De stem van het volk – juni 2017

Mars voor Wetenschap op Dag van de Aarde

Op 22 april 2017 werd door honderdduizenden wetenschappers en sympathisanten over de hele wereld gedemonstreerd. Bij deze ongekende actie werden in meer dan 600 steden marsen en bijeenkomsten georganiseerd, veelal in reactie op president Trumps afwijzing van klimaatwetenschap en voorgenomen grote bezuinigingen op regeringsinstellingen van de VS. Hieronder vallen het bureau voor Milieubescherming (EPA), NASA, de wetenschappelijke afdeling van het ministerie van Energie, het Nationale Oceaan- en Atmosfeerbureau en de Nationale Gezondheidsbureaus. De Mars voor de Wetenschap was “ongekend wat betreft omvang en breedte van de deelnemende wetenschappelijke gemeenschap,” zei Robert Proctor, professor Wetenschapsgeschiedenis aan de Stanford Universiteit, in The Washington Post. De website marchforscience.org schrijft: “We demonstreerden omdat wetenschap cruciaal is voor onze gezondheid, economieën, voedselzekerheid en veiligheid. We demonstreerden om de rol van de wetenschap in de politiek en de samenleving te verdedigen. Wij zijn pleitbezorgers van de wetenschap en wetenschappers met een belangrijk gezamenlijk doel: het belang van wetenschap voor de publieke zaak. In de komende weken zullen we blijven werken met demonstranten, partnerorganisaties en organisatoren van demonstraties over de hele wereld via satelliet wanneer we plannen maken voor de toekomst van de beweging Mars voor de Wetenschap. De demonstratie is voorbij en de beweging is begonnen. De wetenschap gaat voorwaarts en wij ook.”

Klimaatmars van het Volk Een week later, op 29 april 2017, gingen honderdduizenden mensen de straat op voor de Klimaatmars van het Volk. Meer dan 200.000 mensen protesteerden in Washington DC, met nog eens tienduizenden die via zusterorganisaties over de hele wereld meededen, zoals in Japan, de Filippijnen, Nieuw-Zeeland, Oeganda, Kenia, Duitsland, Griekenland, Verenigd Koninkrijk, Brazilië, Mexico en Costa Rica. In de VS vonden meer dan 370 demonstraties in bijna alle 50 staten plaats, van kleine steden in Alaska tot de straten van grotere steden als Miami, Denver, Los Angeles en Chicago. In Washington DC was de demonstratie verdeeld in aparte groepen als ‘Beschermers van rechtvaardigheid’, ‘Hervormers van macht’, ‘Veel problemen, één thuis’ en ‘Verzet tegen fossiele brandstoffen’, die het groeiende verzet omvatten tegen de ontmanteling van het klimaat- en milieubeleid door president Trump en de Republikeinse partij. Er liepen ook activisten en organisaties mee die tegen olie- en gasboringen, koolwinning, pijpleidingen en energiecentrales strijden. “De acties van nu zijn er niet voor een dag of een week of een jaar,” aldus Paul Getsos, nationaal coördinator van de Klimaatbeweging van het Volk in de VS. “Wij zijn een beweging die iedere dag sterker wordt voor onze gezinnen, onze gemeenschappen en onze planeet. Om alles te veranderen hebben we iedereen nodig.” May Boeve, directeur van de milieugroep 350.org: “We staan op het cruciale punt om een ambitieuze nieuwe beweging vanuit de burgers in gang te zetten om ieder nieuw fossiele brandstofproject dat op tafel ligt te stoppen en te bouwen aan 100 procent hernieuwbare energie in steden door het hele land. Wat we nu doen biedt ons een reëel middel om daar te komen.” Voorafgaand aan de protesten schreef toneelschrijver en activist Eve Ensler in de The Guardian: “De mensheid heeft moeite om te bepalen of we willen aanvaarden dat we leven en sterven in een wereld waar 0,1 procent van de mensen in hun eigen belang en voor eigen profijt over onze Aarde, ons lichaam en onze rechten regeert, of dat we collectief opstaan en vechten voor hervorming voor dit roofzuchtige model. “Iedere strijd die we voeren – vrouwenemancipatie, rassengelijkheid, economische

rechtvaardigheid, immigratierechten, genderrechten, rechten voor gehandicapten – gebeurt op de Aarde, vanwege de Aarde. Dus daarom loop ik op 29 april mee bij de klimaatmars.” Auteur en activiste Naomi Klein legde uit waarom ze deelnam. “Ik loop mee omdat we zoveel beter kunnen. Klimaatverandering is een boodschap. Het vertelt ons dat we moeten evolueren… Dit is een bijzonder moment. Dit is een missie. Het is een algemene missie. Het is een heilige plicht. We moeten demonstreren.” (Bronnen: democracynow.org; march forscience.org; washingtonpost.com; ecowatch.org; theguardian.com)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.