Woorden van wijsheid – jan./feb. 2016

Maitreya’s prioriteiten weerklinken in woorden paus en dalai lama

 Share International presenteert hier fragmenten uit recente toespraken en artikelen van de paus en de dalai lama.
In zijn artikel van deze maand, ‘Welkom in the Nieuwe Tijd’, verwijst Benjamin Creme’s Meester naar “een groep wijze individuen die de mensheid de nieuwe situatie tonen”, van wie Hij paus Franciscus en de dalai lama met name noemt. Volgens Benjamin Creme doen zij het werk van Maitreya en helpen zij de publieke opinie te beïnvloeden door hun voorbeeld.

Paus Franciscus

‘Dankzegging voor het afgelopen jaar’
We kunnen op de dagen van het afgelopen jaar terugblikken door ons feiten en gebeurtenissen te herinneren die momenten van vreugde en verdriet oproepen of door proberen in te zien of we de aanwezigheid van God hebben waargenomen die alle dingen met zijn hulp hernieuwt en instandhoudt. Ons wordt gevraagd na te gaan of de loop der wereldgebeurtenissen de wil van God heeft gevolgd of dat we ons voornamelijk hebben bekommerd om de plannen van de mens, die vaak bol staan van particuliere belangen, een onlesbare dorst naar macht en onnodig geweld.
Vandaag moeten we onze blik echter op een bijzondere manier richten op de tekenen die God ons heeft gegeven, zodat we de kracht van zijn genadige liefde fysiek kunnen aanraken. We kunnen niet vergeten dat veel dagen werden gemarkeerd door geweld, dood, het onzeglijke lijden van vele onschuldigen, en door vluchtelingen die gedwongen waren hun thuisland te verlaten, door het ontbreken van de zekerheid van onderdak, voedsel en steun voor mannen, vrouwen en kinderen. Toch zijn de dagen van dit jaar ook gevuld met grote gebaren van goedheid, liefde en solidariteit, ook al haalden ze niet het televisiejournaal. Goede zaken halen de voorpagina’s niet. Deze tekenen van liefde kunnen en moeten niet overschaduwd worden door de geringschatting van het kwaad. Goedheid overwint altijd, ook al lijkt het op sommige momenten zwakker en onzichtbaar.
(Preek van zijne heiligheid paus Franciscus, Basiliek van St. Pieter, 31 december 2015. Bron: vatican.va)

“Niets is belangrijker dan te kiezen wat God het meest behaagt, zijn genade”
Niets is belangrijker dan te kiezen “wat God het meest behaagt”, namelijk Zijn genade, Zijn liefde, Zijn tederheid, Zijn omhelzing, Zijn liefkozingen!…
Dit is het doel dat de Kerk zichzelf stelt voor dit Heilige Jaar. Zodoende zullen we in onszelf de zekerheid versterken dat genade werkelijk kan bijdragen aan de schepping van een menselijker wereld. Met name in deze tijd, waarin vergeving een zeldzame gast is in het domein van het menselijk leven, is de oproep tot genade urgenter in elke omgeving: in de samenleving, in instellingen, in het werk en in het gezin…
Maar we moeten in gedachten houden dat aan de wortel van de afwezigheid van genade ook liefde voor zichzelf ligt. In de wereld neemt dit de vorm aan van de exclusieve jacht op eigen interesses, geneugten en eer, gepaard aan het verlangen om rijkdom te vergaren, terwijl het levenspad van christenen vaak gekruist wordt door hypocrisie en mondaine zaken. Al deze dingen gaan in tegen genade…
Ik hoop dat ieder van ons in dit Heilige Jaar Gods genade zal ervaren, getuige zal zijn van “wat hem het meest behaagt”. Is het naïef om te geloven dat dit de wereld kan veranderen? Ja, menselijk gesproken is het van de dwazen, maar “de dwaasheid van God is wijzer dan mensen en de zwakte van God is sterker dan mensen.” (Korinthiërs 1:25)
(Paus Franciscus: Algemene audiëntie op het plein van de St. Pieter, 8 december 2015. Bron: zenit.org)

De dalai lama

“Wij zijn allen broeders en zusters van de ene menselijke familie”
Mijn collega’s en ik behoren tot de 20ste eeuw. Onze tijd is geweest en ons leven is bijna voorbij. De generatie van de 21ste eeuw begint daarentegen nog maar net. Zij heeft een realistische mogelijkheid om de wereld te veranderen.
We streven allemaal naar geluk en het vermijden van lijden; in onszelf vereist dat een sterker besef van liefde en mededogen. Voor wat de buitenwereld betreft zal het serieuze stappen vereisen om het milieu te beschermen en ons aan te passen aan klimaatverandering. Dezer dagen vinden wetenschappers steeds meer bewijzen dat het aankweken van liefde en mededogen een positief effect heeft op onze lichamelijke gezondheid en ons algehele welbevinden. De mensheid bestaat uit individuen en we zullen alleen een gelukkiger en vreedzamer samenleving tot stand kunnen brengen als die individuen van binnen gelukkiger en vreedzamer zijn. Ik ben hier optimistisch over. Ik geloof dat de menselijke natuur in wezen positief is…
Het is belangrijk te onthouden dat alle mensen in wezen hetzelfde zijn. We zijn allen broeders en zusters die tot de ene menselijke familie behoren. We worden op dezelfde manier geboren en we sterven op dezelfde manier. Maar in plaats van te waarderen wat we met elkaar gemeen hebben, zijn we geneigd de nadruk te leggen op de dingen waarin we verschillen, zoals ons geloof, nationaliteit, of we rijk zijn of arm, gestudeerd hebben of ongeletterd zijn; die zijn van ondergeschikt belang. We zien onszelf in termen van ‘wij’ en ‘zij’, wat in termen van de onderlinge afhankelijkheid van onze wereld niet alleen onrealistisch is, maar ook achterhaald.
Als we een meer liefhebbende, waarderende en betrokken houding tegenover elkaar aannemen, zal ons leven aan betekenis winnen. Als we kunnen bijdragen aan het geluk en de voorspoed van de hele wereld, zal het de moeite waard zijn lang te leven.
(Toespraak door zijne heiligheid de dalai lama, Tashi Lhunpo-klooster, Bylakuppe, Karnataka, India, op 1 januari 2016. Bron: dalailama.org)

“We moeten het welzijn van de hele mensheid voor ogen houden”
We zijn allemaal deel van de mensheid, alle zeven miljard die als mensen in wezen hetzelfde zijn. Natuurlijk zijn er verschillen in geloof, huidskleur, haarkleur, nationaliteit en taal, maar die verschillen zijn van ondergeschikt belang. Het voornaamste is dat we in wezen hetzelfde zijn. Veel van de problemen waar we voor staan, creëren we zelf door onze misplaatste nadruk op deze onbelangrijke verschillen tussen ons.
Onszelf zien in termen van ‘wij’ en ‘zij’ en een krachtig gevoel van egocentrisme zijn de bron van geweld, moord en corruptie in onze wereld. In plaats daarvan moeten we ons inspannen om een besef van eenheid van alle mensen te bevorderen. We moeten het welzijn van de hele mensheid voor ogen houden. Als de mensheid gelukkig is, zullen we als individuen ook allemaal gelukkig zijn.
(Toespraak van de dalai lama tijdens een bijeenkomst in Bengaluru, Karnataka, India, op 2 januari 2016. Bron: dalailama.org)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.