God en het leven na de dood

fragmenten uit het interview met dr. Jeffrey Long door McNair Ezzard
(Voor de integrale tekst, zie Share International januari/februari 2018)

Dr. Jeffrey Long is praktiserend arts en radiotherapeut-oncoloog in de VS. Hij is oprichter van de Near Death Experience Research Foundation (stichting voor onderzoek naar bijna-doodervaringen), een gratis dienst die in de afgelopen ruim 15 jaar de bijna-doodverhalen van meer dan 4000 mensen uit de hele wereld heeft verzameld en gearchiveerd. Deelnemers aan het onderzoek van de stichting vullen een gedetailleerde online enquête in betreffende hun ervaring. Dr. Long publiceerde in 2011 de bevindingen van zijn eerste onderzoek in zijn boek Bijna-doodervaringen: Een wetenschappelijke analyse van ervaringsverhalen, een New York Times bestseller. De resultaten van zijn recentste onderzoek zijn te vinden in zijn boek, God and the Afterlife: The Groundbreaking New Evidence for God and Near-Death Experience. McNair Ezzard interviewde hem voor Share International.

Share International: Hoe bent u geïnteresseerd geraakt in bijna-doodervaringen (BDE’s)?
Jeffrey Long: Decennia geleden was ik in opleiding voor mijn medische specialisatie, radiotherapie-oncologie. Ik bladerde door een van de meest prestigieuze medische tijdschriften, The Journal of the American Medical Association, toen ik een artikel over kanker vond met in de titel ‘Near-Death Experience’ (BDE). Alles in mijn medische training suggereerde dat je dood bent of niet dood bent, dus wat was deze bijna-doodervaring? Ik las het artikel en was gefascineerd. Er waren mensen over de hele wereld met deze opvallend vergelijkbare ervaringen, ongeacht de omstandigheden van hun dood. Ik herinner me dat ik dacht: “Mijn hemel, waarom onderzoeken mensen deze ervaringen niet?” Ik was verkocht en begon er meer over te lezen. Ik heb toen mijn onderzoekswebsite [nderf.org] opgezet, die uiteindelijk tot de boeken heeft geleid…

SI: Geloofde u voor het begin van uw onderzoek in een leven na de dood?
JL: Misschien oppervlakkig. Het was meer wensdenken. Mijn geloof hierin was niet gebaseerd op bewijs. Dat is nu allemaal veranderd met het bewijs dat ik heb. Het heeft de tand des tijds vele jaren en vele debatten doorstaan. We hebben nu sterk bewijs van BDE’s, dat er inderdaad een leven na de dood is. Het is een realiteit voor ons allemaal…

SI: Wat heeft u ertoe gebracht uw tweede boek over BDE’s, God and the Afterlife te publiceren?|
JL: Tijdens het onderzoek was ik erg onder de indruk van hoe vaak mensen God hadden ervaren of zich daarvan bewust waren geworden. Dat is hun woord  “God”. De omschrijvingen waren opmerkelijk. Ik vond dat het gepast was om daar enquêtevragen over te stellen.
In de meest recente enquête op onze website vroegen we: “Bent u tijdens uw ervaring tegen specifieke informatie of een gewaarwording aangelopen dat God of een Opperwezen wel of niet bestaat?” 45,5 procent antwoordde “Ja”. Slechts 14,8 procent zei dat ze het niet zeker wisten. En ongeveer 40 procent zei: “Nee.” Er stond een vak onder waarin mensen opmerkingen konden plaatsen. Het was duidelijk dat iedereen die “Ja” antwoordde ook “Ja” bedoelde.
We vroegen ook naar het geloof van mensen in God voorafgaand aan hun BDE en daarna. Een enorm percentage schreef: “Wauw! Ik snap het nu. Ik geloof absoluut dat God bestaat.” Er was geen twijfel, niet gebaseerd op geloof, maar op persoonlijke ervaring. Dat is een van de meer opvallende veranderingen in de overtuigingen van mensen.

