Vragen en antwoorden – maart 2017

Terwijl Benjamin Creme in samenwerking met zijn Meester het publiek informeerde over de ophanden zijnde terugkeer van Maitreya werden hem talloze vragen gesteld, die een uitgebreid scala aan onderwerpen beslaan. We boren nu deze grote vastgelegde bron aan; antwoorden die hier volgen werden in de afgelopen jaren door Benjamin Creme en zijn Meester gegeven en werden nog niet eerder in Share International gepubliceerd. 

San Francisco (VS)

V. Hoe kunnen we van negatieve neigingen of onderdrukte emoties uit het verleden afkomen?
A. Door ons met iets anders te vereenzelvigen. Hoe meer we ons vereenzelvigen met het Zelf in plaats van met de voertuigen van het Zelf – de fysieke, astrale of mentale lichamen – hoe meer we onszelf ontdoen van negatieve tendenzen. Negatieve neigingen zijn het gevolg van verkeerde vereenzelviging. We identificeren ons met dat wat we voelen en meestal is dat negatief. We voelen ons gekwetst, we voelen ons slecht, wreed, kwaad en we denken dat dat allemaal echt is. Dat zijn slechts gevoelens die door ons heen stromen. Gisteren voelde je dat niet. Misschien voel je het morgen niet meer. Dus wat is er echt aan? Als het niet blijvend is, is het niet echt. Het is voorbijgaand.
Als je je identificeert met dat gevoel, maak je het blijvend. Dan bouw je het in je systeem in – bijvoorbeeld de negatieve neiging tot zelfmedelijden, die wijdverspreid is in de wereld. Zelfmedelijden is een heel negatieve ervaring. Het houdt voortdurend aan en alles wordt aan het individu gekoppeld. Dat creëert de toestand van negativiteit. Als je je ermee vereenzelvigt, versterk je het alleen maar. Zeg in plaats daarvan: “Dat ben ik niet.” Wie ervaart het? Zoek uit wie het ervaart. Dat is wat telt – niet wat je ervaart, maar wie het ervaart. Jij bent degene die van wezenlijk belang is.
Jij, als het Zelf achter de ervaring, bent van wezenlijk belang om mee in contact te komen. Niet “Waarom word ik altijd gekleineerd?”, “Waarom heb ik medelijden met mezelf?”, “Waarom heb ik al die negatieve gevoelens?”, “Waarom vindt niemand mij aardig?”, “Waarom ben ik niet succesvol?”, “Waarom ben ik niet de prins van Wales of de president van de VS?” Iedereen heeft weleens medelijden met zichzelf en dat zijn allemaal onechte gevoelens. Je bent een god, een groots goddelijk wezen met alle wijsheid, macht en liefde van God in aanleg. Die zitten in aanleg in jouw natuur, maar ze moeten wel gemanifesteerd worden.
Het enige wat voorkomt dat ze gemanifesteerd worden zijn die negatieve gevoelens van onvolkomenheid, zelfmedelijden, hebzucht, zelfzucht. De grote zonde, de grootste, absolute ketterij, is het gevoel van afgescheidenheid. Dat is de grootste ketterij. Ontdoe je van dat gevoel van afgescheidenheid en je ontdoet je van al die negatieve neigingen. Die komen voort uit het gevoel dat je afgescheiden bent en dat alle anderen het op jou gemunt hebben, van jou willen winnen. Natuurlijk onderdrukken we die gevoelens omdat ze pijnlijk zijn. Daarom onderdrukken we ze. Laat ze aan de oppervlakte komen. Kijk ernaar en zeg: “Ben ik dat? Natuurlijk ben ik dat niet.” Je neemt er afstand van en ze sterven af door gebrek aan voeding.
Hoe meer je je op je negatieve gevoelens richt, hoe meer je ze voedt en energie geeft. Alles wat je energie geeft, wordt gevoed. Als je er afstand van neemt, geef je ze geen voeding. Dan zeg je: “Dat ben ik niet. Dat ben ik niet.” Daarmee schep je afstand tussen de gevoelens en jezelf en sterven ze geleidelijk af omdat je ze niet langer voedt. Dat is hoe je het doet, zonder ze te onderdrukken. Gevoelens onderdrukken is niet goed, maar eraan toegeven ook niet.
De meeste mensen onderdrukken hun emoties of ze geven eraan toe. Psychologen vertellen ons: “Laat het allemaal maar komen! Wees boos! Trap maar tegen die deur!” Het is belachelijk. Het is dom. Waar het om gaat is om de emoties niet te ontkennen, maar ze slechts onder ogen te zien zonder te proberen ervan af te komen, zonder ze weg te drukken, zonder te denken: “Ik mag dit niet voelen. Dit is verkeerd. Dit is lelijk.” Zie ze gewoon onder ogen. Als je er gewoon naar kijkt zonder ze te veroordelen, en zonder eraan toe te geven, geef je ze geen energie. Je kijkt er gewoon naar en als je dat op de juiste manier doet, zonder ze te ontkennen, zonder ze te onderdrukken, sterven ze af. Zo verzwak je hun greep op jou. Hoe meer je dit doet, hoe meer je de band met die negativiteit verzwakt. Dan word je vrij. Het is de enige vorm van vrijheid die je hebt.

