Vragen en antwoorden – december 2016

De vragen en antwoorden die deze maand, december 2016, in Share International gepubliceerd zijn, zijn afkomstig van lezingen die Benjamin Creme respectievelijk in 2009 in Japan en in 2002 in Amsterdam heeft gehouden.

Japan, mei 2009

V. Zijn de Meesters elkaars vrienden?
A. Maitreya en de Meester Jezus in het bijzonder hebben een nauwe band. Vergeet niet dat Jezus het voertuig was door wie Maitreya 2000 jaar geleden in Palestina werkte en dat heeft waarschijnlijk voor die nauwe band gezorgd. De Meesters kennen uitsluitend volkomen onvoorwaardelijke liefde voor alle levende wezens. De Hiërarchie is een Broederschap – de enige ware broederschap die tot dusver in de wereld bestaat. Het doel van Maitreya is om de broederschap van de mensheid te vestigen die zij in wezen is.

V. Gebruiken de Meesters wanneer zij aan mensen verschijnen dezelfde ‘goede genius’ soms vaker? Kunnen ze dezelfde ‘goede genius’ steeds opnieuw gebruiken?
A. Wanneer de Meesters verschijnen, doen ze dat gewoonlijk niet zoals Zij er in het echt uitzien. Zij kunnen elke vorm aannemen die Zij willen, door een gedaante te creëren waar doorheen een deel van Hun bewustzijn zich kan uitdrukken. Wanneer ze daar mee klaar zijn, laten ze de ‘goeie genius’ verdwijnen en verdwijnt die gedaante. Soms gebruikt een Meester een ‘goede genius’ verschillende malen of gedurende langere tijd.

V. Is karma bedoeld om ons te straffen?
A. In onze talloze incarnaties hebben we allemaal veel goede dingen gedaan, maar ook een aantal verschrikkelijke dingen. Daarmee hebben we gevolgen in gang gezet die van die oorzaken afstammen. Het is geen verschrikkelijke straf – karma is een goedaardige wet. Niets gaat ooit verloren, alles is met elkaar verbonden en vroeg of laat keert alles weer bij ons terug. Ook werkt het via die andere grote wet: de Wet van Wedergeboorte. Het biedt de gelegenheid om het negatieve karma uit het verleden recht te zetten en weg te nemen. De Meesters hebben geschreven dat we in feite meer goed dan slecht karma hebben. We moeten alert zijn en ernaar streven onschadelijk te zijn.

V. Komt het griepvirus voort uit milieuvervuiling of uit verkeerde gedachten?
A. Niet zozeer uit milieuvervuiling als wel uit verkeerde gedachten en verkeerde daden. Aan het einde van elke periode van oorlog en conflict doen zich golven van griepepidemie-en voor, soms internationaal en soms beperkt tot bepaalde regio’s. Oorlogen leiden tot stress en spanning in de mensheid; die spanningen creëren onevenwichtigheid. Op zijn beurt beïnvloedt dit weer alle ondermenselijke levens – de elementalen – en dat veroorzaakt verstoring en spanning die de elementalen beïnvloeden en extreme weersomstandigheden teweegbrengen: overstromingen, droogtes, enzovoort.

V. Wat is de juiste houding tegenover het leven om de stress en spanning te vermijden die van invloed zijn op het klimaat?
A. In gebieden waar veel cyclonen voorkomen, worden die versterkt door onze spanningen en gebrek aan evenwicht, en dan worden de weerspatronen extreem. Er zijn ook gebieden op de planeet waar aardbevingen vaker voorkomen, zoals in Japan en het hele gebied rond de Grote Oceaan, en de normale verplaatsing van de aardtectonische platen wordt ook door de verkeerde gedachten van de mensheid verstoord en versterkt. De mensheid is geneigd om mechanistisch te denken. Maar de wereld is een eenheid, een organisch levend wezen; elk atoom van dat wezen is verbonden met alle andere atomen, dus we moeten leren op een andere manier te denken. We moeten leren meer organisch te denken. De enige manier om juist te leven binnen de Wet van Oorzaak en Gevolg is organisch. We moeten begrijpen hoe we organisch kunnen leven in deze ruimte die we planeet Aarde noemen. Onschadelijkheid is de sleutel.

V. Is Maitreya ouder of verder gevorderd dan de Meester Jezus en de Boeddha, of zij die bekendstaan als heiligen?
A. Maitreya is de Meester van alle Meesters. De Meesters die Zijn discipelen zijn, zijn zesde-graads ingewijden en zijn bekend als de Chohans. De Meester Jezus is een van deze discipelen en zou de eerste zijn om te erkennen dat Maitreya verder gevorderd is dan Hijzelf. En Maitreya zou de eerste zijn om te erkennen dat de Boeddha verder gevorderd is dan Hij, Maitreya Zelf. Tot betrekkelijk kortgeleden stonden ze op hetzelfde niveau. Maar de Boeddha heeft inmiddels een kosmische inwijding genomen, waardoor hij iets verder gevorderd is. Wanneer ik het over de Boeddha heb, bedoel ik niet de prins Gautama, die het voertuig was voor de Boeddha.

Mensen maken altijd dit soort vergelijkingen. Wat zal het u interesseren of Maitreya iets meer of minder ver gevorderd is dan de Boeddha of de Meester Jezus? Zij staan allen zo ongelooflijk hoog, zo ver boven de mensheid dat dit soort vergelijkingen onzinnig zijn – louter begoocheling!

Amsterdam, september 2002

V. Zal Maitreya de aandacht richten op fundamentele verhoudingen en praktische zaken, zoals het gezin, de buurt, enzovoort?
A. Ja, inderdaad, dat doet Hij al en doet Hij altijd. In Share International hebben we Zijn prioriteiten, zijn gedachten over gezinsrelaties, karma, enz. gepubliceerd. Hij is een praktisch mens die zich bezighoudt met praktische problemen, onze problemen. De Meesters zijn geen mystici, moet u weten. Wìj zijn mystici. Wij begrijpen niets, we mystificeren alles. De Meesters zijn de Kenners, Meesters van Wijsheid. Wijsheid is kennis plus liefde. Het is de wijsheid van het leven, de praktische wijsheid van onschadelijk leven in juiste verhoudingen waar Zij zich mee bezighouden. U zult zien dat Maitreya zó eenvoudig is, zó nederig, dat kunt u zich niet voorstellen. Deze Geestelijke Reus loopt niet rond met zijn blik opgeheven naar God. Dat doet Hij niet. Hij is betrokken bij het leven en de verhoudingen in het leven – dat is waar Hij zich mee bezighoudt.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.