Tekenen van de tijd – jan/feb 2018

Hier berichten we over verschijnselen die de redactie ziet als “tekenen van hoop” en “tekenen van de tijd”. Gelukkig beschikken we over een redelijk grote voorraad verschijnselen die al eerder door Benjamin Creme’s Meester als authentiek zijn bevestigd. Vanaf nu zullen we echter ook berichten over verschijnselen die niet door BC’s Meester bevestigd zijn. We zullen deze ‘wonderen’ of ‘tekenen’ met zo groot mogelijke nauwkeurigheid presenteren en deze slechts ter overweging aanbieden, aangezien we hiervoor niet meer kunnen bogen op de bevestiging en nadere informatie die BC’s Meester altijd verstrekte. Nadere informatie volgt bij de fotobijschriften.

“Geleidelijk aan zullen velen, zo mogen we aannemen, Maitreya gaan zien als Degene die door alle religieuze groepen onder verschillende namen wordt verwacht, en Hem zo noemen. Sommigen zullen zeggen: “Hij moet de Mahdi zijn,” terwijl anderen zullen beweren: “Krishna is weergekeerd, de wet is vervuld!” Weer anderen zullen vermoeden: “Hij is toch zeker de Messias, die eindelijk gekomen is,” terwijl nog weer anderen Hem als de Christus of Maitreya Boeddha zien. Allen zullen Hem zien als de door hen Verwachte, die hun hoop vervult en gekomen is om hun noden te lenigen.
Maitreya zal deze beweringen bevestigen noch ontkennen en ook Zijn werkers die denken dat zij Hem herkend hebben, behoren zich er niet over uit te spreken. Pas op Verklaringsdag zal Maitreya Zijn ware identiteit en status bevestigen.” (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een glorieuze onderneming’, januari 2010)

Geruststelling
Share International January / February 2018 images, The print of the palm of a hand on my husband's shirt: Maitreya’s hand print! We immediately took a photograph. The print then vanished, slowly but certainly, within 15 minutes.Geachte redactie,
Eind februari 2017 werd mijn broer ernstig ziek. In de loop van de weken werd duidelijk, dat hij niet meer genezen kon worden. Hij had kanker aan het maag-darmkanaal. Maar nergens in zijn lichaam kon de haard hiervan gevonden worden. Omdat zijn conditie razendsnel achteruit was gegaan door deze slopende ziekte, kon er ook geen chemotherapie meer gegeven worden. Toen de ernst van zijn situatie tot hem doordrong, was hij, net als wij, volkomen ontredderd.
Hij realiseerde zich dat de dood snel dichterbij kwam. Ondanks zijn geloof en vertrouwen in Maitreya, werd hij toch bang voor het moment van overgang. Zou zijn ziel wel goed terechtkomen? Omdat hij in zijn leven een aantal jaren van verslaving had gekend, ook al was dat al 17 jaar geleden, werd hij ongerust of hij wel een “goed mens” was geweest. Wij probeerden hem steeds gerust te stellen, maar wat we ook zeiden, niets hielp zijn zorgen te verlichten.
Op zondagavond was mijn man erg lang bij hem op bezoek, het was al tegen tienen, en ver na het bezoekuur van het ziekenhuis. Ik begon te bidden en vroeg Maitreya of hij mijn broer een teken kon geven dat hij niet bang hoefde te zijn, dat hij altijd een “goed mens” was geweest.
Toen mijn man al gauw na mijn gebed thuiskwam, zag ik op zijn overhemd, op de schouder, iets wat vlekken leek. Ik keek er eens goed naar en ontwaarde een afdruk van de palm van een hand. De handafdruk van Maitreya! We maakten er meteen een foto van. De afdruk verdween toen langzaam maar zeker, binnen 15 minuten. De volgende dag, maandag, lieten we de foto afdrukken. We namen de foto mee naar mijn broer.
Toen hij zag wat het was, begon hij te snikken. Ik zei toen: “Zie je nu dat je je geen zorgen hoeft te maken over de bestemming van je ziel? Ik heb aan Maitreya om een teken voor je gevraagd om je gerust te stellen en hij heeft dat teken nu aan jou gegeven.”
Twee dagen later, op woensdag 5 april 2017 (Verschijningsdag van Heer Rama) verliet mijn broer rustig zijn lichaam.
H.K., Nederland.

Geachte redactie,
Share International January / February 2018 images, The hand is very graceful and delicate, with elongated fingers – certainly not my hand. The handprint continues to appear on my table, and although I don’t know who made it, I consider it a blessing and experience endless comfort, love and peace whenever I gaze at it.

