De stem van het volk

Eén Europa voor alle mensen
Door heel Europa krijgt een nieuwe beweging gestalte. Uit gedeelde nood, een toenemend gevoel van rechteloosheid en desillusie, gekoppeld aan vastbeslotenheid die weerklinkt in namen als Podemos en Indignados, is een pan-Europese volksbeweging geboren. Op dinsdag 9 februari 2016 kwamen activisten uit heel Europa in het Berlijnse Volksbühne-theater bijeen om DiEM25 (Beweging voor Democratie in Europa 2025), het manifest voor een democratische Europese Unie, te lanceren.
Bij DiEM25 is een groot aantal mensen en organisaties betrokken, die vooral gemotiveerd worden door de manier waarop Griekenland door de Europese Unie behandeld is. De mensen zijn bovendien bezorgd en gefrustreerd over de ontwijkende manier waarop Europese leiders de echte problemen waar Europese burgers mee geconfronteerd worden, lijken aan te pakken. Velen worden aangetrokken door de verfrissende visie aangedragen door Yanis Varoufakis (voormalig minister van Financiën van Griekenland, hoogleraar economie aan de Universiteit van Athene en gasthoogleraar aan de Lyndon B. Johnson-faculteit voor Openbaar Bestuur aan de Universiteit van Texas (Austin, VS).
Het uitgangspunt van DiEM25 is dat de EU niet langer echt democratisch is. Eenvoudige principes, ooit door een zelfverzekerder Europa als vanzelfsprekend aangenomen, zijn inmiddels prijsgegeven, zoals: valuta moeten instrumenten zijn, geen doelen op zichzelf; een interne markt moet rechtvaardig zijn voor alle betrokkenen, in het bijzonder voor arme landen; rekening houden met het milieu en grenzen stellen aan de ergste uitwassen van het kapitalisme en zelfvernietigende handelwijzen. Het moet uiteindelijk streven naar sociale harmonie en duurzame ontwikkeling door middel van transparantie, door beleid dat de schuldencrises, het bankwezen, gebrek aan investering, en stijgende armoede en migratie aanpakt.
Het uiteindelijke doel van DiEM25 op de middellange termijn is een constitutionele vergadering bijeen te roepen waar Europeanen zullen beraadslagen over de wijze waarop al in 2025 een volwaardige Europese democratie voorgesteld kan worden, met een onafhankelijk parlement dat nationale zelfbeschikking respecteert en de macht deelt met nationale parlementen, regionale assemblees en gemeenteraden.
Het manifest van DiEM25 luidt als volgt:
“Wij, de volkeren van Europa, hebben de plicht om de controle over ons Europa terug te nemen van ‘technocraten’ die geen verantwoording verschuldigd zijn, van hun medeplichtige politici en van obscure instituten. Wij komen uit alle delen van het continent en zijn verenigd door verschillende culturen, talen, tongval, partijpolitieke affiliaties, ideologieën, huidskleur, genderidentiteiten, religies en verschillende opvattingen over wat een goede samenleving is. Wij formeren DiEM25 met de bedoeling over te gaan van het Europa van “Wij, de regeringen”, en “Wij, de technocraten” naar het Europa van “Wij, de volkeren van Europa”.
Onze vier beginselen zijn:
– Geen Europees volk kan vrij zijn zolang de democratie van een ander volk wordt geschonden.
– Geen Europees volk kan in waardigheid leven zolang die aan een ander wordt ontzegd.
– Geen Europees volk kan op welvaart hopen zolang een ander volk in permanente insolventie en economische depressie wordt gestort.
– Geen Europees volk kan economische groei kennen zonder toegang tot basisgoederen voor zijn zwakste burgers, zonder ecologisch evenwicht en zonder de vaste wil om vrij te worden van fossiele brandstoffen in een wereld die haar gewoonten verandert, maar niet het klimaat van de planeet.
Wij sluiten aan bij een grootse traditie van mede-Europeanen die eeuwenlang strijd hebben gevoerd tegen de ‘wijsheid’ dat democratie een luxe is en dat de zwakken hun lijden maar te ondergaan hebben…
“Wij roepen onze Europese broeders en zusters op zich onverwijld aan te sluiten om met ons de Europese beweging die we DiEM25 noemen vorm te geven.” (Bron: Carpe DiEM25; diem25.org; guardian.co.uk)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.