Maitreya’s prioriteiten

Om de mensen te helpen bij hun taak heeft de Christus bepaalde prioriteiten geformuleerd. Ze beslaan de fundamentele behoeften van iedere man, vrouw en kind. De eerste prioriteit is een juiste voorziening van goed voedsel. Ten tweede goede huisvesting en onderdak voor iedereen. Ten derde gezondheidszorg en onderwijs als universeel recht.”

Benjamin Creme’s Meester, januari 1989

In deze rubriek besteden we aandacht aan Maitreya’s prioriteiten, met voorbeelden van plannen, oplossingen en projecten.

Reddingsacties Middellandse Zee gevaarlijker dan ooit
MOAS (Migrant Offshore Aid Station) is een hulporganisatie die momenteel met twee schepen, de Phoenix en de Responder, in de Middellandse Zee opereert om vluchtelingdrenkelingen op te sporen en te redden. De missie begon op 6 juni 2016 in samenwerking met het Italiaanse Rode Kruis. Share International publiceert hun recentste persbericht, van 16 november 2016.

Ondanks onvermoeibare pogingen van zowel de burgermaatschappij als de Europese marine om levens te redden zijn MOAS bemanningsleden er getuige van dat opsporings- en reddingsoperaties in de Middellandse Zee moeilijker worden dan ooit tevoren.
Het aantal doden is in 2016 tot bijna 4300 gestegen en overschrijdt daarmee het aantal in de afgelopen jaren. Hoewel het aantal mensen dat de Middellandse Zee oversteekt ten opzichte van voorgaande jaren in zijn geheel is gedaald, moet worden opgemerkt dat het aantal mensen dat via de centraal-mediterrane route – vanuit Libië naar Italië – een poging waagt, grotendeels ongewijzigd is gebleven. MOAS heeft haar humanitaire inspanningen dit jaar overstelpt zien worden, grotendeels ten gevolge van de veranderende aanpak van smokkelnetwerken. Daar waar in de afgelopen jaren overtochten in meer beheersbare stromen georganiseerd werden, misschien een paar per dag, hebben onze manschappen dit jaar overtochten in grote golven georganiseerd zien worden.
Volgens onderzoek en analyse van MOAS zou deze verandering in aanpak een poging kunnen zijn zowel om kansen optimaal te benutten als om aan de vraag van de kant van de mensensmokkelaars te voldoen. De smokkelnetwerken lijken te industrialiseren, waarbij toenemende concurrentie voor hen een nieuwe uitdaging betekent in het verwerven van voldoende rubberboten, motoren en brandstofcontainers om aan de vraag te voldoen. Dit leidt ertoe dat ongekende aantallen migranten en asielzoekers in onzeewaardige rubberboten gezet worden. “De combinatie van zwaardere ladingen en inferieure kwaliteit is een recept voor rampspoed,” aldus Ian Ruggier, hoofd Operaties van MOAS. “Reddingsploegen hebben te maken gekregen met toenemende beproevingen. Het lijdt geen twijfel dat de vaartuigen gebouwd worden om een aantal kilometers in tact te blijven om mensen buiten de Libische territoriale wateren te brengen.”

Hierdoor is het vrijwel zeker dat het ware dodental veel hoger ligt dan het geregistreerde cijfer, aangezien het zeer waarschijnlijk is dat veel boten zinken zonder ooit gemeld te zijn. Het is nu voor hulpverleners een nog grotere uitdaging om alle boten die tegelijk vertrekken te lokaliseren, en er bovendien in te slagen iedereen te redden. Er zijn ook incidenten geweest waarbij onze bemanningen ’s nachts schepen ontdekt hebben, die al sinds de vroege ochtend op zee waren, wat er mogelijk op wijst dat vele andere migrantenboten onopgemerkt zijn gebleven.
Sinds MOAS in 2014 haar eerste levensreddende missie begon zijn al meer dan 30.000 mensen gered en sinds juni 2016 zijn al bijna 19.000 mensen gered en geholpen.
“Overtochten over de Middellandse Zee zullen niet worden gestopt door het creëren van meer grenzen of het bouwen van muren en hekken. Er is geen op macht gebaseerde oplossing voor migratie. Mensen zullen altijd een manier vinden om naar Europa te komen. Er is een dringende noodzaak het fenomeen aan te pakken in plaats van te proberen het achter prikkeldraad te verbergen. Om dit te laten gebeuren, moeten Europese regeringsleiders voor hun mening uitkomen,” aldus Pete Sweetnam, directeur MOAS.

MOAS blijft oproepen tot het creëren van veilige en legale wegen om een einde te maken aan het onnodige verlies van levens op zee, en om bescherming en waardigheid te garanderen voor mensen op zoek naar een beter leven. (Bron: MOAS)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.