Vragen en antwoorden – oktober 2016

V. Kunt u zeggen wat er in 1947 in Roswell (New Mexico, VS) gebeurd is? Is er een ufo gecrasht en zo ja, wat is er met de bemanning gebeurd?
A. Ja, dat was een van meerdere gevallen waarbij de bemanning van een ufo (van Mars) met opzet crashte, zodat de Amerikaanse autoriteiten het verongelukte voertuig en de lichamen konden onderzoeken. Er waren vijf bemanningsleden, van wie er vier op slag dood waren en één nog enige tijd leefde. Ze zijn allemaal medisch onderzocht door de autoriteiten. Na enige tijd verdwenen de lichamen, die veranderden in een gelei-achtige substantie, omdat ze lichamen hebben die uit etherische stof bestaan. Hun lichamen en voertuigen kunnen zich op de hogere etherische gebieden manifesteren of ze kunnen zichtbaar gemaakt worden door hun trillingssnelheid te verlagen. De Amerikaanse autoriteiten hebben er veel van geleerd; ze hebben veel informatie over het voertuig verkregen voordat ook dat verdween of desintegreerde.

V. Hoe ver verwijderd zijn we van het gebruik van de technologie van licht?
A. Zodra we oorlog voor altijd afzweren en alle wapentuig vernietigen, zullen de Ruimtebroeders ons de Technologie van Licht verstrekken. Zodra we oorlog voorgoed uitbannen. Als we die technologie zouden krijgen voordat we oorlog hebben afgezworen, zou ze duizend keer zo gevaarlijk zijn als kernwapens. Dus we zullen die kennis nooit ontvangen als we oorlog en conflicten niet oprecht en voorgoed afzweren.

V. Sommige mensen zijn van plan Mars en Venus te koloniseren. Wat zouden de Marsianen en Venusianen daarvan zeggen?
A. Zij zouden zeggen: “We voelen ons zeer vereerd dat jullie onze planeten willen overnemen, maar bedankt. Nee, dank je wel, maar evengoed bedankt.”

V. Er is genoeg voedsel in de wereld voor iedereen, maar hoe zit het met water?
A. Hiervoor geldt hetzelfde beginsel als voor voedsel. We moeten leren samen te delen. Er zijn landen waar water schaars is – Israël en Palestina gebruiken bijvoorbeeld dezelfde waterbronnen. Israël gebruikt er het meest van en de Palestijnen moeten het doen met wat er overblijft. Het is cruciaal dat we samendelen.

V. Zijn mensen op planeten die verder gevorderd zijn ooit tot aan de afgrond geraakt, zoals wij momenteel? Werden zij gered? En zijn wij gewoon gedoemd?
A. We zijn niet gedoemd. We leven in het Watermantijdperk. Het probleem is dat de helft van de wereldbevolking nog van het Vissentijdperk is – zij houden van de energie-en en werkwijzen van Vissen. Zij lijden; ze zien de oude leefwijzen verdwijnen. Mensen van het Vissentype zijn de vertegenwoordigers van de versleten, oude structuren van wedijver. Zij behoren tot het verleden en hebben de huidige wereld niets te bieden. Hun boodschap behoort tot het verleden. De conservatieve regeringen van de wereld zijn behoudzuchtige krachten die de energieën van Waterman, de energieën van de toekomst ontkennen. Die energieën bieden een toekomst van eenheid en werken alleen door groepen – niet door individuen. Mensen zullen geleidelijk groepsbewustzijn ontwikkelen. De Meesters hebben geen afzonderlijk besef van Zichzelf – Zij hebben groepsbewustzijn. Zij zien en beschouwen Zichzelf als groep. Zij vormen de groep die het tweede aspect van goddelijkheid – dat wat we Liefde noemen – in de wereld uitdrukken en verankeren.

V. Vonden de recente overschaduwingen [juni] over de hele wereld plaats?
A. Nee, ze waren beperkt tot het VK.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.