Tokio (Japan)

V. Komt Maitreya om de wereld te veranderen of te verbeteren?
A. Nee. Dat is onze taak. Maitreya komt niet om de wereld te verbeteren. Dat moeten wij doen. Maitreya en de Meesters zullen ons daarbij helpen als we de juiste dingen doen. Als we de Wet naleven. Als we ons oude Vissen-verleden dat we koesteren opgeven, onze beleggingen, onze commercialisering, onze betrekkelijke macht en ons beetje superioriteit als ontwikkelde landen loslaten. Aan dat alles houden we vast ten koste van het menselijk lijden dat overal heerst. In de afgelopen 34 jaar hadden we op elk willekeurig moment Maitreya naar voren kunnen laten treden in de wereld van alledag en Zelf zijn Aanwezigheid bekend laten maken.
We hadden daarvoor alleen maar de eerste stappen hoeven zetten naar wat eigenlijk onze goddelijkheid is. Wanneer ik zeg onze eerste stappen naar onze goddelijkheid klinkt dat ontzagwekkend. Hoe doen we dat? Het lijkt een enorme opgave. Maar dat is het allerminst. Het is eenvoudig. Al wat we hoeven doen is de eerste stappen te zetten naar waarheid, naar juiste verhoudingen. Al wat we hoeven doen is de mensheid als één te zien, één groep. Broeders en zusters van een grote groep die mensheid heet – ongeacht de verschillen in kleur, religie, traditie enzovoort, die slechts oppervlakkigheden zijn. De fundamentele waarheid is de eenheid van de mensheid. De eerste stap, heeft Maitreya gezegd, de eerste stap naar samendelen is de eerste stap naar je goddelijkheid. Hij zegt: “Wanneer je samendeelt, herken je God in je broeder.” Samendelen is goddelijk. Rechtvaardigheid is goddelijk. Breng in de wereld samendelen en rechtvaardigheid tot stand en je leeft in je goddelijkheid.

V. Is Maitreya de geest van ieder mens?
A. Dat is eigenlijk wat Hij is. Omdat Maitreya de Christus is, de Wereldleraar, omdat Hij de energie van Liefde belichaamt, is Hij in staat de kern van liefde te zijn in het hart van ieder mens. Wanneer Hij zegt: “Ik ben met je en in je”, is dat letterlijk waar. “Ik streef ernaar dat wat Ik ben door jullie tot uitdrukking te brengen. Hiervoor kom Ik.” Daarom hebben we Maitreya nodig. We hebben de aanwezigheid van Maitreya nodig; de aanwezigheid van het Christusbeginsel, wat Hij is, om ons te laten zien om op zo’n manier te leven dat het Plan van evolutie in het denken van onze Planeetlogos op de juiste manier tot uitdrukking gebracht kan worden.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.