Medio oktober 2017, terwijl ik voor een ingelijste foto van Sai Baba mijn ochtendgebeden opzegde, ontdekte ik een handafdruk op het tafelblad naast de foto. Eerst dacht ik dat ik mijn hand op de tafel had geplaatst tijdens het afstoffen, maar toen realiseerde ik me dat ik helemaal niet had afgestoft en dat de afdruk daardoor zichtbaar was. Aangezien ik alleen woon, weet ik dat niemand anders hem gemaakt kon hebben en de hand is heel gracieus en verfijnd met slanke vingers – zeker niet mijn hand. De handafdruk blijft op mijn tafel verschijnen, en hoewel ik niet weet wie hem gemaakt heeft, beschouw ik het als een zegen en ervaar ik oneindige troost, liefde en vrede telkens wanneer ik ernaar kijk.
K.P., Atlanta (Georgia, VS).

‘Kerstster’
Share International January / February 2018 images, On Christmas night, 2017, a witness in Annandale, Virginia observed and took video of a brilliant, spherical blue object that remained in the same position of the sky for hours. The light it was emitting stayed shining at the same level the entire time, the witness reported. The witness also stated, After about an hour three orange lights appeared around the object, forming a triangular shape, and eventually disappeared.

Virginia, VS – Tijdens kerstnacht 2017 ontdekt en filmde een ooggetuige in Annandale (Virginia) een helder bolvormig blauw voorwerp dat urenlang in dezelfde positie aan de hemel bleef staan. Na ongeveer een uur verschenen er drie oranje lichten rondom het voorwerp die een driehoek vormden en tenslotte verdwenen. (Bron: mufon.com)

 

Share International January / February 2018 images, On 23 November 2017, UFO-shaped clouds were photographed over Yinchuan City, China.
Yinchuan City, China
– Op 23 november 2017 werden boven de stad Yinchuan ufo-vormige wolken gefotografeerd. (Bron: YouTube: CGTN, China)

Share International January / February 2018 images, Around sunset on 7 December 2017 a witness near Sedona, Arizona, photographed two glowing disk-shaped objects that the witness reported were moving and making a vibrating noise.Pennsylvania, VS – In de nacht van 2 januari 2018 fotografeerde een hemelvorser in het oosten van Pennsylvania een kleurrijke “snel pulserende ster” aan de zuidwestelijke hemel. “Door een scherpe lens leek het een schijf te zijn van snel roterende lichten die flitsten… en voortdurend van kleur veranderden,” aldus de ooggetuige. (Bron: mufon.com)

 

Share International January / February 2018 images, During a live broadcast on 4 January 2018 on American television station KOIN 6, in Portland, Oregon, a UFO was recorded flying upwards through the sky. The footage was uploaded to YouTube and has had almost 90,000 views. See close-up.
Tijdens een live uitzending op 4 januari 2018 op het Amerikaanse televisiestation KOIN 6 in Portland (Oregon, VS) werd een UFO aan de hemel gezien die omhoog vloog. De opname werd op YouTube geplaatst en is al bijna 90.000 keer bekeken. Zie detailopname rechts. (Bron: dailystar.co.uk)

 

Share International January / February 2018 images, Blessing from the Master Jesus on a photograph of S.A.’s mother, of the Fukuoka Transmission Meditation group, Japan, taken on 20 November 2007.
Zegening van de Meester Jezus op een foto van de moeder van S.A., lid van de Transmissie-meditatiegroep Fukuoka (Japan), genomen op 20 november 2007.

Share International January / February 2018 images, Blessing from the Master in Tokyo on a photograph of N.O.’s mother on 21 June 2008, in Oga City, Japan.
Zegening van de Meester in Tokio op een foto van N.O.’s moeder op 21 juni 2009 in de stad Oga (Japan).

Share International January / February 2018 images, Light blessings from the Master Jesus on M.I.’s front door, February 2009, in Utsunomiya-shi, Japan
Lichtzegeningen van de Meester Jezus op M.I.’s voordeur, februari 2009, in Utsunomiya-shi (Japan).

Share International January / February 2018 images, Blessing from the Master Jesus on a photograph at Kiyomizu Temple, Japan, 18 May 2008, sent by S.A.
Zegening van de Meester Jezus op een foto bij de Kiyomizu-tempel (Japan) 18 mei 2008, ingezonden door S. A.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.