“Houd de prijs voor ogen!”

“Houd de prijs voor ogen! En de prijs is de mensheid!”
een compilatie

Hier volgt een selectie uitspraken met betrekking tot het thema ‘Houd de prijs voor ogen!’ De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en de boeken van Benjamin Creme.

We worden wakker!

Op zaterdag 15 februari 2003, een maand voor de invasie in Irak, hielden 1,8 miljoen mensen een vredesmars door Londen die eindigde in een bijeenkomst in Hyde Park. Een zwarte man trok de aandacht van een cameraploeg die deelnemers interviewde. In een brief aan de redactie waarin het interview werd beschreven, bevestigde Benjamin Creme’s Meester dat de man in feite Maitreya was in de gedaante van een deelnemer. Hier volgen enkele fragmenten uit het interview:
“Eindelijk worden we wakker, eindelijk! De wereld hoort toe aan de mensheid, broeder… Ik ben trots dat mijn broeders en zusters vandaag de waarheid zeggen en de leugens ontmaskeren, de leugens, dat is geweldig! De hele jonge generatie, zwart, wit, ze zijn hier allemaal; ik vind het prachtig om te zien en ik zou het voor geen goud willen missen, broeders! En al mijn kleine broeders daar, al mijn kleine broeders en zusters, overal daar, overal vandaan! Ik ben blij, ik ben heel blij! We worden wakker!
Word wakker, broeder, blijf vertrouwen! Houd de prijs voor ogen! En de prijs is de mensheid! Want de mensheid is van ons allemaal! Zoals Bertrand Russell zei: ‘Onthoud je menselijkheid en vergeet de rest.’ Want als je dat niet doet, ziet de toekomst er somber uit. Maar jullie, onze nieuwe generatie, hebben de opkomst gezien van een nieuwe orde en de orde hoort aan de mensheid…” (SI april 2003)

Bij marsen en demonstraties waarin de mensen oproepen tot rechtvaardigheid, vrede en gezond verstand, kan Maitreya in een of andere gedaante gevonden worden, terwijl Hij de rol van de mensen speelt en uit hun naam spreekt. Zijn energie van liefde doordringt deze samenkomsten van de rechtvaardigen en inspireert hen tot verdere inspanning. Zijn kracht wordt de hunne en zij voelen zich onbevreesd en zeker. Op deze wijze keert de Heer van Liefde het tij van de haat, versterkt Hij het vuur van miljoenen en ziet mensen overal zich bewust worden van hun bestemming en naar de middelen zoeken om hun oprechte verlangens ten uitvoer te brengen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het einde van onderdrukking’)

Mijn Lering, hoe eenvoudig ook, zal jullie tonen dat het noodzaak is om samen te delen; om een reservoir van voorraden aan te leggen waaruit alle mensen kunnen putten; deze Lering zal jullie de manifestatie van de innerlijke goddelijkheid van de mens tonen… Een crisis in besluitvorming wacht de mensheid. Mijn Liefde creëert een polariteit van gezichtspunten; dat is het Zwaard dat ik hanteer. Mijn vrienden, weet goed waar je staat en ontvang Mijn Licht. (Maitreya, Boodschap nr.64)

Wanneer ons gelaat gezien wordt, zullen jullie ook de begintijd zien van veranderingen die de wereld zullen transformeren. De veranderingen zullen niet allemaal tegelijk plaatsvinden, maar spoedig zullen de eerste stevige slagen van rechtvaardigheid en vrijheid worden toegediend, die aan stuwkracht zullen winnen naarmate de maanden en jaren voorbij flitsen. Uiteindelijk zal alles worden vernieuwd en zullen de volkeren van de wereld een schonere en gezondere lucht ademen. Voor deze reusachtige taak is moed vereist. Aan vele uitdagingen moet het hoofd worden geboden. Het is niet eenvoudig om een wereld totaal te veranderen, noch om een nieuwe te bouwen op de ruïnes van het verleden. Wees daarom moedig en herbouw jullie wereld. Leg je angst af en verwelkom de toekomst met open armen… In het verleden heeft de mens verscheidene malen de gelegenheid gehad om op te klimmen, maar liet hij na de kans te benutten. Sta gereed om de toekomst met beide handen aan te grijpen en een wereld te scheppen van schoonheid. Vermijd wanhoop en schep met vreugde en liefde, wetend dat de toekomst wacht op je omhelzing. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het Pad naar de toekomst’)

