Speciale verklaring van Benjamin Creme’s Meester

Speciale verklaring van Benjamin Creme’s Meester

Op 5 oktober 2016 ontving Benjamin Creme, via mentale telepathie, deze speciale verklaring van zijn Meester.

“De moeilijke tijden zijn bijna voorbij en de mensen zouden de Nieuwe Tijd met vertrouwen tegemoet moeten zien, wanneer Maitreya Zijn hoge Wezen zal laten zien en iedereen Hem als de Meester voor dit tijdperk zal erkennen.”

Sinds de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd.

De belofte van de toekomst
door de Meester —, via Benjamin Creme (mei 1992)

Eens in de zoveel tijd wordt, in antwoord op de noden van de mens, de deur geopend die de Hiërarchie van de mensheid scheidt en worden er, op grotere of kleinere schaal, zekere leringen en informatie vrijgegeven ten bate van degenen die er gebruik van kunnen maken. Dit is zo’n tijd. Voor wie “ogen heeft om te zien en oren om te horen”, vormen deze artikelen een van de manieren waarop in deze tijd nieuwe informatie kan worden gegeven, de aloude waarheden in herinnering kunnen worden gebracht en een nieuw licht kan worden gericht op de eeuwige waarden die ten grondslag liggen aan de evolutie van de mens. Door de jaren heen heb Ik ernaar gestreefd om de lezers van dit tijdschrift een idee te geven van het leven dat ons wacht, om te inspireren tot een blijde en positieve benadering van die toekomst en om hen toe te rusten met het gereedschap van kennis om correct om te gaan met de problemen die zich op de weg daar naartoe dagelijks voordoen. Vanuit mijn gunstige positie van ervaring en inzicht heb Ik getracht op te treden als ‘uitkijkpost’ en bewaker, om te waarschuwen voor naderend gevaar, en om u, de lezer, in staat te stellen met moed en overtuiging te handelen in dienstbaarheid aan het Plan.
Voor velen is deze taak niet vergeefs geweest; velen hebben in mijn woorden inspiratie en leiding gevonden. Velen wachten gretig op hun maandelijkse laven aan waarheid. Anderen lezen rustig, met een afstandelijk oog en met nog afstandelijker denken en hart, terwijl weer anderen verbijsterd zijn en niet weten wat ervan te denken. In recente artikelen heb Ik me geconcentreerd op de verschijning van Maitreya en van Onszelf, zijn Discipelen. Dit is de belangrijkste gebeurtenis van deze tijd, zonder weerga in ontelbare millennia. De climax van dit proces wordt nu bereikt. Inmiddels verschijnt Maitreya geregeld voor vele honderden mensen om hen te informeren over Zijn aanwezigheid en hun hulp in te roepen. Spoedig zullen de media van deze verschijningen horen en zal men op onderzoek uitgaan. Dat onderzoek zal de aanwezigheid onthullen van een buitengewoon man, begiftigd met ongewone krachten, die ongebruikelijke antwoorden biedt voor de problemen en noden van de mens. Wij staan op de drempel van een nieuw tijdperk. De meeste mensen voelen momenteel dat een wind van verandering door de wereld raast, die wijst naar de nieuwe tijd. Te midden van de chaos en het verval van oude zekerheden en vormen kan men voelen hoe een nieuwe wereld op het punt staat geboren te worden. Een betere wereld. Een veiliger, verstandiger en eerlijker wereld. Mijn taak is het geweest om jullie deze hoop en plannen voor te houden, om jullie medewerking en actieve dienstbetoon op te wekken, om jullie voetstappen te leiden wanneer ze misschien wankelden, en om in jullie het besef te doen ontwaken dat je niet verlaten en alleen bent. Ik verleen deze dienst graag; Ik verwelkom de gelegenheid jullie last te verlichten en jullie de gouden belofte van de toekomst voor te houden.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.