SOS Planeet Aarde! – jan./feb. 2016

Goede hoop op actie na Parijs
Christiana Figueres, verantwoordelijke voor Klimaatverandering bij de Verenigde Naties en belast met de onderhandelingen tijdens de VN Klimaatconferentie in Parijs (COP21), en het gastland Frankrijk werden geprezen voor het succesvol begeleiden van de klimaattop. In tegenstelling tot vorige topbijeenkomsten voor de traditionele internationale overeenkomsten met duidelijke regels en vaste verplichtingen (die de Amerikaanse door de Republikeinen gecontroleerde Senaat nooit kon goedkeuren of ondertekenen), waren er bij de Parijse gesprekken over het klimaat regeringen, topondernemers en actiegroepen betrokken, terwijl landen zelf met plannen moesten komen om de uitstoot aan banden te leggen.
De leiders van 195 landen zegden, in respons op de toenemende betrokkenheid en aandrang van hun burgers, toe om de temperatuurstijging wereldwijd tot minder dan 2o C te beperken. Christiana Figueres zei: “Dit stelt een nieuwe norm voor de complexe wereldproblemen. Landen hadden talloze tegenstellingen overwonnen om overeenstemming in Parijs te bereiken – de kloof tussen arme en rijke landen, tussen de publieke en particuliere sector en tussen verschillende regio’s.” Ze verklaarde: “De ervaring van Parijs geeft ons enorm veel hoop. Dit geeft werkelijk vertrouwen dat als we besloten hebben dat we iets willen doen, we het ook kunnen.” Anne-Marie Slaughter, voormalig ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en voorzitter van de New America Foundation, noemde Parijs “een model voor doeltreffend wereldbestuur in de 21e eeuw… Het is een moedige stap in de richting van het openbaar oplossen van problemen op wereldschaal.”
Bij de zesde bijeenkomst van het Internationale Agentschap voor zonne- en windenergie (IRENA), die van 15-22 januari 2016 in Abu Dhabi plaatsvond, zullen landen actie ondernemen om het aandeel van duurzame energie in 2030 tot 36 procent te verhogen. 187 Landen hebben plannen ingediend om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en zullen druk uitoefenen op staatshoofden die hun toezeggingen niet nakomen. (Bron: guardian.co.uk; irena.org).

Snelle uitbreiding zonnetechnologie in de VS
Volgens een nieuw rapport van de Solar Foundation in de VS is het aantal mensen van de beroepsbevolking dat werkzaam is in de sector zonne-energie, in 2015 voor het derde achtereenvolgende jaar met 20 procent toegenomen. De zonnetechnologie leverde meer banen op dan de olie- en gaswinning tezamen.
In totaal kwamen er in de zonne-energiesector in de VS ongeveer 12 keer sneller banen bij dan in andere sectoren van de nationale economie van het land, te weten 35.052 nieuwe banen in 2015. Het totale aantal werknemers in de zonnesector is 208.859. “Dat is ongelooflijk,” aldus Lyndon Rive, uitvoerend directeur en medeoprichter van SolarCity. “De technologie heeft meer dan 200.000 mensen in dienst – meer dan de steenkoolindustrie.” (Bron: cleantechnica.com)

Zonne-energie in Rwanda
In Rwanda is een installatie voor zonne-energie gebouwd om in 2017 de halve bevolking van elektriciteit te kunnen voorzien. Het project (kosten 21,9 miljoen euro) is aangelegd op de beroemde groene heuvels van Rwanda, 60 km ten oosten van Kigali. China heeft de 28.360 zonnepanelen langs de heuvels geleverd die met de zon meedraaien, zodat ze van zonsopgang tot zonsondergang zonlicht opvangen, wat vergeleken met statische panelen de effectiviteit met 20 procent verhoogt. In Duitsland zijn gelijkstroom-wisselstroomomzetters en transformators gekocht en de panelen zijn verbonden met een centrale server in Oslo, die op afstand bestuurd kan worden via internet. Het project heeft ter plaatse 350 banen gecreëerd, het vergroot de lokale stroomopwekking met 6 procent en levert stroom aan 15.000 huishoudens. De economie van Rwanda groeit eindelijk weer, na de genocide van 21 jaar geleden, en dit project wordt wel het snelste in Afrika genoemd – ondertekening van het contract, bouw en aansluiting vonden binnen een jaar plaats. Het werd gesteund door president Obama’s Power Africa-initiatief, dat ernaar streeft regeringen, deskundigen en de particuliere sector bijeen te brengen om de toegang tot schone energie, buiten het stroomnet om, in Afrika ten zuiden van de Sahara te bevorderen.
De installatie is gebouwd op land dat toebehoort aan het Jeugddorp Agahozo-Shalom, dat zorgt voor Rwanda’s kwetsbaarste kinderen. Het land wordt verhuurd door het dorp en als grootste bron van inkomsten voorziet het zo in onderwijs en buitenschoolse activiteiten voor de 512 jongeren die daar wonen. Jean-Claude Nkulikyimfura, directeur van het dorp, zei: “Duurzame energie is de weg voor de toekomst en we zijn er heel erg trots op het project hier te huisvesten.” (Bron: guardian.co.uk)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.