Drie voorjaarsfeesten

Drie Voorjaarsfeesten
De groepen die wereldwijd verbonden zijn met het werk van Benjamin Creme lijken het erover eens dat de geestelijke energieën die momenteel tijdens Transmissie-meditatie ervaren worden sterker zijn dan ooit tevoren. Het is daarom wellicht toepasselijk om opnieuw aandacht te geven aan wat een Meester van Wijsheid over de drie grote Geestelijke Feesten schreef en de gelegenheid die ze in de komende maanden bieden. Het artikel dat hier herdrukt wordt (geschreven in maart 1984) verwijst naar een specifieke geestelijke gelegenheid in 1984 – een tijd die met name weerklinkt in de internationale aangelegenheden van nu.

Een belangrijke gelegenheid
door de Meester —, via Benjamin Creme (maart 1984)

Elk jaar als de lentemaanden naderen, treft de Hiërarchie voorbereidingen voor de drie voorjaarsfeesten van april, mei en juni. Elk jaar als die tijd naderbij komt, worden er plannen in gang gezet om hen die het Licht zoeken en dienstbaar willen zijn, in staat te stellen dat vollediger en doeltreffender te doen. Dit voorjaar willen Wij een grote openbaring tot stand brengen. Gedurende deze maanden zullen energieën van buitengewone kracht naar de wereld uitstromen. Hun verhoogde kracht zal zekere toenaderingen toestaan die in deze tijd zeer noodzakelijk zijn, en er zal een grote inspanning worden gedaan om de goede wil van miljoenen mensen in banen te leiden. Op deze manier hopen Wij grote veranderingen teweeg te brengen in de menselijke aangelegenheden, en een verder afglijden naar chaos en oorlog te voorkomen.
Deze tijd van verhoogde werkzaamheid noemen Wij een Geestelijk Offensief, en tijdens deze periode zal alle geestelijke activiteit vele malen worden versterkt. Alle soorten geestelijk werk, van welke traditie of geloofsovertuiging ook, zullen gedurende deze maanden bekrachtiging ondervinden, en er kan veel worden bereikt als deze gelegenheid ten volle wordt benut. Het betaamt allen die verlangen de wereld te dienen en te verbeteren om deze krachten aan te spreken en te benutten, en ze zo in hun leven te openbaren.
Wij trachten onder de mensen een nieuw besef van gedeelde verantwoordelijkheid te vestigen. Wij trachten in hen een gevoel te wekken voor vereend handelen. Wij proberen de omstandigheden te creëren waarin deze samen tot uitdrukking kunnen komen en zo tot verandering leiden. Alles is energie; er bestaat alleen maar energie. Door de invloed van deze hogere energieën op het Centrum, de mensheid, trachten Wij een nieuwe atmosfeer in de wereld op te wekken. Help Ons omstandigheden van vertrouwen te scheppen en zo de wereld hernieuwde hoop te brengen. Zaai het zaad van liefde en vertrouwen en zie het bloeien als hoop en vreugde.
Iedereen kan iets doen om de pijn van zijn broeders te verzachten. Ga na waar je staat en bezie wat je moet doen. Geef nu plechtig je steun aan elke daad van opoffering en draag je aandeel bij. Maak deze tijd een tijd van geven; geef je wil om te dienen volledige uitdrukking. Weet dat je door te dienen toewerkt naar het licht en je je beter op het doel van je ziel richt.
Neem je plaats in aan Onze zijde en laat de dromen der mensen werkelijkheid worden. Neem je plaats in aan Onze zijde en wees verzekerd van Onze stimulans en hulp. Neem je plaats in aan Onze zijde en verricht daden die je niet voor mogelijk hield.
Wanneer jullie Maitreya zien, zullen jullie weten dat het beslissende moment voor de wereld is gekomen. Hij zal iedereen die de wereld wil redden tot actie oproepen. Schaar je aan de zijde van hen die handelen en dienen, en begeef je in het centrum van de grote Levensstroom.
De tijd is gekomen om, als nooit tevoren, te handelen in overeenstemming met je verklaarde idealen, en om de visie die in je hart besloten ligt te openbaren. Weet dat je niet alleen bent; dat miljoenen deze zelfde idealen omarmen. Reik allen de hand die trachten te dienen en weef een web van licht rond de wereld. Onthoud dat je in de wereld bent om te dienen en dat je alleen door dienstbetoon kunt groeien. Onthoud dat je je broeders hoeder bent en aanvaard verantwoordelijkheid voor je broeders noden. Bied, als nooit tevoren, jezelf aan als kanaal waardoor Wij kunnen werken, als transformator van de enorme krachten die spoedig tot jullie zullen stromen.
Op deze wijze kun je het zegel van dienstbetoon op dit leven plaatsen en je te zijner tijd scharen in de rijen van Hen die jullie zijn voorgegaan.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.