Maitreya’s prioriteiten – mei 2017

Prioriteiten van Maitreya

“Om de mensen te helpen bij hun taak, heeft de Christus bepaalde prioriteiten geformuleerd die,
wanneer ze worden ingevoerd, evenwicht en orde zullen brengen en zo de harmonie zullen scheppen waar
welzijn en vrede van afhangen. Deze prioriteiten zijn eenvoudig en vanzelfsprekend, toch komen ze
nergens in grote mate voor. Samen omvatten ze de basisbehoeften van allen, man, vrouw en kind: de
eerste prioriteit is een voldoende hoeveelheid van het juiste voedsel. Ten tweede toereikende huisvesting
en onderdak voor allen. Ten derde gezondheidszorg en onderwijs als een universeel recht.” Benjamin Creme’s Meester, januari 1989

In dit segment stelt Share International problemen aan de orde op het gebied van Maitreya’s prioriteiten en maakt ook melding van aanverwante plannen, oplossingen en projecten.

 “Grootste humanitaire crisis sinds ontstaan VN” vraagt om internationale respons

Meer dan 20 miljoen mensen in Jemen, Zuid-Soedan, Somalië en Nigeria staan hongersnood en verhongering te wachten in wat de VN topfunctionaris voor hulpverlening “de grootste humanitaire crisis sinds de oprichting van de VN” noemde.
Zonder gecoördineerde wereldwijde hulp “zullen mensen eenvoudigweg omkomen van de honger” en “veel meer zullen lijden en sterven door ziekte”, aldus Stephen O’Brien, de VN adjunct-secretaris-generaal voor humanitaire zaken, in de VN-Veiligheidsraad in maart 2017.
O’Brien drong aan op onmiddellijke werving van fondsen, plus veilige en ongehinderde toegang voor humanitaire hulp “om een catastrofe af te wenden”. “Om precies te zijn”, zei O’Brien, “hebben we in juli 4,4 miljard dollar nodig.”
Volgens een artikel van Jeffrey Gettleman in de New York Times “doen de hongersnoden zich voor doordat in Afrika de droogte heerst en verschillende oorlogen zeer behoeftige gebieden afsluiten. VN-functionarissen zeggen dat ze een enorme injectie van contant geld nodig hebben om hulp te kunnen bieden. Tot nu toe bedraagt het tekort geen miljoenen dollars meer, maar miljarden.”
Het artikel vervolgt: “Hulpfunctionarissen zeggen dat alle benodigde voedsel en water op deze planeet in overvloed aanwezig is – zelfs binnen deze zwaar getroffen landen. Maar gewapend conflict, dat vaak door persoonlijke rivaliteit tussen een paar mannen ontstaat, zet het leven voor miljoenen mensen op zijn kop, vernietigt markten en jaagt de prijs van eerste levensbehoeften op.”
Met betrekking tot de verwoestende droogte die de regio ondergaat, voegt Gettleman toe: “Wetenschappers zeggen al jaren dat door de klimaatverandering de frequentie van droogte zal toenemen. De zwaarst getroffen landen produceren echter vrijwel niets van de CO2-uitstoot die algemeen wordt verondersteld de klimaatverandering te veroorzaken.”
Stephen O’Brien van de VN zei dat de grootste humanitaire crisis in Jemen is, waar tweederde van de bevolking – 18,8 miljoen mensen – hulp nodig heeft en meer dan 7 miljoen mensen honger lijden. Jemen is verwikkeld in een conflict waarbij Saoedi-Arabië en Iran een oorlog op afstand voeren in het armste land van de Arabische wereld.
Over Zuid-Sudan, dat al drie jaar wordt geteisterd door een burgeroorlog, zei O’Brien: “de situatie is erger dan het ooit geweest is. De hongersnood in Zuid-Sudan is door de mens veroorzaakt. Partijen bij het conflict zijn partij bij de hongersnood – evenals degenen die niet ingrijpen om het geweld te stoppen.” O’Brien zei dat meer dan 7,5 miljoen mensen hulp nodig hebben, een stijging van 1,4 miljoen ten opzichte van 2016, terwijl ongeveer 3,4 miljoen Zuid-Sudanezen door de gevechten worden verdreven, onder wie bijna 200.000 die het land sinds januari 2017 zijn ontvlucht.
In Somalië, dat zijn derde jaar van droogte doormaakt, heeft meer dan de helft van de bevolking – 6,2 miljoen mensen – humanitaire hulp en bescherming nodig, onder wie 2,9 miljoen die het risico lopen van honger om te komen en directe hulp vereisen “om hun leven te redden of in leven te blijven.”
In het noordoosten van Nigeria heeft een zeven jaar durende opstand van de extremistische islamitische groepering Boko Haram meer dan 20.000 mensen gedood en 2,6 miljoen uit hun huizen gedreven. Er is meer dan 1 miljard dollar nodig om in de kritieke behoeften van meer dan 8,5 miljoen mensen in drie noordoostelijke staten te voorzien.
“De situatie voor mensen in ieder van deze landen is afschrikwekkend en zonder een grote internationale respons zal de situatie nog erger worden,” aldus O’Brien. Maar hij voegde eraan toe: “Het is mogelijk om deze crisis af te wenden, om deze hongersnood af te wenden, om deze dreigende menselijke catastrofes af te wenden. Het is allemaal te voorkomen.” (Bron: The Guardian, VK; The New York Times, VS; UN.org).

