Vragen en antwoorden – juli/aug 2015

V. Verschijnt Maitreya nog steeds op de Chinese televisie?
A. Ja.

V. Hoeveel interviews heeft Hij tot nu toe in China gegeven?
A. Maitreya heeft tot dusver 34 interviews in China gegeven.

V. Verschijnt Hij ook in landen buiten China?
A. Ja, in verschillende grote en kleine landen, dichtbij en ver weg.

V. Werkt Maitreya nog steeds in het Midden-Oosten? Hoe is de respons op Hem en Zijn denkbeelden?
A. Ja. De respons is gecompliceerd en gemengd.

V. Is het zo dat de gewone mensen in de landen waar Maitreya actief is, sneller en positiever reageren dan de leiders of bestuurders?
A. Niet noodzakelijk. Het verschilt van land tot land.

V. In Share International van juni 2015 werd in de brief ‘Boodschap van hoop’ een datum genoemd in verband met Maitreya’s verschijning: januari 2017. Betekent dit dat Verklaringsdag dan zal plaatsvinden?
A. Dat zou ongeveer anderhalf jaar na nu zijn, indien de mensheid tussen nu en dan positief reageert op Maitreya’s energieën en Zijn denkbeelden. Maitreya heeft al gezegd dat de exacte datum niet bekend is, maar dat de tijd vaststaat.

V. Zullen mensen die Maitreya eerder gezien hebben Hem herkennen wanneer zij Hem op Verklaringsdag zien?
A. Ja.

V. Wanneer lezers van Share International brieven schrijven over hun ervaring met een woordvoerder of een Meester, lijken de Meester of de woordvoerder grote indruk te maken en de betrokkenen met een sterke indruk van ‘een bijzondere persoon ’ achter te laten, zoals lezers het vaak uitdrukken.
A. Inderdaad!!

V. 1) Waarom wenen beelden tranen van olie of bloed? Is het alleen als ‘teken’ voor gelovigen? 2) Of is het deels als blijk van gedeeld verdriet over de toestand van de lijdende mensheid?
A. Beide. Het is een teken dat er iets belangrijks aan de mensheid getoond wordt.

V. U heeft gezegd dat Maitreya de mensheid zal laten zien hoe diep we gevallen zijn; dat we op de een of andere manier ontaard zijn en van een vroegere hoge staat ‘gevallen’ zijn. Wat is er gebeurd? Hoe en wanneer zijn we ‘gevallen’? Hoe kunnen we weer ‘opstaan’?
A. Er was een tijd dat de mensheid als één leefde. Zo was er bijvoorbeeld een tijd dat er geen woord voor ‘stelen’ bestond; het bestond gewoon niet. We kunnen weer ‘opstaan’ door weer één te worden.

V. Waarom legt Share International zoveel nadruk op ‘de macht van het volk’? Is dat zo belangrijk? Waarom?
A. Ja, het is van cruciaal belang want het zijn de mensen die gereed moeten zijn voor verandering in de wereld, en gereed om die tot stand te brengen.

V. Hebben ‘engelen’ echt vleugels? Of is dat slechts een symbolisch denkbeeld?
A. Engelen hebben soms vleugels en soms niet. Maar ze worden niet gebruikt om mee te vliegen!

V. Wat is een ‘beschermengel’? Beschermen ze mensen echt?
A. Ieder mens heeft een ‘beschermengel’ wiens rol het is die persoon te beschermen.

V. Met een zeer kleine Transmissie-meditatiegroep zit het leven wekelijkse bijeenkomsten vaak in de weg en onze groep vraagt zich af of onze onregelmatige bijeenkomsten de Meesters storen en het wellicht beter is om niet voor Transmissie-meditatie bij elkaar te komen. Of moeten we gewoon doorgaan, al is het onregelmatig?
A. Ga gewoon door. Het zou goed zijn als jullie doorgaan, maar het is beter als je het regelmatig kunt doen!

V. Is het een goed idee om informatie over de verschijning van Maitreya en de Meesters van Wijsheid aan basisschoolleerlingen te presenteren? Zo ja, zou het dan als alternatieve godsdienstles gepresenteerd moeten worden? Sommigen zeggen dat dit misleidend is, omdat het de informatie onder ‘valse voorwendselen’ brengt?
A. In het algemeen moet geen godsdienstonderwijs gegeven worden aan kinderen jonger dan 14 jaar.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.