Vragen en antwoorden – mei 2017

Benjamin Creme voelde zich niet geroepen op te treden als scheidsrechter inzake de authenticiteit van andere groepen en hun communicaties. Share International zal dit beleid navolgen. Bij elke lezing die hij gaf, waar ook ter wereld, werden Benjamin Creme talloze vragen gesteld die een breed scala beslaan. Wij putten hier uit de grote voorraad antwoorden die Benjamin Creme en zijn Meester door de jaren gegeven hebben en die nog niet eerder in Share International gepubliceerd zijn.

V. In de Bijbel staat dat wanneer de Christus terugkeert de doden zullen opstaan. Wat betekent dit? Moeten we dat letterlijk opvatten?
A. Het betekent dat degenen die spiritueel dood zijn, zullen opstaan. Het betekent niet dat mensen letterlijk uit het graf zullen opstaan. Het betekent dat degenen in wie het Christus-beginsel – het Christus-bewustzijn – ‘dood’ was, tot dat bewustzijn zullen ontwaken. Dat bewustzijn ontwaakt in deze tijd in talloze miljoenen mensen over de hele wereld. En dat maakt het de Christus mogelijk om in de wereld terug te keren. (Radio-interview VS)

V. In het hindoeïsme wordt gezegd dat als je lijdt, dat komt door je slechte daden in je vorige of in dit leven. Kunt u ons hier meer over vertellen?
A. Twee grote wetten regeren over al het leven op Aarde – de Wet van Karma (of Oorzaak en Gevolg) en de Wet van Wedergeboorte (wat we reïncarnatie noemen). Door de werking van de Wet van Oorzaak en Gevolg wordt door elke gedachte, elke daad, een oorzaak of oorzaken in gang gezet. De gevolgen van deze oorzaken bepalen ons leven, ten goede of ten kwade. Wanneer het ten goede is, zijn we gelukkig. Wanneer het ten kwade is, zijn we ongelukkig, dan lijden we. Maar het wordt allemaal door onszelf veroorzaakt. Niemand dwingt ons om dit of dat te doen. We doen het vanwege ons onvermogen om als ziel te functioneren.
Wij zijn zielen in incarnatie. De evolutie van deze zielen in incarnatie vindt plaats volgens een Plan – een Plan in het denken van de Logos. Maar we hebben een vrije wil. We kunnen meewerken aan dat Plan – samenleven zonder pijn, zonder lijden, zonder oorlog, zonder haat en geweld, zonder corruptie, zonder hebzucht, zonder alle lelijke, verschrikkelijke dingen die in de wereld gebeuren. Het wordt allemaal door onszelf veroorzaakt. Niets daarvan komt van buiten.
Als het weer ons niet bevalt, zeggen we: “O, God laat ons lijden.” God laat ons nooit lijden. Wij laten alleen onszelf lijden. Vanaf het begin der tijden hebben mensen elkaar afgeslacht, waren ze hebzuchtig en zelfzuchtig. Waarom? Omdat we grootse, goddelijke wezens zijn, zielen in incarnatie, maar gekluisterd in de stof. En dat is het probleem. De stof is niet gevoelig voor onze goddelijkheid en daarom incarneren we.

V. Reïncarneren we altijd in hetzelfde land en hetzelfde ras?
A. Onder de andere grote Wet, de Wet van Wedergeboorte, incarneren we steeds opnieuw, honderdduizenden keren. Iedereen in deze zaal heeft honderdduizenden incarnatie-ervaringen gehad, soms als man, dan weer als vrouw, waarschijnlijk in alle landen van de wereld. Er bestaat geen zuiver ras in de wereld. Iedereen is alles geweest – zwart, wit, bruin, geel, rood. Iedereen heeft ergens anders in de wereld geleefd, in verschillende gemeenschappen, tradities en rassen, en er bestaat geen zuiver ras. Raciale onverdraagzaamheid is onzin, want iedereen is gemengd.
De mensheid heeft zich door de eeuwen heen over de hele wereld zo vaak verplaatst dat een zuiver ras onzin is. Je kunt het ene leven zwart zijn, het volgende leven wit, dan weer bruin, rood of geel. Het maakt geen verschil. Je bent dezelfde ziel die incarneert in een fysiek lichaam dat elke keer anders kan zijn. Het is gewoonlijk niet telkens volkomen anders, maar het kan volkomen anders zijn gedurende lange incarnatieperiodes. Dus het idee dat je onverdraagzaam bent tegenover het ene of het andere ras, een ander ras minder ontwikkeld noemt, of niets waard, of tweederangsburgers, is volslagen onzin, een stoornis in bewustzijn.

V. Hoe helpt de Wet van Karma ons om te evolueren?
A. Er zijn twee grote wetten – de Wet van Karma, van Oorzaak en Gevolg, en in samenhang daarmee de Wet van Wedergeboorte. Dit schept alles wat er in de wereld gebeurt.
De ziel evolueert geleidelijk en brengt haar weerspiegeling, de betreffende man of vrouw, in eerste instantie tot meditatie, dan tot dienstbaarheid en blijft geleidelijk evolueren, zodat je aspirant wordt, discipel, ingewijde, hoge ingewijde en uiteindelijk Meester. Wanneer je Meester bent geworden, heb je de evolutie op Aarde voltooid. Veel van de Meesters verlaten de Aarde en gaan naar hogere planeten of soms zelfs naar een heel ander zonnestelsel. Anderen blijven, gelukkig voor ons, achter en helpen door toe te zien op de evolutie van de rest van ons en de lagere natuurrijken.
Wij zijn niet het enige natuurrijk op Aarde. Alle natuurrijken, en er zijn er veel die wij niet zien, zijn onderworpen aan dit evolutionaire Plan van onze Logos. De Meesters, en degenen met wie Zij werken, de engelenevoluties, de Deva-evoluties, helpen de mensheid op dat pad.

V. Kunt u beschrijven welke gevolgen het zal hebben als de Meesters in de wereld bekend zijn?
A. Met het Nieuwe Tijdperk dat zich aandient en met de Meesters die openlijk in de wereld leven, zal de mensheid een geweldig nieuw besef krijgen van de aard van het leven en de strekking van de evolutie. Ons bewustzijn zal vergroot worden en zich uitbreiden totdat wij ook Meesters zijn. En dan werken we samen met de Godheid van onze planeet. Dan krijgen we beheersing over de krachten van de natuur. Als je eens wist welke evolutie voor ons ligt, alleen al in deze komende tijd, de 2500 jaar van het Watermantijdperk – welke wetenschap, die ons beheersing zal geven, de magische wetenschap die ons in staat zal stellen te weten zonder na te denken, intuïtief te weten, zonder geluid, telepathisch met elkaar te kunnen praten als de norm – je zou verbaasd staan. Spraak zal verdwijnen omdat mensen telepathisch worden. Telepathie is een natuurlijke, normale menselijke eigenschap. Het hoeft slechts ontwikkeld te worden. De evolutie van de mensheid zal een vlucht nemen wanneer de mensheid zichzelf ziet als de ontvanger van geweldige energieën, stimuli en leiding. We zullen een beschaving creëren die schitterender is dan deze Aarde ooit gekend hee

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.