De meest glorieuze toekomst

Sinds de oprichting van Share International heeft Benjamin Creme’s Meester artikelen geschreven die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen.Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd.
In het volgende artikel schrikt de Meester er niet voor terug om vragen te stellen, en te beantwoorden, die in tijden van grote spanning kunnen rijzen.

De meest glorieuze toekomst
door de Meester —, via Benjamin Creme

Van waar, kan men zich afvragen, moet het inzicht komen dat de mensen zal inspireren om de methoden van het verleden – oorlog, wedijver en vernietiging van de planeet – te laten varen en daarmee zal leiden tot het scheppen van een pad naar samendelen, rechtvaardigheid en vrede? Hoe lang moeten mensen wachten op een teken dat dit zelfs ook maar haalbaar is? Waar moeten mensen zoeken naar zelfs maar een sprankje hoop? Het lijdt geen twijfel dat er veel gebeurt in de wereld dat het geloof van iedereen tot het uiterste rekt, behalve van degenen die het meest overtuigd zijn, dat deze hoogst wenselijke gebeurtenis niet alleen mogelijk maar ook verzekerd is.
Op grond waarvan kan deze bewering worden gedaan? Uit welke superieure kennis vloeit ze voort? Hoe kan in deze onzekere wereld zulk vertrouwen staande gehouden worden? De antwoorden op deze rechtmatige vragen stoelen op het feit dat bekend is aan de gehele Hiërarchie (maar nog niet aan alle mensen) dat Hun Hoofd en Leider, Maitreya Zelf, nu al vele jaren in de wereld van alledag aanwezig is; dat vele van Hun illustere Broeders eveneens opnieuw onder de mensen zijn. Dit feit alleen al is zonder weerga. Het duidt op iets wonderbaarlijks en iets nieuws voor de mensen. Voor de eerste keer in talloze duizenden jaren zullen deze ‘mensen zonder blaam’ de mensheid leren hoe te leven, eenvoudig en verstandig, in vrede en in juiste verstandhouding.
Zodoende kan gesteld worden dat de toekomst voor de mens verzekerd is. De mensen moeten echter het mechanisme voor vrede aanvaarden en in werking stellen: de erkenning dat alle mensen gelijk en één zijn, ieder een uitdrukking van de goddelijkheid die het hele Bestaan doordringt. Wanneer dit goed begrepen wordt, zullen mensen weinig moeite ondervinden bij het scheppen van het pad naar vrede. De goddelijke aspecten van rechtvaardigheid en vrijheid zullen nieuwe betekenis en gewicht krijgen, en de dag bespoedigen dat het samen delen van de hulpbronnen zijn natuurlijke en logische plaats zal innemen als het antwoord op het huidige dilemma en conflict van de mens.
Tot nu toe werden dergelijke denkbeelden en uitingen van geestelijk leven alleen door de mensen zelf ondernomen. Tergend langzaam waren de reacties op hun heroïsche voorbeeld. Niettemin oefenen de omstandigheden nu ongewone en ondraaglijke druk uit op de mensenzij moeten zich aanpassen en veranderen of ten onder gaan.
In hun zoektocht naar de antwoorden op hun problemen, zullen zij Maitreya en Zijn Groep gereed vinden om te reageren, gereed om de mensen weg te leiden van gevaar en verdere dwaasheid. Zij hebben de antwoorden die de mensen tot dusver ontgaan zijn, de antwoorden welke, alleen, de toekomst, de meest glorieus mogelijke toekomst, voor het mensenras zullen waarborgen. (Share International/Nederland september 2003)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.