Het Zwaard des Onderscheids

door de Meester -, via Benjamin Creme (6 september 2014)

Veel mensen denken dat ondanks de aanwezigheid van Maitreya in de wereld, alles dreigender en onstabieler wordt dan tot dusver. Zij vragen zich af wat de Hiërarchie doet om de vele problemen en moeilijkheden te verlichten waardoor zij zich angstig en onvoorbereid voelen voor de verhoogde spanning van vandaag.  De waarheid is dat de wereld wel wordt voorbereid. Ten tijde van grote spanning en verandering zien mensen de werkelijke toestand van de samenleving met het beperkte inzicht dat ze onvermijdelijk hebben. De mensheid veronderstelt dat al deze gebeurtenissen dezelfde invloed op de toekomst hebben en van even groot belang zijn, terwijl het ware inzicht dat alleen de Meesters kunnen hebben, totaal verschillend is. De Meesters zien de gebeurtenissen alsof ze op een plat vlak plaatsvinden, en alleen in aanleg. Zij weten dat sommige zullen neerslaan en verandering in de wereld teweegbrengen, terwijl andere eenvoudig wegkwijnen zonder enige vorm aan te nemen. Met haar beperkte inzicht denkt de mensheid dat al deze gebeurtenissen invloed op haar toekomst hebben, maar dat is beslist niet het geval. Vanuit het gezichtpunt van de Meesters is de mensheid nog nooit zo gereed geweest voor de nieuwe wereld die de toekomst zal brengen. De mensheid is nog nooit zo dicht bij een tijd van inspiratie en gereedheid geweest om te werken voor het algemeen welzijn.  Toen de Christus zei dat Hij zou terugkeren (op een uur dat gij het niet verwacht), zou Hij geen zachte woorden van schijnvrede brengen, maar een zwaard, het Zwaard des Onderscheids, dat vader van zoon en broeder van broeder zal scheiden. En het is de werking van het Zwaard des Onderscheids waarvan we nu getuige zijn. Maitreya’s energie van liefde stimuleert iedereen: degene die liefheeft en werkt voor rechtvaardigheid en samendelen, maar ook degene die de verdeeldheid, scheuringen en hebzucht in de wereld veroorzaakt. Op deze wijze, door de duidelijke tegenstelling die door het Zwaard des Onderscheids teweeggebracht wordt, kunnen mensen tot een waarachtige keuze voor de toekomst komen – de toekomst voor alle mensen: de armen en hongerigen, maar ook voor de magnaten en de vernietigers van vrede in de wereld. Ieder van ons moet kiezen aan welke zijde van die scheiding wij onze waarheid vinden.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.