Lezers schrijven – juli/aug 2016

Groepservaring
Voorjaar 2016 woonde ik in Duitsland als spreker een conferentie bij over meditatie en mindfulness. Mijn onderwerp was meditatie-onderzoek en de toepassing van meditatie op kleuterscholen, scholen en universiteiten. Meer dan 300 conferentiegangers, de meesten van hen werkzaam in het onderwijs, kwamen op de lezing af. Halverwege mijn lezing deed ik een meditatieoefening op compassie. Allen sloten hun ogen. Terwijl ik ze door de meditatie leidde, merkte ik een krachtige energie in de ruimte. Na de meditatie zeiden aanwezigen dat ze de meditatie erg effectief vonden. Een mevrouw vertelde me de volgende dag dat zij tijdens de meditatie spontaan huilde.
Ik vraag me nu af: ook al sprak ik niet openlijk over de Wederverschijning was er misschien energie van Maitreya of de Meesters betrokken bij deze meditatie op compassie?
Naam en adres bij de redactie bekend.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de energie afkomstig was van de Meester Jezus.

Het licht zien
Op 28 mei 2016, een geheel bewolkte dag, was ik aan het mediteren toen het plotseling voelde alsof het dak boven me geopend werd en krachtig zonlicht naar beneden stroomde. Ik kon het zien ook al waren mijn ogen gesloten. Het was zulk stralend licht dat ik mijn ogen opende om te zien of de zon door de zware bewolking was gebroken; dat was niet het geval. Ik sloot mijn ogen en hetzelfde gebeurde weer en hield enige tijd aan. Was het het licht van de ziel? Was het verbeelding?
Naam en adres bij de redactie bekend.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het geen verbeelding was, maar een bewuste ervaring gegeven door een van de Meesters.

