SOP (SOS Planeet Aarde) – juli/aug 2016

Portugal draait vier dagen op duurzame energie
Portugal bereikte onlangs een mijlpaal op het gebied van schone energie toen het land 107 uur lang aaneengesloten voortgedreven werd door zonne-, wind- en waterkracht, van zaterdag 7 mei kwart voor 7 ’s morgens tot woensdag 11 mei om kwart voor zes ’s middags. Voorheen was Portugal zwaar afhankelijk van kolen en gas en werd het land beschouwd als een van de grootste CO2-uitstoters. Het land heeft grote stappen gezet in de richting van duurzame energie vanwege de nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen van de EU voor het jaar 2020. Francisco Ferreira, voorzitter van de Portugese duurzaamheidsorganisatie Zero, zegt: “Portugal heeft flink geïnvesteerd in duurzame energie, voornamelijk in elektriciteit, omdat dat in de komende decennia de voornaamste energiebron zal zijn terwijl het transportsysteem overgaat van fossiele brandstoffen naar elektrische voertuigen.”
Ook Duitsland kondigde aan dat het op zondag 15 mei al zijn elektriciteit had opgewekt uit duurzame energie, evenals het VK, dat van 9 tot 15 mei zijn eerste week van kolenvrije elektriciteitsopwekking meemaakte. (Bronnen: theguardian.com; independent.co.uk; ft.com)

Wereldoceaandag
UNESCO, organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur van de VN, viert op 8 juni 2016 de rijkdom in onze oceanen overal ter wereld. Zeewater beslaat ongeveer 70 procent van het aardoppervlak en regelt het klimaat, voedt miljoenen mensen, zorgt voor gezonde ecosystemen voor talrijke mariene soorten, en voorziet de aarde voor de helft van haar zuurstof en medicijnen afkomstig van maritiem materiaal. Dit jaar is het thema ‘Gezonde oceaan, gezonde planeet’.
We hebben zodanig misbruik gemaakt van deze ongelooflijke hulpbron dat visgronden uitputtend zijn overbevist, maar onlangs liet ‘De staat van de mariene bronnen’ van de Visserij en Landbouworganisatie (FAO) zien dat sommige grotere groepen vissoorten zich sneller herstellen dan andere kleinere groepen, die sneller gevangen worden dan ze zich kunnen voortplanten. Het probleem van ‘bijvangst’ – het onbedoeld vangen van vis anders dan de beoogde vissoort – en het aanleggen van honderden zeereservaten beginnen nu ook aandacht te krijgen doordat gemeenten op mondiaal niveau actie zijn gaan voeren.
In Engeland worden pogingen ondernomen om kustgemeenschappen te beschermen. Aan de noordelijke kust van Yorkshire bij Flamborough Head is een ‘Geen vangstzone’ ingesteld, waar vissen, ook op schaaldieren, en het meenemen van mariene vegetatie strikt verboden is; het houdt in dat mensen rotskreken en het strand mogen verkennen, maar er niets uit mogen meenemen. Er wordt regelmatig gecontroleerd door patrouilles van de regionale visserij-autoriteit (NEIFCA) zodat er niets gevist, geraapt of wat dan ook meegenomen wordt.
Onze wateren raken verstikt door plastic, van meters broeikaspolyethyleen tot minuscule stukjes plastic, die door tal van dieren ingeslikt worden, variërend van walvissen tot dierlijk plankton. Kapitein Charles Moore ontdekte in 1997 de eerste plastic afvaldraaikolk in het noorden van de Stille Oceaan en richtte de Algalita Foundation op. Eind 2016 wordt een studie van 15 jaar gepubliceerd die terugblikt op het onderzoek van deze stichting met het onderzoeksschip Alguita om de bewegingen en veranderingen van de draaikolken met plastic afval overal ter wereld op lange termijn te evalueren. Moore gelooft dat alle plasticvervuiling in de oceaan een halt toegeroepen kan worden door onderzoek te publiceren, door bewustmaking en actie; anders zal de hoeveelheid plastic tegen 2050 de hoeveelheid vis in de zee overtreffen. De Plastic Ocean Pollution Solutions (POPS, Oplossingen voor plasticvervuiling van oceanen) viert dit jaar in de Verenigde Staten haar vierde internationale jongerentop. Amerika gaat de plastic microkorreltjes in cosmetica en persoonlijke verzorging uitbannen, en de VK en EU zijn van plan dat voorbeeld te volgen. Het Zoölogische Genootschap in Londen (ZSL) is bezig om plastic flessen voor eenmalig gebruik uit te bannen middels hun campagne ‘One Less’ (Een minder). (Bronnen: neweconomics.com; worldoceansday.org; agalita.com)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.