Vragen en antwoorden – juli/aug 2016

V. Zijn demonstraties en “de macht van het volk” belangrijk?
A. Ze zijn niet alleen belangrijk, ze zijn essentieel. Het wordt tijd dat de mensheid ontwaakt en de verantwoordelijkheid neemt om haar eigen ontwikkeling en toekomst te bepalen. De mensheid begint te ontwaken. Zodra de mensheid besef krijgt van haar Eenheid – en dit groeit overal ter wereld – zal zij een grote sprong voorwaarts in bewustzijn maken. Het is een kwestie van bewustzijn. Wij zijn goden in aanleg, maar we weten het niet. Er bestaat niets anders dan goddelijkheid. Maar die goddelijkheid vereist structuren die overeenkomen met het goddelijk plan; de economische, politieke, sociale en onderwijskundige structuren waar we momenteel in leven zijn schadelijk voor onze innerlijke goddelijkheid en vooruitgang. Met de aanwezigheid van Maitreya en de Meesters in de wereld zullen we een enorme stap voorwaarts zetten in de ontwikkeling van ons bewustzijn.

V. In de ‘Lijst van ingewijden’ staat bij iedere naam aangegeven hoe ver die persoon in dat leven vorderde met een getal boven 0. Ik heb begrepen dat een getal tussen 0 en 1 een positie op het ‘Proefpad’ aanduidt, d.w.z. een punt voor de eerste inwijding. Volgens de Meester Djwhal Khul zijn er verscheidene niveaus voor de eerste inwijding, waaronder het Proefpad in de eigenlijke zin, en Discipelschap. Welke cijfers komen overeen met deze niveaus van bereiking? Betekent 0,6 bijvoorbeeld dat iemand op het Proefpad staat of op het Pad van Discipelschap? Kunt u aangeven wat de verschillende cijfers tussen 0 en 1 in termen van spirituele vordering betekenen?
A. Dat is onmogelijk te zeggen. Het is een individuele kwestie en van vele factoren afhankelijk.

V. Op 26 april 2016 ervoer ik tijdens de Transmissie-meditatie een krachtige sensatie in mijn benen. Weet u wat die sensatie was?
A. Het was een effect van de energieën.

V. Het is alweer even geleden sinds uw Meester een nieuw artikel schreef. Is daar een reden voor, vooral nu we het zo hard nodig hebben? Dank u voor al uw goede werk.
A. Wij hebben het geluk dat we vele jaren lang artikelen van mijn Meester ontvingen. Zoals in het maandblad uitgelegd, zijn dit artikelen voor altijd, niet slechts voor het moment waarop ze geschreven werden. Het is derhalve niet nodig om ze elke maand te blijven ontvangen. Bedenk ook dat Maitreya Zelf onlangs een belangrijke boodschap voor het maandblad heeft gegeven (zie SN mei 2016).

V. Zijn alle ufo’s hoog geëvolueerd – d.w.z. hun bemanningen?
A. In deze tijd zijn alle ufo’s en degenen die ermee hier komen en die het is toegestaan deel te nemen aan de geestelijke missie op onze planeet hoog geëvolueerde mensen. Als zij van Venus afkomstig zijn, zijn zij als Goden; als zij van Mars afkomstig zijn, zijn sommigen van hen als Goden en anderen zeer vergevorderde mensen. Hoe dan ook zijn zij allen bezield van grote liefde en aspiratie om deze planeet en het zonnestelsel als geheel te dienen. Zij zijn onze broeders en zusters van onze zusterplaneten.

V. Hoe kunnen we samendelen?
A. Er zijn vele manieren. Er zijn 14 Meesters in de wereld. Zij zijn er nu al vele jaren en Zij hebben discipelen – mannen en vrouwen in de wereld – via wie Zij verscheidene met elkaar samenhangende plannen naar buiten hebben gebracht voor het samendelen van de hulpbronnen van de wereld, waarbij het eigenlijk gaat om het vinden van de juiste manieren om dat in te plannen. Samendelen is eigenlijk niet heel moeilijk, maar een kwestie van verdeling en herverdeling.
De eerste politieke daad van Maitreya na Zijn terugkeer in 1977 was het benaderen van de toenmalige bondskanselier van Duitsland, Willy Brandt, om hem te vragen een commissie te vormen, die bekend werd als de Commissie-Brandt. Willy Brandt was een derdegraads ingewijde en hij bracht ongeveer 40 mannen en vrouwen uit verschillende landen in de wereld bijeen die elke kleur van de politieke opinie over de wereldeconomie vertegenwoorchdigden. Zij kwamen uit elke politieke achtergrond, van uiterst links tot uiterst rechts. Zij werkten samen met al hun verschillende opvattingen en benaderingen en kwamen uiteindelijk tot een conclusie, die werd bekendgemaakt tijdens een conferentie in Cancún (Mexico). Iedereen was het met elkaar eens, ze kwamen tot één vaste conclusie: er was slechts één manier om de hulpbronnen van de wereld te verdelen en dat was door samendelen. Dat was de eerste keer dat samendelen werd genoemd als wijze van distributie van het voedsel en de hulpbronnen. Nooit eerder was iemand daar op gekomen. Maar zij kwamen tot die conclusie – een meerderheidsbesluit als de enige manier om de planeet te redden. Zij publiceerden hun bevindingen in Het Brandt-rapport: een overlevingsprogramma. Alle regeringen kwamen in Cancún bijeen en spraken erover en de ontwikkelingslanden van de wereld waren alle voor aanvaarding van de ideeën. Twee landen waren tegen: de VS en het VK. En met twee zulke machtige landen tegen kon niets de conferentie van Cancún redden en stierf het hele idee een zachte dood.
De manier die de Meesters het beste achten is eenvoudig, maar van doeltreffende schoonheid: het samenvoegen van de overschotten van elk land tot een gemeenschappelijk fonds waaruit elk land naar behoefte kan putten.
Dat is de manier die de Meesters voorstellen – de beste manier. Dat is het ideaal, maar er kunnen natuurlijk veel variaties of gradaties van dit systeem zijn die naar dat ideaal leiden.