Sleutelwoorden
Op 30 april 2016 was ik onderweg naar het Mind, Body and Spirit-festival in [het conferentiecentrum] Olympia, Kensington (Londen) om in de stand van Share International te helpen. Ik stapte de trein uit op een druk perron vol met boze passagiers die lang op een trein hadden gewacht. Toen werd er omgeroepen dat er een trein aankwam en een personeelslid verontschuldigde zich bij de passagiers voor het intercomsysteem en wenste iedereen een fijne dag toe, met de toevoeging “vrede en liefde voor iedereen”. Een man die op het perron stond ving mijn blik op. Hij lachte en maakte een opmerking over hoe beleefd het personeelslid geweest was in een boze menigte passagiers. Hij leek een gevoel van kalmte en geluk uit te stralen en ik lachte terug, terwijl ik dacht dat hij heel begripvol was en wenste dat iedereen was zoals hij. Hij leek midden 60, Indiaas met een baard. Hij droeg een heldergeel overhemd met een geruite das en eenvoudig jasje. Hij stapte in hetzelfde compartiment als ik en ik zei iets over zijn lof voor het personeelslid. Ik zag zijn serene gezicht en vriendelijke blauwe ogen, het soort gezicht dat je plezier geeft om het te bestuderen; zo groot was de vrede en vreugde die het uitstraalde. Hij stond tegenover me, half naar het raam gedraaid. Hij leek tegen zichzelf te praten, maar toen sprak hij het woord ‘zelfgenoegzaamheid’ luider en weer even later ‘commercialisering’ nog luider. Hij sprak toen heel rustig in zichzelf, maar zei plotseling ‘naar buitentreden’ nog duidelijker te verstaan. Dit trok mijn aandacht en ik dacht dat het vreemd was deze woorden in een alledaags gesprek te horen, vooral omdat dit de onderwerpen waren waarover mijn collega en ik op de beurs met de bezoekers van de beurs zouden praten. De trein kwam aan in Shepherd’s Bush en hij ging richting deur om uit te stappen. We lachten elkaar toe en hij zei iets van hoe fijn het is om zonlicht te zien, wat ik beaamde. Ik kwam in Olympia aan en dacht de hele dag aan de man, vooral aan zijn vriendelijke, open gezicht. Wie hij ook was, hij maakte een grote indruk op me. Dit maakte dat ik me afvroeg of hij een gewone man was?
F.D., Londen (VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Goddelijke instructies
Op 17 februari van dit jaar kreeg ik een vreselijke migraineaanval. Ik maakte me zorgen over de aanschaf van een 2de hands koel-/vrieskast die teveel stroom opslokte, in plaats van milieubewust te zijn. De zorg verergerde de pijn in mijn hoofd en dwong me naar bed te gaan. Ik wilde per se geen pijnstillers innemen. Ik nam alleen een Tlacotewatertablet en hield een klein kaartje van Maitreya’s ‘hand’ vast. Rond 19:30 uur werd ik wakker van de vreselijkste pijn in mijn hoofd. Ik dacht dat mijn hoofd van binnen kortsluiting maakte. Ik begon te huilen van paniek en angst; ik riep om hulp omdat ik dacht dat ik een herseninfarct of zoiets kreeg en buiten bewustzijn zou raken. Ik was alleen thuis zonder iemand die me kon helpen.
Ineens was daar een stem die me op een nogal strenge manier opdroeg om te gaan liggen. Ik deed wat me werd opgedragen en ging naar bed. Tegelijkertijd nam ik duidelijk een energie in mijn slaapkamer waar, er was ‘iemand’ die naast mijn bed stond en die tegen me praatte. Toen ik in bed lag, werd me duidelijk gezegd dat ik alles moest loslaten en proberen me te ontspannen, dat verder niets meer belangrijk was en dat er hulp was die voor mij zorgde. Ik vroeg wie het was, maar kreeg enkel te horen dat ik de hulp kreeg waar ik om gevraagd had en dat ik mijn ogen dicht moest doen, alles moest loslaten en niet bang hoefde te zijn. Ook werd me duidelijk gezegd dat ik in een soort ‘narcoseachtige slaap’ gebracht zou worden en ook weer wakker gemaakt zou worden. Toen ik mijn ogen dicht deed en probeerde los te laten, is het laatste wat ik zag goudkleurig licht achter mijn ogen, daarna weet ik helemaal niets meer. Rond 23:30 uur werd ik wakker van een stem die mij riep “meisje” of zoiets en ik hoorde duidelijk mijn voordeur dichtgaan en dacht dat mijn vriend in mijn huis was. Toen besefte ik pas dat de pijn had plaatsgemaakt voor een dof gevoel in mijn hoofd en ik alleen in huis was. Ik ben opgestaan en voelde me een stuk beter en uitgerust, en heb iets gegeten en gedronken. De ‘slaap’ heeft vier uur geduurd en voelde alsof ik bijkwam uit een algehele narcose. Sinds die tijd heb ik geen migraine meer gehad en daar ben ik tot op de dag van vandaag ontzettend dankbaar voor.
Mag ik vragen: 1) Wie het was die mij heeft geholpen? 2) Was de stem die ik hoorde echt of heb ik het mij verbeeld 3) Wat is er gebeurd in de tijd dat ik ‘sliep’?
C.dH., Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt 1) De Meester Jezus of liever een ‘woordvoerder’ voor de Meester Jezus heeft je geholpen. 2) De stem was ‘echt’. 3) Je werd genezen.

