Hulp is nodig

Sinds de oprichting van Share International heeft Benjamin Creme’s Meester artikelen geschreven die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen.

Hulp is nodig – en wordt geboden
door de Meester —, via Benjamin Creme (september 2006)

Spoedig zal duidelijk worden dat zonder hulp de mensen maar weinig tijd hebben om de problemen – ecologisch, politiek en economisch – te herstellen die chaos, gevaar en hartzeer veroorzaken voor het merendeel van de mensen op Aarde. Het is een situatie uniek in de geschiedenis van de Aarde. Veel hangt af van het besef van mensen dat zij, als behoeders, de verantwoordelijkheid hebben om het welzijn van de planeet en al haar natuurrijken zorgvuldig ter hand te nemen, en om aan toekomstige generaties een vitaal en gezond planetair thuis over te dragen. Roofzuchtig optreden en luchthartige verwaarlozing door de mens hebben de planeet zó ongezond gemaakt dat, ware zij menselijk, ernstige twijfel over haar herstel op zijn plaats zou zijn. Het huis van de mens en de lagere natuurrijken moet weer gezond gemaakt worden om zijn rol in het zich ontvouwende Plan te vervullen.
Evenzo heerst er chaos op het politieke vlak. De landen worden geleid door groepen die aan het verleden toegewijd zijn, die niet inzien dat hun aanpak niet langer van toepassing is op de noden van vandaag en morgen. Blind en arrogant paraderen zij heen en weer op het toneel van het leven als uit de tijd zijnde acteurs, onzeker van hun richting of hun tekst. De deur gemerkt UITGANG doemt nadrukkelijk op voor deze destructieve machtmisbruikers.
Op economisch en sociaal terrein is de situatie nog het treurigst. Terwijl de rijkdom van de wereld in steeds minder handen vloeit, bedelen ontelbare miljoenen om het minste voor hun voortbestaan. Miljoenen zijn te zwak om te bedelen en sterven, van ellende, voordat ze het leven geproefd hebben. Wat kunnen mensen doen om deze treurige en gevaarlijke omstandigheden recht te zetten? Tot wie kunnen ze zich wenden in hun wanhoop?
In hun uiterste nood is er slechts één bron van hulp voor de mensen. Zij hoeven er maar om te vragen. Wij, jullie Oudere Broeders, werken slechts voor jullie welzijn en geluk, en staan klaar om jullie bij te staan en de weg te wijzen naar een betere toekomst voor iedereen.
Wij zien alle mensen als Eén, broeders en zusters van één grote familie. Ook mensen moeten het gevoel van afgescheidenheid uit hun hart verbannen en opnieuw het feit van broederschap ontdekken, dat de kern vormt van de menselijke aard. Mensen, alle mensen, zijn in aanleg Goden en moeten daarom de omstandigheden creëren waarin zij allen kunnen bloeien. Wij zullen jullie gaarne helpen dit te doen, wanneer jullie de eerste kleine stap in die richting zetten. Die eerste stap is moeilijk noch riskant. Jullie hebben niets te verliezen en jullie goddelijkheid te winnen: die eerste stap heet Samendelen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.