Brief van de redactie

Brief van de redactie

Geachte lezer,
Terwijl Share International zijn 35ste jaargang afsluit, moeten we het zonder de inbreng doen van oprichter en redacteur, Benjamin Creme. Meer dan 40 jaar heeft Benjamin Creme zijn Meester en Maitreya, de wereld en de groep medewerkers die hem bij zijn levenstaak hebben geholpen, trouw gediend. Dit maandblad heeft gediend, en zal dat blijven doen, om hoop, inspiratie en informatie te bieden, dankzij de onmetelijke wijsheid en de inzichten die ons ter beschikking werden gesteld door de nauwe relatie en het contact van Benjamin Creme met zijn Meester.
Wij zijn dank verschuldigd aan allen die in het verleden hebben bijgedragen aan en gewerkt voor het maandblad en degenen die dat nog doen. We willen deze gelegenheid graag aangrijpen om dank te betuigen aan degenen die in de begintijd het maandblad zo stevig op de rails hebben gezet; hun cruciale bijdrage heeft de continuering mogelijk gemaakt.
Onze inzet blijft onverminderd; de nieuwe omstandigheden bieden ons zelfs een nieuwe gelegenheid om ons werk tot nu toe te evalueren en ernaar te streven onze inspanningen te verdubbelen. Benjamin Creme is heengegaan in de wetenschap dat het werk voortgezet wordt door al degenen die jarenlang met hem gewerkt hebben.
Benjamin Creme is in vrede heengegaan, in het vertrouwen dat hij alles heeft gegeven om zijn taak als Maitreya’s “reizende ambassadeur” te vervullen. Zijn levenswerk was volbracht; hij ging heen wetend dat Maitreya’s openlijke verschijning aanstaande is en er op ons gerekend kon worden om het werk zonder hem voort te zetten. Hij wist ook dat, hoewel hij Verklaringsdag niet op het fysieke gebied zou meemaken, hij desondanks “in de buurt” zal zijn, zoals hij zei, om het op een ander niveau te ervaren.
Het naar buiten treden van Wereldleraar Maitreya en de Meesters van Wijsheid heeft al plaatsgevonden; Maitreya en de Meesters zijn al decennia lang in de moderne wereld – sinds 1977. Maitreya is, zij het incognito, al door miljoenen op tv en via internet gezien. We wachten nu op Zijn openlijke Verschijning in een publiekelijk erkende rol. Onze informatie, via Benjamin Creme en zijn Meester, is dat dat niet lang meer zal duren. Benjamin Creme’s Meester heeft in het verleden aangegeven dat Hij het maandblad zou blijven steunen en dat het in de toekomst een rol zal blijven vervullen om het publiek te onderrichten. Met een dergelijke verzekering kunnen we alleen maar onze inzet voor het werk herbevestigen om de boodschap van hoop bekend te maken waaraan Benjamin Creme zijn bijzondere leven heeft gewijd.
Het redactieteam

Nieuwe aanpak
Veel lezers en sympathisanten vragen zich wellicht af hoe we van plan zijn verder te gaan met het maandblad, in het bijzonder met de rubrieken waarvoor informatie van Benjamin Creme en zijn Meester vereist is. We zijn in de gelukkige omstandigheid dat we heel veel materiaal hebben dat al door Benjamin en zijn Meester bekeken is. Er was elke maand altijd meer materiaal dan gepubliceerd kon worden. Het betreft de volgende rubrieken:

Artikelen van de Meester
We zullen doorgaan met het herdrukken van artikelen van de Meester die evenzeer van toepassing zijn, misschien zelfs nog wel meer, op de huidige tijd, als toen ze voor het eerst gepubliceerd werden.

Lezers schrijven
Share International heeft een heel grote voorraad brieven van lezers die door de jaren heen verwerkt, maar nog niet gepubliceerd zijn. We kunnen dit reservoir nu gebruiken en brieven publiceren waarvan sommige jaren geleden al werden ontvangen en andere heel recent. Ze bevatten een grote verscheidenheid aan persoonlijke ervaringen waarvan Benjamin Creme’s Meester heeft bevestigd dat ze authentiek zijn. Brieven van lezers over ervaringen zijn nog steeds welkom. Hoewel we ze niet kunnen bevestigen of aangeven of er een Meester bij betrokken was, kan de ervaring zodanig zijn dat de hoop, inspiratie en troost die ze biedt ‘voor zich spreken’.

Vragen en antwoorden
Bij elke lezing die hij gaf, overal ter wereld, en praktisch elke dag van zijn leven, werden Benjamin Creme talloze vragen gesteld, die een uitgebreid scala aan onderwerpen beslaan. Groepen over de hele wereld zijn bezig de ontelbare vastgelegde vragen en antwoorden schriftelijk te verwerken. We zijn van plan deze grote bron aan te boren en antwoorden te publiceren die Benjamin Creme en zijn Meester in de afgelopen jaren gegeven hebben en die nog niet in Share International gepubliceerd zijn.

Tekenen van de tijd
In de rubriek ‘Tekenen van de tijd’ zullen we verschijnselen blijven publiceren die voor ons “tekenen van hoop” en “tekenen van de tijd” zijn. Gelukkig hebben we een tamelijk grote voorraad verschijnselen die door Benjamin Creme’s Meester bevestigd zijn. Voor toekomstige tekenen zullen we ernaar streven deze zo grondig mogelijk te onderzoeken, maar aangezien we niet langer de bevestiging en nadere informatie tot onze beschikking hebben die altijd door Benjamin Creme’s Meester gegeven werden, kunnen we u die slechts ter overweging voorleggen.
Een nadere uitleg van de manier waarop we elk van deze rubrieken zullen voortzetten, vindt u in de inleiding bij deze rubrieken.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.