Pinksterbezoek
Op maandag 16 mei, Tweede Pinksterdag, was het Informatiecentrum officieel gesloten, maar een paar mensen waren er aan het werk en daarom hadden we het bordje “Open” op de deur. (De dag ervoor hadden we met een stel grappen zitten maken en gedaan alsof we hadden gehoopt of verwacht Maitreya met Pinksteren te zien op Verklaringsdag, omdat Pinksteren het symbool is van de overschaduwing van discipelen.)
Typisch voor het recente patroon van woordvoerders die langskomen als we op het punt staan om af te sluiten, keek een bekend uitziende man van Surinaamse afkomst naar binnen toen we klaar stonden om weg te gaan. Hij vroeg of we open waren en zei dat hij het boek De Kunst van het Leven wilde inzien. Hij wilde erover praten. Door een paar opmerkingen bewees hij dat hij veel van ons wist en bevestigde zo al snel dat hij geen gewone bezoeker was. Hier volgen enkele dingen die hij zei: “We zijn allen Een, alles is verbonden.”
“Jullie doen hier toch meditatie? Hoeveel mensen komen er gewoonlijk?” We zeiden dat het kan variëren van twee tot ongeveer twaalf. “Mensen vinden meditatie nog eng. Zij zijn graag bezig en actief, maar vinden het niet prettig om rustig te zijn en te mediteren. Mensen hebben meditatie nodig anders lopen hun batterijen helemaal leeg.” Hij noemde creativiteit in verhouding tot zielecontact: “We zijn creatief als we in contact met onze ziel zijn.”
“Hoe kun je voorkomen dat je mechanisch wordt?” We begrepen dat hij bedoelde origineel en spontaan te blijven bij het geven van lezingen over het naar buiten treden. We zeiden dat het belangrijk was om uit het hart te spreken, om te kijken waar het publiek in geïnteresseerd is en het relevant voor hen te maken.
Hij vroeg ook wat we dachten van de toestand van de planeet. Toen we antwoordden dat onze planeet in een verschrikkelijk slechte staat is, reageerde hij met: “Wij zeggen dat niet.” Toen we vervolgden dat het een feit is, maar dat we aanvoelden dat we er met hem absoluut eerlijk over konden zijn, in ons vertrouwelijke gesprek, zei hij: “Ja, inderdaad, we moeten realistisch zijn.”
Toen vroeg hij indringend of we Maitreya ooit gezien hadden. Op tv bedoelt u? Nee. Hemzelf. Nee, maar we hebben Hem in verschillende gedaantes gezien. Heb je Hem werkelijk gezien? Ja, in gedaantes. Hoe oud is Hij? Hij is in de bloei van zijn leven. Hoe oud is dat? Hij is in Zijn bloeitijd, zoals u. En, hoe oud is dat? Jij moet het weten, je zegt dat je Hem gezien hebt, je ziet mij. Ongeveer 50 jaar oud. Ah! Ik ben 49, zei hij.
Gedurende het gesprek had hij de leiding, rustig, sereen, met humor en gezag. Toen hij wegging gaf hij ons een kushand.
Was hij misschien Maitreya in de gedaante van een serene en vriendelijke bezoeker?
Dank u.
Groepsleden, Informatiecentrum Share Nederland.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de eenvoudige maar gezaghebbende bezoeker Maitreya in die gedaante was.

Veilige tocht
Toen ik op 3 mei 2016 op weg was van Kilmacanogue (Wicklow) naar huis, om ongeveer 14.40 uur, moest ik van de tweebaansweg af om naar Blackrock te komen, waar ik woon, en toen ik naar de linkerrijbaan ging ontging mij een auto die met grote snelheid achter mij aan kwam. Mijn auto werd met kracht teruggeduwd in de rijbaan die ik net had verlaten. De kracht van de onzichtbare handen was zo groot dat ik dacht dat de auto in tweeën zou buigen. Dit alles gebeurde in een oogwenk. Na de aanvankelijke shock voelde ik een overweldigende dankbaarheid voor wat er gebeurd was. Ik was vervuld van verbazing en vreugde. Een verschrikkelijke botsing was voorkomen. Het was een ongelofelijke ervaring waarvoor ik eeuwig dankbaar zal zijn. Mag ik vragen wie hiervoor verantwoordelijk was? Dank u voor al uw fantastische werk.
N.H., Blackrock (Co. Dublin, Ierland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat ze door de Meester Jezus werd gered.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.