De eenheid van de mensheid

door de Meester —, via Benjamin Creme (15 juni 2008)

De tijd nadert snel dat mensen zelf zullen zien dat de richting waarin zij zich momenteel begeven verkeerd is, vruchteloos voor hun toekomstig geluk en gedoemd tot mislukking. Wanneer zij dit zien, zullen ze zich afvragen: Vanwaar deze leegheid? Waarom lukt het niet om de vrede te vinden die wij zoeken? Waar ging het fout? Wanneer zij zich vervolgens tot Maitreya wenden, zullen ze Zijn woorden wegen en nagaan of ze van toepassing zijn op hun situatie. Zij zullen zien dat het denkbeeld van Eenheid centraal staat in Maitreya’s denkwijze. De mensen, zo zal Hij hen op het hart drukken, moeten zichzelf als Eén zien, ieder een deel van een verenigd Geheel – de menselijke familie – en alles wat ze doen moet die Eenheid weerspiegelen. Het huidige onvermogen om deze realiteit te begrijpen, zal Hij betogen, is verantwoordelijk voor al onze moeilijkheden en tegenspoed, onze disharmonie en angst, onze conflicten en oorlogen.
“Zie je broeder als jezelf,” zegt Maitreya. Creëer een Internationaal Depot waaruit allen kunnen nemen. Alleen zo, door Samendelen, kan de wereld vernieuwd worden, leert Hij. Alleen door Samendelen, zal Hij verzekeren, zullen de mensen het geluk vinden dat zij zoeken. Alleen Samendelen zal Rechtvaardigheid en Vrede brengen.
Aldus zal Maitreya de gedachten van mensen leiden naar de Waarheid die Hij brengt en is. Aldus zal Maitreya de mensen hun dwalingen tonen en de oplossing voor hun dilemma, en aldus zullen de mensen de balans opmaken van hun toestand en, in toenemende aantallen, zich bewust worden van de Waarheid van Zijn raad. Steeds meer zullen de mensen inzien dat Maitreya’s leiding de enige weg is om het geluk en de vrede te bereiken waar allen innerlijk naar hunkeren. Tot dan toe belemmerd door angst, zullen zij in Zijn eenvoudige Lering het antwoord vinden op al hun vrees en zorgen.
Vanzelfsprekend zal niet iedereen in Maitreya de raadgever vinden die zij zoeken. Voorwaar, velen zullen in Zijn Lering alles vinden wat zij vrezen en haten. Geleidelijk echter, zal de bezieling van hen die op Zijn eenvoudige woorden van Waarheid kunnen reageren en ernaar handelen miljoenen naar Zijn doel van Rechtvaardigheid en Vrede leiden. Zijn Lering, ofschoon eenvoudig, zal doordringen tot in het hart van al diegenen in wie liefde nog niet is uitgedoofd.
Aldus zal Maitreya over de hele wereld werken en allen aan Zijn zijde trekken die verlangen naar een nieuw begin, naar een eenvoudiger, gelukkiger wereld om hun kinderen in vrede en harmonie groot te brengen.
Verklaringsdag zal het signaal zijn voor dat nieuwe begin voor Planeet Aarde. Op die dag zonder weerga zullen de mensen de Eenheid ervaren waarover Maitreya spreekt. Zij zullen aanvoelen dat de hele mensheid dezelfde ervaring ondergaat. Zij zullen een nederige trots voelen om deel uit te maken van een enorme familie van broeders en zusters wier harten gezamenlijk kloppen in een geheel nieuwe liefde. Dit gevoel van saamhorigheid zal hen omhelzen en bij een ieder tranen doen opwellen van een lang vergeten vreugde.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.