (augustus-september 2014). In totaal 143 interviews tot nu toe.

V. Zijn er interviews met Maitreya uitgezonden in 1) Taiwan, 2) Hongkong, 3) Singapore, of 4) andere Aziatische landen? 5) De Chinese diaspora is zo omvangrijk dat het nieuws over iemand als Maitreya in theorie zich ver kan verspreiden.
A. 1) Ja, maar beperkt. 2) Ja, maar beperkt. 3/4) Nee. 4) Klopt.

V. Indien Maitreya’s interviews nog niet in andere landen uitgezonden zijn, heeft het nieuws erover dan andere Aziatische landen al wel bereikt?
A. Ja.

V. Als het de bedoeling is om uw boodschap zo wijd mogelijk te verspreiden, waarom zou het dan verkeerd zijn om transcripties te verschaffen van wat er gezegd is in de verschillende interviews met Maitreya die volgens u hebben plaatsgevonden? Als deze interviews  indruk maken, waarom zijn ze dan niet gelekt door iemand van media die er mogelijk bij betrokken is?
Maitreya werkt incognito. Zelfs degenen met wie Hij samenwerkt aan de productie van Zijn media-optredens zijn niet zeker van Zijn ware status.

V. Waarom weet u zo zeker dat Maitreya een ‘hij’ is?
A. Ik werk al vele jaren voor Maitreya en ik ken het verschil!

V. Ik begrijp dat de historische/militaire inmenging van de VS (d.w.z. na de eerste en tweede wereldoorlog) ongerechtvaardigd is. Het lijkt dat we de zaken alleen maar verslechteren door de cyclus van geweld voort te zetten. Maar wat kunnen we dan het beste doen (of niet doen) met betrekking tot ISIS?
A. De opkomst van ISIS is het gevolg van de oorlog in Irak en de verdeeldheid die sinds de dood van Saddam Hoessein is ontstaan. Het is ook een gevolg van het gevoel van ongelijkheid dat de armere leden van de moslimgemeenschap ervaren. Er is slechts één uitweg uit dit grote probleem en dat is de oplossing die door Maitreya wordt voorgesteld: het samendelen van de voortbrengselen van de wereld, vrijheid en rechtvaardigheid voor alle volken.

V. Legde u woorden in de mond van de Meesters toen u namens hen de belachelijke uitspraak deed dat de opwarming van de aarde voor 80 procent het gevolg van menselijk handelen is? De ingrijpendste klimaatveranderingen vonden voor de industriële beschaving plaats, of zelfs voor de beschaving zelf – de ijstijden, de warmere periode in de middeleeuwen en de Kleine IJstijd, toen er kermissen gehouden werden op de bevroren Theems. Hoe helpt het uw boodschap als u zulke ondoordachte gezichtspunten biedt, net als religieuze fundamentalisten die menen dat wetenschap en de rede ondergeschikt zijn aan wat moet doorgaan voor goddelijke openbaring, maar dat duidelijk niet is?
A. Ik ben mij terdege bewust van de verschillende klimatologische veranderingen door de eeuwen heen, maar dat is niet waar ik het over heb. Ik sprak niet over historische klimaatveranderingen, maar over de recente gevolgen van het misbruik van de hulpbronnen van de planeet, waarmee de mens voor 80 procent verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde in onze tijd.

V. 1) Hoe ziet de Hiërarchie de rol van de NAVO op dit moment en in de nabije toekomst? 2) Zou de NAVO ontbonden moeten worden?
A. 1) Als een noodzakelijk verbond in de wereld. 2) Nee.

V. De zonnevlekactiviteit was eind augustus, begin september enorm. 1) Wat is het energetische effect op onze planeet en de mensheid van zulke krachtige zonnevlekken? 2) Zijn dergelijke uitbarstingen weldadig voor onze planeet?
A. 1) Diepgaand, in vele opzichten. 2) Ja.

V. Ik ben onlangs begonnen met het lezen van de boeken van Benjamin Creme en Alice Bailey en ik kom steeds verwijzingen tegen naar “het Plan”. Ik zou graag weten of u mij informatie over het Plan kunt geven en waar ik er meer informatie over kan vinden.
A. Het Plan is het Plan van de Hiërarchie voor de vervolmaking van de mens. Het is het Plan van Evolutie, met inbegrip van de evolutie van bewustzijn. Als u de boeken van Alice Bailey bestudeert zal dat u een duidelijk beeld van dit onderwerp geven.

V. Een snelle blik op internet lijkt erop te wijzen dat de activiteit van ufo’s toeneemt. 1) Klopt dit? 2) Voeren de ruimtemensen hun activiteiten op? 3) Laten de ruimtemensen zichzelf en hun schepen vaker zien?
A. 1) Ja. 2) Ja. 3) Niet uitgesproken vaker.

V. Verschijnen er meer graancirkels op nieuwe plekken? 2) Berichten de media er vaker over?
A. 1) Ja. 2) Eerder minder vaak.

V. Wat is de waarde van het toerusten van het denkvermogen door onderwijs en leren in het algemeen, terwijl dat proces het contact met de ziel en ons vermogen om gewoon te ‘zijn’ juist kan hinderen?
A. Niemand kan volwaardig aan het hedendaagse leven deelnemen wanneer hij/zij het denken niet verrijkt heeft.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.