Hij die aanklopt

Sinds de oprichting van Share International heeft Benjamin Creme’s Meester artikelen geschreven die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen.

Hij die aanklopt
door de Meester, via Benjamin Creme (januari 1993)

Er komt een moment in het leven van elk land dat een periode van zelfinkeer moet aanbreken; dat de idealen die in zijn grondwet zijn vastgelegd, geschreven of niet, opnieuw moeten worden bekeken in het licht van feitelijk resultaat, en een herwaardering van dat resultaat moet plaatsvinden. Wanneer dit gebeurt in eerlijkheid en openheid, zal een nieuw en verstandig realisme de huidige zelfvoldaanheid vervangen waaraan de leiders van vele naties zich overgeven in de hoop hun onvaste greep op het leven van hun volkeren te behouden. Hun tijd is zo goed als voorbij.
Gebeurtenissen die zich spoedig zullen voordoen, zullen de macht van regeringen herverdelen en de mensen mondig maken. De schijndemocratie van vandaag zal plaatsmaken voor ware participatie en een nieuw hoofdstuk opslaan ihn de lange zoektocht van de mens naar rechtvaardigheid en vrijheid.
Op hetzelfde moment dat deze woorden geschreven worden, wordt een plan in gang gezet dat dit proces zal versnellen en vreugde zal brengen in de gepijnigde harten van miljoenen. Geduldig wachten zij, de verwachtingsloze armen: als vee bijeengedreven in de verschroeide en meedogenloze woestijn; dakloos en werkloos in de trotse steden van de wereld; onvruchtbare rotsgrond bewerkend op de hoogvlakten. Zij wachten op verlossing, die nu aan de deur klopt.
Spoedig zullen zij hun verlosser zien; velen hebben Hem al gezien en leven slechts om Zijn gelaat opnieuw te aanschouwen. Op de slagvelden die deze tijd onteren, verschijnt Hij met gelijke Genade voor allen. Spoedig zullen de vele wonderen die Hij heeft bewerkstelligd Hem geliefd maken in het hart van mannen en vrouwen overal. De genezende waterbronnen zullen één voor één ontdekt worden, en een grote reiniging van ’s mensen tempels zal beginnen.
De geschiedenis leert dat niets tweemaal op precies dezelfde wijze gebeurt. Tijd en evolutie zorgen voor vernieuwing van gebeurtenissen. Zij die een heiland verwachten zoals in het verleden, zullen tevergeefs wachten. Nieuwe tijden vragen om nieuwe methoden en nieuwe problemen om nieuwe oplossingen.
Daarom richt Maitreya zich op de huidige situatie, op de problemen die alle mensen bestoken: honger en conflict; planetair evenwicht; samendelen en rechtvaardigheid; de weg van vrede en oorlog. Dat Hij komt om de mensen te helpen, lijdt geen twijfel, maar Hij komt vooral om te onderrichten. Sla daarom acht op Zijn leringen, want zij bevatten de essentie van het leven, en met hun leiding en inspiratie kun je de sterren bereiken.
Wanneer je wordt gevraagd: “Wat zal de toekomst brengen?”, antwoord dan: een stralende ster heeft zijn rechtmatige plaats aan het firmament verlaten en heeft gekozen om onder de mensen te wandelen, en gaven te brengen die nog nooit op Aarde werden gezien. Genaamd Maitreya, zal deze Gezegende de mensen de weg tonen naar wat zij kunnen worden. Hij zal hun de geheime ingang laten zien naar het hart van God en hen daarin voorgaan. Hij zal met mensen en engelen wandelen en deze twee samenbrengen. Door Zijn voorbeeld en onderricht zal Hij de weg wijzen naar zelf-verlossing. Hij zal de wereld vernieuwen en verjongen. Let op wanneer Hij aanklopt.

Van de redactie
In de afgelopen maanden heeft het Verenigd Koninkrijk zijn eigen en buitenlandse politici, deskundigen en economen hun meningen horen geven over de vraag of het al of niet in de Europese Unie moet blijven. Op 24 juni ontwaakten het VK en de rest van de wereld met het nieuws dat de Britse burgers gekozen hadden om de EU te verlaten.
Ofschoon deze uitkomst niet is wat de Geestelijke Hiërarchie geadviseerd zou hebben, heeft het geen invloed op Maitreya’s plannen. Gevraagd naar zijn mening en de mening van zijn Meester antwoordde Benjamin Creme, hoofdredacteur van Share International , dat “de Meesters zich geen ‘zorgen’ maken” en dat de gebeurtenissen spoedig zullen bewijzen dat niets het naar buiten treden van Maitreya en de Meesters van Wijsheid die Hem vergezellen, kan verhinderen. Benjamin Creme adviseert rustig te blijven en door te gaan Maitreya’s aanwezigheid en Zijn ophanden zijnde Verschijning bekend te maken.
Benjamin Creme heeft altijd gezegd dat het een vergissing zou zijn als Groot-Brittannië de Europese munt, de euro, had overgenomen en dat het verstandig was haar eigen valuta te behouden. De Meesters adviseren eenheid in verscheidenheid en het zal lezers interesseren te weten dat Maitreya Zelf tegen federalisme gewaarschuwd heeft, wat zou leiden tot verlies van de nationale identiteit. Echter, het lidmaatschap van de Europese Unie is hier niet mee in tegenspraak; integendeel, naarmate we naar een mondiale gemeenschap van naties toe groeien zal het aan ieder land zijn om zijn gaven en inzichten bij te dragen en zodoende het geheel te verrijken zonder verlies van soevereiniteit, nationale cultuur of identiteit. Het doel voor de mensheid is eenheid in verscheidenheid, door de schepping van toepasselijke structuren die zowel de diversiteit van allen als onze wezenlijke eenheid beschermen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.