VN-conferentie nucleaire ontwapening
Van 27 tot 31 maart 2017 werd op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York een conferentie gehouden om onderhandelingen te voeren over een juridisch bindend instrument om kernwapens te verbieden. Kim Won-soo, de VN hoge vertegenwoordiger voor Ontwapeningszaken, sprak de afgevaardigden toe: “Laten we allen harder en creatiever werken, zodat we onze gemeenschappelijke doelstelling van een veiliger en stabieler wereld, zonder kernwapens, wat beter is voor iedereen, kunnen bereiken.”
De meerderheid van de VN-lidstaten – meer dan 123 – stemden vóór onderhandelingen om kernwapens te verbieden, maar een verbodsverdrag kreeg geen steun van de landen die daadwerkelijk kernwapens bezitten. De negen bekende kernmachten – de Verenigde Staten, China, Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland, India, Pakistan, Israël en Noord-Korea – verzetten zich allen tegen een verbodsverdrag.
Kim Won-soo sprak eveneens de hoop uit dat het instrument het Nucleaire Non-proliferatieverdrag (NPV) zal versterken en de wereld dichter bij de totale uitbanning van kernwapens brengt; en dat het een belangrijke bijdrage zowel aan nucleaire ontwapening als aan de uiteindelijke doelstelling van algemene en volledige ontwapening zou leveren.
Volgens schattingen uit 2016 zijn er wereldwijd meer dan 15.000 kernkoppen aanwezig. Dit is een aanzienlijke vermindering van de voorraden die tijdens de Koude Oorlog in stand werden gehouden, maar het tempo van de afname is de afgelopen jaren vertraagd en er rijzen zorgen over het niet aflatende vertrouwen op kernwapens in veiligheidsdoctrines en vervolgprogramma’s om kernwapens te moderniseren en te verbeteren.
Kim Won-soo onderkende dat er bij internationale ontwapeningsberaadslagingen tegenwoordig een gevoel van afwijzing doordringt, en waarschuwde dat het grote publiek belangstelling in de kwestie lijkt te verliezen. “We moeten een nieuwe manier vinden het publiek ten gunste van ontwapening te inspireren en te motiveren, precies zoals het gestimuleerd is om gehoor te geven aan de uitdaging van klimaatverandering, een reële bedreiging waar de mensheid zich voor geplaatst ziet,” stelde hij.
“Het bezit van kernwapens, dat samengaat met de dreiging dat ze gebruikt worden, is fundamenteel onverenigbaar met de gemeenschappelijke ambities van de mensheid naar vrede en veiligheid,” zei hij, en benadrukte dat een “nieuwe en destabiliserende” wapenwedloop regionale en mondiale spanning zou kunnen vergroten. Een tweede conferentie zal van 15 juni-7 juli 2017 bij de Verenigde Naties in New York plaatsvinden. (Bron: UN News; The Guardian, VK)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.