Vragen en antwoorden – jan./feb. 2017

De volgende nog niet gepubliceerde vragen en antwoorden zijn afkomstig van gefilmde lezingen van Benjamin Creme. De plaats en datum die aan ieder gedeelte voorafgaan, geven aan waar en wanneer de lezing gehouden werd.

Tokio (Japan), mei 2008
V. Jonge mensen in Japan werken dag en nacht, zonder te slapen, om geld te verdienen. Zullen zij Maitreya kunnen zien, levend zonder bewustzijn, zonder besef van de geestelijke aspecten van het leven?
A. Dit is een symptoom van de uitwassen van commercialisering. We laten het ons leven, onze bestemming regeren. Het is onze bestemming om uitdrukking aan onszelf te geven als goden – om onszelf als goden te manifesteren. Maar in plaats daarvan liggen we met elkaar overhoop, wedijveren we met elkaar en racen we om meer geld te verdienen dan de buren. Waarom doen we dat? Dat is niet waar het leven om gaat. Het gaat om verhoudingen. Welke verhouding kun je hebben met mensen of de wereld als je uitgeput achter geld aan rent? Het is eigenlijk een generatie die uit de pas loopt met de noden van de tijd. Zullen zij Maitreya zien? Natuurlijk zullen zij Hem zien, maar zullen ze Hem herkennen voor Wie Hij is? Er is niemand die Maitreya niet zal zien.

V. Ik hoor dat de mensen die bij deze groep betrokken zijn vrijwilligers zijn. Hoe verdienen zij de kost? Ik zou graag vrijwilligerswerk doen, maar ik moet de kost verdienen.
A. Het klopt dat het allemaal vrijwilligers zijn. Ze werken, verdienen de kost en doen dit werk in hun ‘vrije tijd’. Het hangt van de intensiteit van hun aspiratie en toewijding af hoeveel tijd zij aan hun werk besteden, aan hun gezin, aan filmbezoek enzovoort, en hoeveel tijd ze besteden aan het werk om de aanwezigheid van Maitreya en de Meesters bekend te maken. Iedereen is anders.
Sommigen geven bijna al hun tijd, anderen minder, weer anderen maar weinig. Niemand wordt gevraagd om niet zelf de kost te verdienen. Ik heb nooit iemand gevraagd om haar baan op te zeggen of zijn gezin op te geven om dit werk te doen. Hun vrijwilligerswerk komt uit hen zelf, uit hun ziel. Het komt voort uit het feit dat zij zichzelf als ziel zien en hun ziel zegt hun “dit is wat je moet doen, dit is de nieuwe tijd; dit is de weg naar de nieuwe tijd”, en daarom zetten ze zich hier vrijwillig voor in. Het komt vanuit de ziel en het hart van de betrokkene. Zij zien het als het belangrijkste wat zij kunnen doen.
Als je in je hart voelt “ik moet helpen want ik kan me er niet bij neerleggen dat miljoenen mensen verhongeren, dat mensen van honger omkomen; ik kan me niet voorstellen dat er grote leraren in de wereld zijn en ik niks deed om te helpen”; wanneer je dat voelt, kun je niet anders dan je vrijwillig inzetten. Dat is het gevolg van dat gevoel, als ziel, in je hart of door je intuïtie, dat je bij moet dragen. Je bent nu in incarnatie, het is jouw verantwoordelijkheid. Niet iedereen voelt dat, jammer genoeg. Maar als je inderdaad voelt dat je eraan wilt bijdragen dan doe je dat. Als je het werk echt wilt doen, dan vind je altijd wel een manier om het te doen. Denk in termen van prioriteiten. Je moet prioriteiten stellen. Je hebt je baan, je moet voor je gezin zorgen, maar wanneer je vrije tijd hebt – en misschien heb je meer vrije tijd dan je denkt – kun je tijd geven aan je volgende prioriteit, en dat is dat je mens bent in deze wereld. Dan zie je de problemen van nu en doe je je best om er iets aan te doen.

Osaka (Japan), mei 2009
V. Wat bedoelde u toen u zei dat we 15 jaar hebben om de planeet te herstellen?
A. Onder wetenschappers en regeringen heerst het algemene misverstand dat we 50 tot 100 jaar hebben om onze manier van leven te veranderen, dat we de CO2-uitstoot niet hoeven terug te dringen en te neutraliseren… en het evenwicht te herstellen. Maar we hebben bijvoorbeeld zoveel hectares oerwoud gekapt, in de Amazone en andere gebieden, die essentieel zijn voor de productie van zuurstof. Bomen zijn essentieel. We vernietigen ons eigen milieu, alleen maar voor commerciële doeleinden.
De kwestie van CO2-uitstoot is ingewikkeld. Er zijn veel mensen, van wie sommige heel invloedrijk, die zeggen dat er helemaal geen probleem is, dat het hele vraagstuk niets te maken heeft met het planetaire systeem en dat we daarom niets hoeven te doen om de CO2-uitstoot tegen te gaan. Dat is de gevaarlijkste houding – ontkennen dat het probleem zelfs maar bestaat. Nogmaals, louter voor commerciële doeleinden. Het kost geld om de CO2-uitstoot in de atmosfeer tegen te gaan. Dat betekent geen enkele uitstoot uit steenkoolcentrales en kerncentrales meer toestaan. Er is een toenemende roep in de wereld om meer kerncentrales, waarvan men denkt dat die schoon zijn. Maar die zijn eigenlijk de gevaarlijkste energiebron van alle energiebronnen die we hebben. Alle kerncentrales zouden onmiddellijk gesloten moeten worden.

Amsterdam, september 2004
V. Wanneer Maitreya over Zijn Vader spreekt, Hij die Hem gezonden heeft, verwijst Hij dan naar Degene die planeet Aarde bezielt of Degene die de zon, het zonnestelsel bezielt, of Degene die bestond aan het begin der tijden?
A. Hij spreekt dan over Degene die de weerspiegeling is van onze Planeetlogos, Sanat Kumara, de Heer der Wereld.

V. Wij hebben heel veel S.O.P. (SOS Planeet Aarde)-stickers bij onze stand uitgedeeld en merkten dat mensen ze erg op prijs stelden. We meenden dat we deze goed samen konden gebruiken met de S.O.P.-brochures van Share International Nieuw-Zeeland (waarin een overzicht wordt gegeven van hoe we de planeet volgens Share International kunnen redden), zodat de mensen ook meteen Maitreya’s boodschap over samendelen zouden ontvangen.
Daar u hebt gezegd dat de S.O.P.-boodschap te belangrijk is om aan een bepaalde organisatie gekoppeld te worden, vroegen we ons af of de koppeling van de S.O.P.-sticker met de brochure een aanvaardbare aanpak is om de informatie van Share International te verspreiden? Of mogen de S.O.P.-stickers echt alleen op zichzelf uitgedeeld worden?
A. Het is geen probleem om ze samen uit te delen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.