SI: Probeerde u met de opzet van uw onderzoek overtuigingen van een bepaalde religie te verifiëren?
JL: Nee. Eigenlijk was ik heel specifiek alleen op zoek naar de feiten  als onderzoeker en dokter. Ik wilde me laten leiden door de bevindingen die uit het onderzoek naar voren kwamen.
We hebben meer dan 4000 BDE’s op de website staan. Als ik het fout zou hebben in mijn conclusie over BDE’s, zouden er veel mensen zijn die dat materiaal zouden lezen en mij op de fout in mijn onderzoek zouden wijzen. Ik heb dat niemand horen doen.
Wat betreft religie is het belangrijk op te merken dat wanneer God in BDE’s voorkomt, dat in wezen nooit ervaren wordt als validering van enige aardse religie. God omvat alles wat we over God willen denken.
Veruit de belangrijkste boodschap die mensen terugbrachten uit hun BDE, als zij God ontmoetten, is dat God ons totaal en volledig liefheeft voor wie we zijn  ongeacht ons geloof of gebrek aan geloof in religie, ons geslacht, sociale status of iets anders. Dat is misschien wel de krachtigste boodschap die God voor ons lijkt te hebben in de BDE.

SI: Hoe omschrijven mensen God?
JL: Het belangrijkste wat je niet moet vergeten, is dat God niet fysiek is. Wanneer je je in een BDE bevindt, is het geen onafhankelijk, aards, fysiek rijk. Het is een niet-fysiek gebied. Veel regels die we in ons aardse leven kenden, zijn niet van toepassing. Vrijwel iedereen zegt bijvoorbeeld dat de tijd zoals we die op aarde kennen daar niet bestaat of radicaal anders is.
Gods uiterlijk kan verschillen. In een BDE kan God elke verschijning kiezen die God wil. Meestal wordt God omschreven als Licht, vaak een licht met een intense en liefdevolle aanwezigheid. Het kan in sommige opzichten meer humanoïde voorkomen, of eenvoudig worden gevoeld of waargenomen als een aanwezigheid. De ervaarders weten zeker dat het God is. Er is een visueel of auditief teken dat zij als God herkennen…

SI: In het boek zegt u dat veel BD-ervaarders informatie ontvangen over het doel van het leven. Kunt u daar iets over zeggen?
JL: In de recentste versie van mijn enquête was een vraag toegevoegd: “Hebt u tijdens uw BDE informatie gekregen over de betekenis en het doel van de aarde?” De fascinerende bevinding is dat een groot percentage van de mensen “Ja” zei. Ze kwamen inderdaad met dergelijke informatie in aanraking. Ze konden hun antwoord ook toelichten.
Een van de meest voorkomende reacties op wat we hier doen en wat belangrijk is voor ons aardse doel is liefde. Het is liefde voor onszelf, liefde voor andere mensen en liefde voor de aarde. Lessen over liefde, leren over liefde en groeien in liefde lijken de sterkste doelen te zijn. Bijna nooit hebben mensen informatie gekregen over een specifieke roeping  om leraar of arts te worden. Anderen zeggen verder dat een betekenis en een doel van ons leven is om te leren. We moeten groeien. We moeten gaan begrijpen.
De belangrijkste boodschap is dat terwijl hier op aarde sprake is van nihilisme, depressie, angsten, frustraties en moeilijkheden, het geruststellend is om te weten dat ons aardse leven uiterst zinvol en belangrijk is. Er is een werkelijke betekenis voor het aardse leven bij elke stap, zelfs als het moeilijk is…

SI: Waren voor mensen met verschillende religieuze achtergronden de BDE’s anders of vergelijkbaar?
JL: Ze waren opvallend gelijk in hun beschrijvingen van God. Ik kon geen enkel verschil vinden in hoe God werd beschreven, of hoe God werd ervaren, ongeacht religieuze achtergrond.
Een eerdere religieuze overtuiging heeft geen significante invloed op de BDE. Het is verbazingwekkend als je erover nadenkt. Je zou een hindoe uit India kunnen zijn, een moslim uit Egypte, of een christen uit de Verenigde Staten, als je een BDE hebt, zullen de ervaringen vergelijkbaar zijn.
Er was wel een verschil met atheïsten. Een klein deel van de deelnemers beschreef zichzelf als atheïst op het moment dat ze hun ervaring hadden. Vanuit het gezichtspunt van een atheïst kan God niet bestaan, op geen enkele manier. Toch kwamen deze atheïsten onverwacht met God in aanraking. Op één na waren alle atheïsten na hun BDE niet langer atheïst…

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.