Alle veranderingen die nu in de wereld plaatsvinden, zorgen voor bewustzijn in mensen, die vinden dat het nu genoeg is geweest; zij hebben het recht om vrij te zijn en van het leven te genieten. Ze willen niet langer geconditioneerd worden door politiek, religie of commercialisering. Het leven moet in evenwicht zijn, en we moeten ons bewust zijn van het Zelf in ons hart. Er was iemand als Maitreya voor nodig om dit bewustzijn in de wereld vrij te laten. (Maitreya, Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven)

Maitreya is de belichaming van de energie die wij Liefde noemen, het Christus-beginsel, en Hij stort die Liefde onafgebroken, dagelijks, in een oneindige stroom uit in de wereld. Dit heeft een subtiele, maar zeer besliste invloed op de manier waarop mensen denken en handelen. Het werkt naar twee kanten. In de Bijbel wordt dit het “Zwaard des Onderscheids” genoemd. Hij komt als het Zwaard des Onderscheids, niet om de mensen te verenigen, maar om “broeder tegen broeder en vader tegen zoon op te zetten”. Dit is een symbolische aanduiding van die energie van Liefde, die volkomen neutraal is. Zij stimuleert alles, het goede en het kwade, het egoïstische en het altruïstische, tegelijkertijd. Dus vergt het een enorme kennis en praktische vaardigheid van Maitreya om ervoor te zorgen dat meer mensen deze energie absorberen die haar op altruïstische wijze kunnen gebruiken, dan mensen die haar op zelfzuchtige wijze zouden gebruiken. Het is jongleren. Het stimuleert iedereen, zodat de zelfzuchtigen meer zelfzuchtig worden en de altruïsten steeds altruïstischer. Op deze manier wordt de keus die de mensheid moet maken heel duidelijk… Of we veranderen totaal van richting, óf we vernietigen al het leven op de planeet. Dat is wat Maitreya zal zeggen. We hebben niet veel tijd om te beslissen. Maitreya zegt: “Mijn hart vertelt Mij jullie antwoord, jullie keus, en verheugt zich.” (Boodschap nr. 11) “Het einde is bekend vanaf het begin” en Hij weet dat Hij niet tevergeefs gekomen is.
Maar wij moeten weten wat we willen. Wij moeten het heel duidelijk zien, met een haarscherpe blik: die weg leidt tot chaos en zelfvernietiging en die weg leidt tot… wat? De meest fantastische beschaving die deze aarde ooit gekend heeft. Zo werkt het Zwaard des Onderscheids; dat is de energie van Liefde. We beginnen de gevolgen ervan te zien. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Wanneer zal de nieuwe tijd, zoals beloofd, beginnen? Deze periode van overgang is onvermijdelijk een moeilijke. Alles wat we zien, is het gevolg van de invloed van sterke energieën en krachten die, naarmate zij op de mensheid inwerken, verschillende reacties oproepen. Die zijn helaas niet eenvormig en homogeen, maar worden geconditioneerd door afzonderlijke individuele en nationale belangen, ambities en verlangens. Vandaar de overmaat aan nationalistische bewegingen en etnische eisen die nu op de voorgrond treden… De taak van de Hiërarchie is het Plan van God ten uitvoer te brengen door middel van “het Centrum dat wij mensheid noemen”. Dit moet altijd gebeuren met eerbiediging van de goddelijke vrije wil van de mens. Verwacht daarom geen volmaaktheid in de uitwerking van het Plan van dag tot dag of jaar tot jaar. Het doel op de lange termijn is verzekerd, dat lijdt geen twijfel. Alleen de mens bepaalt de grilligheid van het pad waarlangs het zich voltrekt. Spoedig zullen jullie de spanningen zien afnemen die de wereld momenteel in hun greep houden. De gebeurtenissen naderen een crisis waardoor deze ongelijksoortige krachten zullen verdwijnen en verstandiger gezichtspunten zullen worden gehoord. Economische noodzaak dwingt zelfs de rijkste landen om meer in mondiale termen te denken en meer in lijn met de behoeften van de groep. Spoedig zullen de moeilijkheden, veroorzaakt door hebzucht, dwingen tot een herbezinning op economische theorieën en praktijken en de weg tonen naar een rechtvaardiger wereld. Deze dag ligt niet “om de hoek”, maar is niet al te veraf. Vrees niet, het Plan heeft niet gefaald. Integendeel, het Plan voltrekt zich. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het Plan voltrekt zich’)

Mijn behoefte aan discipelen die het gevaar van de huidige tijd inzien, is groot. Ik heb ook hen nodig die Mijn Aanwezigheid voelen, om deze belofte bekend te maken aan hun broeders. Allen die delen in de hoop dat de mensheid in vrede zal samenleven, werken voor Mij. Vrede, Samendelen en Rechtvaardigheid staan centraal in Mijn Lering. Waar ook het Licht van deze Waarheden schijnt, daarheen richt Ik Mijn blik, en door dat kanaal van Licht zend ik Mijn Liefde. Zo ga Ik te werk. Zo verander Ik de wereld door middel van jullie. (Maitreya, Boodschap nr.92)

