S.O.P. – SOS Planeet Aarde!

Groot-Brittannië: eerste kolenvrije dag sinds industriële revolutie De beheerder van het landelijke elektriciteitsnetwerk van het Verenigd Koninkrijk, maakte bekend dat 21 april 2017 de eerste kolenvrije dag van het land was sinds de industriële revolutie. Groot-Brittannië heeft nooit een periode van 24 uur achtereen zonder kolen gekend. De netwerkbeheerder bevestigde dat op 21 april “het VK voor het eerst sinds de opening van ’s werelds eerste gecentraliseerde steenkoolcentrale in Holborn Viaduct in Londen in 1882 geen elektriciteit uit steenkool heeft opgewekt”. “De eerste dag zonder steenkool in het VK sinds de industriële revolutie vormt een waterscheiding in de energietransitie,” aldus Hannah Martin, hoofd energie van Greenpeace VK. “Tien jaar geleden zou een dag zonder kolen onvoorstelbaar zijn geweest en over tien jaar zal onze energievoorziening opnieuw radicaal getransformeerd zijn.” Het VK wil de vervuilende fossiele brandstof geleidelijk afbouwen en heeft plannen om in 2025 zijn laatste steenkolencentrale buiten gebruik te stellen om aan de klimaatdoelen te voldoen. (Bron: ecowatch.com)

10 Jaar om planeet te redden Ons thuis, de Aarde, is een deadline gegeven – 10 jaar. Als de mensheid niet stopt met de uitstoot van broeikasgassen en CO2-absorberende systemen zoals bossen niet in stand houdt, dan zullen de gevolgen catastrofaal zijn, aldus het Internationaal Instituut voor Toegepaste Systeemanalyse (IIASA). Een door onderzoekers ontwikkeld model dat volgens hen een oplossing kan zijn, vormt een welkome doorbraak. De studie, gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications, schetst een plan dat tegelijkertijd rekening kan houden met opname van koolstof door planten en de uitstoot van koolstof ten gevolge van menselijke activiteiten. “Uit het onderzoek blijkt dat het gecombineerde systeem van energie en landgebruik vóór 2040 netto geen door menselijke activiteit veroorzaakte uitstoot zou moeten leveren om ervoor te zorgen dat de doelstelling van 1,5 °C in 2100 kan worden bereikt,” aldus Michael Obersteiner, medeauteur en directeur van IIASA. Dit doel is in overeenstemming met het Klimaatakkoord van Parijs, waarin 194 landen toezeggen om de wereldwijde gemiddelde temperatuurstijgingen tot onder 2 °C te beperken, in de hoop dat de inspanningen de gemiddelde stijging tot 1,5 °C boven pre-industriële niveaus zullen beperken. Maar het COP21-akkoord staat landen toe om dit streven zelf vorm te geven, en bood geen specifieke methoden om dit doel te bereiken. Het IIASA-model vereist vermindering van het fossiele brandstofverbruik tot 25 procent van de wereldwijde energievoorziening, een drastische verlaging ten opzichte van de 95 procent die momenteel wordt gebruikt. Ontbossing zou ook aanzienlijk moeten worden teruggedrongen om de cumulatieve emissies met 42 procent te verminderen. Uit de studie blijkt dat bij een ‘hoog hernieuwbaar’ scenario wind-, zonne- en bio-energie met ongeveer 5 procent per jaar tot 20 procent moeten stijgen om de netto-uitstoot in 2022 te laten pieken. Maar er moet ook technologie zijn om uitstoot te reduceren, zoals herbebossing en revitalisering van de ecosystemen in de oceanen, want anders zal de wereldwijde gemiddelde temperatuurstijging nog altijd 2,5 graden bereiken en worden de klimaatdoelen van Parijs niet gehaald. China heeft zijn hernieuwbare energieverbruik opgeschroefd, en landen zoals Denemarken hebben zich verplicht tot 100 procent hernieuwbare energiebronnen. In de VS zijn, ondanks de inspanningen van de regering-Trump om de klimaatregelgeving terug te draaien en zich zelfs uit de overeenkomst terug te trekken, sommige staten zoals Californië en Kansas niet gestopt met het

ontwikkelen van hernieuwbare energieopties. Het is een zware opgave, maar de wetenschap laat zien dat sommige landen de goede kant op gaan. Algemeen gesproken is er hoop. IIASA is van mening dat “succes op deze gebieden het verschil kan uitmaken tussen het bereiken van 1,5 °C of 2 °C.” (Bron: Ecowatch.com)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.