V. Zullen de meeste mensen hun eigen ziel voelen wanneer Maitreya op Verklaringsdag spreekt?
A. De meeste mensen zullen hun eigen ziel voelen – ook al is het de eerste keer in hun leven. Het zal voor de mensheid een buitengewone ervaring zijn. De mensen zullen zich voelen als kleine kinderen, puur, terwijl ze met hun hart naar deze wonderbaarlijke woorden luisteren en een kwaliteit van leven ervaren die ze vergeten waren, die teruggaat tot hun eigen eenvoudige kindertijd toen ze vertrouwen hadden en vol liefde en blijdschap waren.

V. Wat kunnen we doen om Maitreya’s verschijning te bespoedigen?
A. Vertel erover. Vertel het de mensen. Dit is de belangrijkste informatie, het belangrijkste wat je kunt doen – anderen vertellen wat je weet, op willekeurig welk niveau van overtuiging je hebt. Als je het gelooft, zul je doen wat je kunt om Maitreya te dienen.
Je hart zal je dicteren hoeveel je doet en hoeveel je wilt zeggen. Als je 100 procent overtuigd bent en je hart is vol van verlangen om te dienen en iets belangrijks voor de wereld te doen, zul je dag en nacht werken en al het andere opzij zetten om dit werk te doen totdat Maitreya verschijnt. Of, als je lui bent, je wilt niet uitgelachen worden of je wilt niet dat mensen denken dat je een beetje geschift bent, dan ben je vanzelfsprekend voorzichtig en zeg je niets. Dan verlies je de gelegenheid om Maitreya te dienen; dan verlies je de gelegenheid om de wereld te vertellen wat er gaande is.
Ik ken mensen in de groepen overal ter wereld die denken dat ze het werk doen, maar het niet doen. De waarheid is dat ze geïnteresseerd zijn, maar geïnteresseerd zijn en bij het werk betrokken zijn, zijn twee verschillende dingen. Zij houden zichzelf voor de gek door te denken dat ze bij het werk betrokken zijn. Zij hoorden bijvoorbeeld dat ik naar hun land kwam en dan werden ze opgewonden en waren ze een paar dagen actief. Als ik daarna weer naar huis terugging spoelde het allemaal weer van hen af, tot de volgende keer dat ik kwam. En dan waren ze er weer bij, helemaal actief en opgewonden. Maar eigenlijk zijn ze er niet bij betrokken. Zij gaan op bezoek bij andere goeroes, leraren, deze swami, die heilige man.
Het is allemaal doen alsof. Ze doen niets van werkelijk belang. Ze zijn niet schadelijk, maar doen niets wat met Maitreya te maken heeft. Ze hebben een zeer, zeer korte tijd om de weg voor Maitreya te bereiden. Het is aan mensen zelf om de gelegenheid van al hun voorgaande levens te benutten, of te verliezen, om iets waardevols te doen.

V. Betekent de komst van de Messias dat het einde van de wereld nabij is?
A. De Wereldleraar is er al en, integendeel, dit is het begin van een nieuw tijdperk voor de mensheid, maar een mensheid die gelouterd is, verlost van haar begoochelingen, haar idiotie en destructiviteit. Het is de destructiviteit, de hebzucht en de zelfzucht van de mensheid die tot dit punt leidt, waarop we op rampspoed afstevenen. Dat is waarom Maitreya, de Wereldleraar, gekomen is. De mensheid is gereed voor verandering. Misschien voelen we ons niet gereed, maar Maitreya weet dat we gereed zijn. Hij kijkt in het hart van alle mensen in de wereld en Hij ziet dat we gereed zijn voor verandering. Wij moeten gereed zijn om de juiste keuze te maken. Hij zal ons die keuze voorleggen. Wat wij mensheid noemen, is één eenheid, één wezen, broeders en zusters van de ene wereld. Daarom moeten we doen wat elke familie doet: de hulpbronnen met de hele familie delen. De mensheid moet zichzelf in die termen zien en het beginsel van samendelen aanvaarden. Maitreya zegt dat wanneer we dat doen, we de eerste stap zetten naar onze goddelijkheid. Tenzij we dat doen, kunnen we geen van de volgende stappen zetten.

V. Als de menselijke evolutie van de dierlijke evolutie en de deva (of engelen)evolutie verschilt, hoe staat u dan tegenover de scheppingsleer of Darwins evolutietheorie? Zijn we allemaal door God geschapen en gescheiden van alle andere soorten of zijn we geëvolueerd? Staan evoluties los van elkaar of kruisen ze elkaar op een of andere manier?
A. Ze zijn gescheiden maar verbonden met de evolutie van alle soorten. [Zie ook ‘Evolutie versus de scheppingsleer’ door Benjamin Creme’s Meester, SN december 2008.]

V. In uw boek Transmissie – een meditatie voor de Nieuwe Tijd schreef u dat Transmissie-meditatie ook dagelijks gedaan kan worden als een persoonlijke meditatie. Als men dit wil doen, wat is dan de maximale hoeveelheid tijd dat iemand dit dagelijks kan doen?ch
A. Dat verschilt te veel van individu tot individu om een vastomlijnd antwoord op te geven.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.