Thans is, opnieuw, het moment aangebroken dat de stem van het volk gehoord moet worden. Thans is het, opnieuw, van wezenlijk belang dat de behoefte aan rechtvaardigheid, vrijheid en vrede van mensen overal, gehoord en erkend wordt door roekeloze machthebbers. Deze gevaarlijke mannen, gevangen in de begoocheling van hun macht, moeten beseffen dat de tijd van oorlog voorbij is, dat de mensheid verlangt naar vrede en een veiligheid die snel vervaagt. De kleine ‘Napoleons’ moet te verstaan gegeven worden dat hun dagen van macht voorbij zijn; dat de tijd hen van alle betekenis beroofd heeft; en dat de macht nu ligt bij hen die de werkelijke noden van het volk dienen. Wanneer Maitreya het strijdperk betreedt, wordt Hij aanvankelijk wellicht niet opgemerkt te midden van de hectische gebeurtenissen die dagelijks de sereniteit en kalmte van mensen uitputten. Spoedig echter zullen mensen zien dat hun gedachten en noden gehoord en vertolkt worden door een geest die wijzer en overtuigender is dan de hunne. Op deze wijze zullen zij zich aangemoedigd voelen en zich verenigen om beter te worden gehoord. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De macht van het volk in opkomst’)

Mijn vrienden, broeders en zusters, ga na waar jullie nu staan: Zijn jullie bereid met Mij mee te gaan naar het gezegende eiland van liefde? Zijn jullie bereid met iedereen te delen wat je nu bezit? Zijn jullie bereid, Mijn vrienden, om het leven moedig onder ogen te zien en het te beschouwen als een uitdaging tot slagen? Niets kan jullie tegenhouden als je met Mij meegaat. Niets zal er overblijven van de oude traagheid, want omgeven door Licht en Liefde kunnen jullie, Mijn vrienden, de vreugde kennen van nabijheid tot de Vader; die vreugde welke mijn Voorrecht het is jullie te verlenen. Raap je moed dan bijeen, Mijn vrienden, en volg Mij terug naar je Bron. Er kan niets fout gaan, Mijn vrienden, Maitreya is met jullie! (Maitreya, Boodschap nr.86)

Voeg jullie stem bij die aanzwellende roep om vrede en gerechtigheid en word je bewust van jullie plaats in de geschiedenis. Een nieuwe wereld is in de maak en vereist de betrokkenheid van allen: allen hebben een taak in deze grote onderneming; niemand hoeft zich te jong of te oud te voelen om hardop lucht te geven aan zijn aspiraties. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De stem van Maitreya’)

De wereld is verdeeld in twee groepen mensen: de ene is progressief en de andere conservatief en reactionair. De conservatieve en reactionaire krachten houden van het verleden, klampen zich vast aan de oude orde van het Vissentijdperk (dat bij uitstek gebaseerd is op afgescheidenheid en scheuring). Dat is wat we op dit moment zien. De progressieve krachten zoeken een meer constructieve en meer omvattende manier van leven, waarin de Watermankrachten, de krachten van synthese, fusie en samensmelting tot uitdrukking kunnen worden gebracht. Waar je ook maar de overheersing van autocratische, conservatieve en reactionaire krachten aantreft, vind je de vertegenwoordigers van het verleden, die in specifiek deze tijdsperiode altijd werken via de marktwerking, op dit moment het belangrijkste economische concept dat de wereld beheerst. Maar de marktwerking gaat afbrokkelen, omdat ze niet functioneert; ze werkt tegen de wet van evolutie in. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. II)

Ik heb helpers nodig. Ik wil jullie de gelegenheid bieden om te groeien in Dienstbaarheid, om jezelf te verheffen tot in een nieuw Licht, tot een nieuwe verantwoordelijkheid, en wanneer Ik roep, verwacht Ik jullie… Maar jullie, Mijn vrienden, hebben de gelegenheid tot volledige en bewuste dienstbaarheid. Grijp deze kans aan en begin nu. Neem deel aan een groots Plan dat de wereld nu verandert, dat alle mensen en alle volkeren tot elkaar brengt, dat de weg aangeeft naar de toekomst en terug naar God… Niets zal zomaar gebeuren. Ik roep op tot daden en die daden zal ik vele malen versterken. Grijp nu deze kans om Mijn vrienden te zijn, Mijn discipelen, waarlijk de Mijnen. (Maitreya, Boodschap nr.21)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.