Trends – mei 2011

Bolivia: natuur verkrijgt gelijke rechten als de mens

Bolivia staat op het punt geschiedenis te schrijven met het invoeren van de Moeder Aarde-wet, die de hele natuur gelijke rechten toekent als mensen. Indien aanvaard (en er wordt weinig oppositie verwacht, daar Bolivia zwaar te lijden heeft onder de gevolgen van de klimaatverandering) worden 11 nieuwe rechten voor de natuur vastgelegd, waaronder:
– het recht op leven en bestaan
– het recht op de voortgang van vitale cycli en processen, vrij van verandering door de mens
– het recht op zuiver water en schone lucht
– het recht op evenwicht
– het recht niet te worden vervuild
– het recht op het niet te hoeven ondergaan van celstructuuraanpassingen of genetische verandering ervan
– en het recht niet te worden aangetast door mega-infrastructuur- en ontwikkelingsprojecten die het evenwicht van ecosystemen en lokale inheemse bevolkingsgroepen verstoren.
“Er wordt wereldgeschiedenis geschreven… Het vestigt een nieuwe relatie tussen de mens en de natuur,” aldus vice-president Alvaro Garcia Linera.
Beïnvloed door de spirituele opvatting van de inheemse Andes-bevolking die Moeder Aarde, Pachamama, beziet als een levend wezen, stelt het ontwerp van de nieuwe wet: “Zij is heilig, vruchtbaar en de bron van leven die alle levende wezens in haar schoot voedt en verzorgt. Zij is permanent in balans, harmonie en communicatie met de kosmos. Ze bestaat uit alle ecosystemen en levende wezens, en hun zelf-organisatie.”
Minister van Buitenlandse Zaken David Choquehuanca gaf te kennen: “Onze grootouders leerden ons dat we bij een grote familie van planten en dieren horen. Wij geloven dat alles wat de planeet bewoont een deel van een grote familie vormt. Wij, als inheemse bevolking, kunnen met onze waarden bijdragen aan het oplossen van de energie-, klimaat-, voedsel- en financiële crises.”
De wet zal niet slechts abstract zijn; er wordt een ministerie van Moeder Aarde opgezet en gemeenschappen wordt wettelijke bevoegdheden verleend om toezicht te houden op de gevolgen van de industrie, met name van de intensieve mijnbouw van tin, zilver, goud en andere grondstoffen. De regering moet echter voorzichtige stappen zetten, aangezien de mijnbouwopbrengsten eenderde van de buitenlandse valuta van het land vormen.
Klimaatverandering treft Bolivia al hard in de vorm van overstromingen, droogtes, bevriezingen en modderstromen. Het smelten van gletsjers leidt tot een crisis in het boerenbedrijf en tot watertekorten, en als de gemiddelde temperatuur nog 3,5 graad Celsius verder stijgt, zoals voorspeld wordt voor de komende 100 jaar, kan een groot gedeelte van Bolivia in woestijn veranderen.
Evo Morales, Bolivia’s eerste inheemse president, heeft geïndustrialiseerde landen veroordeeld voor het feit dat zij in gebreke blijven om de temperatuurstijging tot één graad Celsius te beperken. Dankzij zijn invloed heeft Bolivia vijf resoluties ingebracht die door de VN zijn aangenomen, waaronder Harmonie met de Natuur en de Wereldconferentie inzake Inheemse Volken. (Bron: The Guardian, VK; motherearthrights.org)

(Zie ook het interview met Polly Higgins die als eerste het idee van een Universele Verklaring van Planetaire Rechten formuleerde, gemodelleerd naar de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (SI, juli/augustus 2010) en het artikel van theoloog Leonardo Boff die, met ex-minister van Buitenlandse Zaken van Nicaragua Miguel d’Escoto, een concept voor een Universele Verklaring voor de Rechten van Moeder Aarde heeft opgesteld, ter presentatie aan de Klimaatveranderingconferentie in Cochabama in april 2010. (SI, april 2010)

Bezoekers uit de ruimte welkom
Veel Amerikanen geloven niet alleen dat ruimtemensen bestaan, maar zouden ze ook graag echt ontmoeten. Een recent onderzoek concludeerde dat 50 procent van de mensen enthousiast worden bij het vooruitzicht van contact met buitenaardse wezens en geloven dat deze vriendschappelijke wezens hun kennis met de mensheid zullen delen.
De psycholoog die aan het hoofd stond van de groep die het onderzoek uitvoerde, Dr. Albert Harrison van de University van California, zei: “De ontdekking van buitenaardse intelligentie zou minder opzienbarend kunnen zijn voor generaties die opgegroeid zijn met tekstverwerkers, elektronische rekenmachines, avatars en mobiele telefoons dan voor eerdere generaties, die gewend zijn aan schrijfmachines, rekenlinialen, munttelefoons en lappenpoppen.”
Hij verklaarde dat onderzoeken laten zien dat de helft van de bevolking van de VS en Europa gelooft dat buitenaardse wezens bestaan en dat “een substantieel deel” van de mensen ervan overtuigd is dat buitenaardse ruimteschepen onze aarde reeds bezocht hebben. (Bron: The Sun, VK)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.