Het voorbestemde pad

Sinds de oprichting van Share International heeft Benjamin Creme’s Meester artikelen geschreven die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen.

Het voorbestemde pad
door de Meester —, via Benjamin Creme (december 2002)
Het wordt steeds duidelijker dat de mens gereed is voor een grote sprong voorwaarts. Ondanks de vele spanningen en gevaren die nog steeds bestaan en die, zo schijnt het velen, toenemen, beweegt het mensenrijk zich voorwaarts en opwaarts overeenkomstig het Plan dat al onze activiteiten bestuurt. De Kosmische Magneet trekt alles aan naar een voorbeschikte bestemming; de energieën van de magneet nemen in kracht toe en kunnen niet worden weerstaan. De mens moet de kracht en de weldaad van de Kosmos leren begrijpen. Zo zal hij op de juiste wijze groeien met een minimum aan lijden.
Het Licht van de Kosmos beschijnt de mens als nooit te voren, inspireert hem om zijn leven te vereenvoudigen en zo de aansluiting met de Bron te hervinden die hij helaas verloren heeft.
Zou de mens deze woorden in acht nemen, dan zou hij weldra een staat van Zijn binnengaan die in zijn lange reis naar volmaaktheid in alle opzichten nieuw is.
De tijd van de oude werkwijzen is haast voorbij. Het oude denken en handelen, dat mensen zoveel leed brengt, nadert zijn einde. Een nieuw Licht straalt zijn schoonheid uit over de mensheid en brengt de misstappen van het verleden tot een einde.
Aldus zien Wij de toekomst voor de mens als één die baadt in het licht van het nieuwe begrip. Aldus verheugen Wij ons over de nabijheid van die tijd.
De lange worsteling van de mens om de structuren te bouwen die zijn rechtmatige doeleinden zullen dienen, is nagenoeg voorbij. De vereiste vormen worden al vaag aangevoeld en zullen spoedig als een openbaring zijn denken binnendringen.
Pas vanaf dat moment zal zijn vooruitgang iedereen verbazen, behalve de wakende Broeders. Wij hebben lange tijd naar dit doel toegewerkt en wachten geduldig op zijn volbrenging. Wij weten dat het hart van de mensen gereed is om hun hoogste aspiraties vorm te geven, om bereidwillig een tot dusver onbekende toekomst binnen te gaan, om de fouten van het verleden recht te zetten en opnieuw het lange pad omhoog te betreden. Wij weten dat dit zo is en hebben vertrouwen in het vermogen van de mens om te veranderen wanneer hij niet anders kan.
Dit is zo’n tijd. De omstandigheden op Aarde gaan snel achteruit: de scheidslijnen die de mensen eeuwenlang hebben gehinderd, brengen als altijd hun eeuwige moeilijkheden voort. De planeet kreunt onder de slagen van ongebreidelde vernietiging door de mens. Mensen wachten op een teken, een bevestiging van leiderschap en hulp, en op een gelegenheid voor hoop.
De tekenen zijn overal zichtbaar voor de mens. De hulp is gewaarborgd. De redenen voor hoop worden reeds lange tijd en onophoudelijk aangeboden.
Dat mensen er geen acht op slaan, is het gevolg van angst. Door angs zijn de mensen blind om te zien. Wanneer Maitreya, spoedig, het middelpunt van de aangelegenheden der mensen binnentreedt en de oorzaken van de problemen van de mens bekend maakt, evenals de oplossingen, zullen zij zien dat het leiderschap waarnaar ze hebben verlangd al lang voor hun beschikbaar was, dat de tijd is aangebroken om afstand te doen van de destructieve werkwijzen van het verleden en, wat nooit beseft is, dat zij zelf de hoop en het vermogen in zich hebben die deze wereld zullen vernieuwen en haar onverschrokken opnieuw, evenwichtig en veilig, op haar voorbestemde pad zullen plaatsen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.