SOP (SOS Planeet Aarde) – december 2016

DE AMERIKAANSE VERKIEZINGEN:
Commentaren klimaatactivisten op mogelijke gevolgen voor milieu

Annie Leonard, directeur Greenpeace VS — “Angst mag deze verkiezing gewonnen hebben, maar moed, hoop en doorzettingsvermogen zullen overwinnen. Greenpeace en miljoenen mensen over de hele wereld hebben alle kracht die nodig is om klimaatverandering te bestrijden en een rechtvaardige wereld voor iedereen te scheppen. Laten we dit moment gebruiken om de strijd voor het klimaat en voor mensenrechten over de hele wereld nieuwe energie te geven.”

Jean Su, Centrum voor Biodiversiteit — “Het Klimaatverdrag van Parijs werd niet ondertekend en geratificeerd door een president, maar door de Verenigde Staten zelf. Eén man mag de planeet niet beroven van de vooruitgang die is geboekt en die nog nodig is – en zeker niet in de eenentwintigste eeuw. Als zaak van internationale wetgeving en van het menselijk voortbestaan kunnen, moeten en zullen de landen van de wereld de Verenigde Staten aan hun klimaatverplichtingen houden. En het is aan de gemeenschappen in de VS om zich te verenigen en het progressieve klimaatbeleid op staats- en lokaal niveau, waar de federale politiek niet regeert, door te zetten.”

Michael Brune, directeur, The Sierra Club – “Wat er ook gebeurt, Donald Trump kan niets veranderen aan het feit dat wind- en zonne-energie in snel tempo goedkoper en toegankelijker worden dan vervuilende fossiele brandstoffen. Met de markt zowel als gemeenschappen die schone energie bepleiten, is er nog steeds een stevig pad voorwaarts om klimaatvervuiling te verminderen, zelfs onder Trump als president.”

May Boeve, directeur, 350 Action – “Ons werk wordt nu veel moeilijker, maar het is niet onmogelijk en we weigeren op te geven. Samen zullen we alles op alles zetten om de vooruitgang die we geboekt hebben te beschermen en moedig actie blijven eisen. We weigeren de toekomst van ons klimaat in de handen van Trump te laten. Nu is het de tijd om eens diep adem te halen en te strijden als nooit tevoren.”

Erich Pica, voorzitter Friends of the Earth (VS) — “We gaan met nieuw elan aan het werk en zullen iedere mogelijke strategie gebruiken om tegen haat en hebzucht en milieuvernietiging te strijden. Ofschoon ik liever een andere strijd zou leveren, moeten we die welke ons geboden wordt, aangaan. De toekomst van het land en de planeet hangt ervan af.”

Naomi Klein, milieuauteur en -activiste — “Buiten de VS moeten we beginnen economische sancties te eisen nu we met deze verdragsvernietigende wetteloosheid geconfronteerd worden… En ik geloof dat er een heel erg snelle internationale respons moet komen. Jullie moeten een signaal uitzenden dat je deze met veel moeite bevochten en onderhandelde internationale verdragen niet kunt vertrappen zonder de gevolgen onder ogen te zien.”
Bill McKibben, Milieuauteur en -activist en stichter van 350.org — “Bewegingen gaan over hoe mensen zichzelf organiseren om macht te krijgen – genoeg macht wellicht om, in dit geval, de financiële macht van de fossiele brandstofindustrie te overwinnen. Bewegingen kunnen een prijs op koolstof zetten, politici dwingen om fossiele brandstof in de grond te houden, subsidies eisen zodat er zonnepanelen op bijna elk dak komen, niet alleen het jouwe. Voor een beweging is 5 of 10 procent van het volk nodig om resultaten te boeken – want in een wereld waar apathie heerst, is 5 tot 10 procent een enorm aantal. Vraag het de Tea Party. Vraag het de burgerrechtenbeweging… Wanneer mensen me vragen ‘wat kan ik doen?’ zeg ik nu steeds hetzelfde: het belangrijkste dat een individu kan doen, is geen individu te zijn. Verenig je – daarom hebben we bewegingen als 350.org of Green for All, BlackLivesMatter of Occupy nodig… Het presidentschap van Trump komt op een moment waarop we het ons het minst konden veroorloven… De wereld slaagde er een jaar geleden in Parijs in om voor het eerst iets, hoe gering ook, aan klimaatverandering te doen. Nu zien we niet een gat maar een geul in de weg. We moeten dus uitzoeken hoe we als natie en misschien nog belangrijker als planeet om Trump heen kunnen werken, in welke mate dan ook.”

Regeringsfunctionarissen, klimaatwetenschappers
Chen Zkihua, Chinese gedelegeerde bij de COP22 Klimaatverandering Conferentie in Marokko, functionaris in de klimaatveranderingsdivisie van het Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscomité – “Actie van de internationale gemeenschap zal niet stoppen door de nieuwe Amerikaanse regering. We hebben nog steeds het vertrouwen dat de internationale gemeenschap de handen ineen zal slaan en onze inspanningen tegen klimaatverandering zal voortzetten… Wat er ook in de nieuwe VS regering zal gebeuren, China zal constructief blijven bijdragen aan het internationale klimaatveranderingsproces.”
Bernie Sanders, Democratisch senator Vermont — “Wat we Trump en ieder ander moeten zeggen, is: We gaan niet als een nachtkaars uit. De belangen voor de toekomst van deze planeet zijn te groot. We zullen slim zijn. We gaan informatie geven. We gaan ons organiseren. We gaan tien miljoenen mensen, moeders en vaders en hun kinderen, bijeenbrengen om de fossiele brandstofindustrie te zeggen dat hun korte-termijnwinsten niet belangrijker zijn dan de toekomst van onze planeet.”

John Kerry, minister van Buitenlandse Zaken VS – “Aan hen die in alle delen van de wereld de macht hebben, ook in mijn land, die zichzelf gesteld zien voor het besluit welke weg we op dit cruciale kruispunt moeten inslaan, vraag ik in het belang van miljarden mensen over de hele wereld … om zelf te oordelen. Doe eerst ijverig uw eigen huiswerk alvorens onomkeerbare keuzes te maken… Klimaatverandering behoort om te beginnen geen partijgebonden onderwerp te zijn, niet voor onze militaire leiders en ook niet voor onze intellectuele gemeenschap… Niemand heeft het recht om beslissingen te nemen die miljarden mensen raken, gebaseerd op louter ideologie of zonder juiste inbreng.
“…En niemand zou moeten twijfelen aan de overweldigende meerderheid van de burgers van de VS die weet dat klimaatverandering plaatsvindt en vastbesloten is om zich aan onze in Parijs gedane toezeggingen te houden.”

François Hollande, president van Frankrijk – “De Verenigde Staten, de machtigste economie van de wereld, de op een na grootste uitstoter van broeikasgassen, moeten de beloften die gedaan zijn respecteren. Het is niet alleen hun plicht, het is in hun eigen belang.”
(Bronnen: democracynow.org; good.is; ecowatch.com; greenpeace.org; sierraclub. org; twitter.com/EricHolthaus/; climatechange news.com; commondreams.org; Associated Press)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.