De overwinning staat vast

Sinds de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd. Tot schande van de mensheid heersen wetteloosheid en chaos in de hoogste ambten, waarvoor niets en niemand immuun schijnt te zijn. Niettemin wijst de Meester hier op een nieuwe geest, nieuwe eerbied en nieuwe schoonheid en stelt Hij dat, ondanks de uiterlijke trend, de overwinning vaststaat.

door de Meester —, via Benjamin Creme

Het wordt steeds duidelijker dat de strijd tussen Goed en Kwaad gewonnen wordt door de Krachten van het Licht. Geleidelijk krijgt het goede de overhand in deze eeuwenoude strijd om het denken en het hart van de mens. Dit zal sommigen een verbazingwekkende uitspraak toeschijnen in het licht van de spanningen en scheuringen die in de wereld bestaan. Toch is dit het geval, en zouden jullie de wereld en gebeurtenissen zien zoals Wij, de Oudere Broeders, dan zouden jullie een wereld zien die een buitengewone transformatie doormaakt. Alom zijn er bewijzen dat de oude orde afbrokkelt. Oude haatgevoelens verdelen de volkeren en wetteloosheid heerst alom, maar overal zijn er tekenen dat er een nieuwe geest in de mens ontwaakt, een nieuw gevoel van verantwoordelijkheid en een hernieuwde eerbied voor het leven in al zijn vormen.
Vele vormen kent de openbaring van deze nieuwe schoonheid; vele schitterende visioenen van de toekomst ontvouwen zich voor het oog van de mensheid. De mens staat nog slechts op de drempel van een nieuw begin, maar de tekenen van vooruitgang zijn reeds zichtbaar voor wie ogen heeft om te zien.
Wij zijn nu getuige van een polarisatie die de mensheid dwingt te kiezen. De gevaren van de huidige manier van leven zijn zo afschuwelijk, dat de menselijke geest in opstand komt en zoekt naar het nieuwe.
Op deze wijze komt de mens ertoe de Wil van God te erkennen. Achter alles staat het Plan dat die Wil belichaamt, en de mensen zijn nu, bewust of onbewust, gereed om dat Plan uit te voeren.
Aan alle kanten vormen zich groepen mensen om het nieuwe te openbaren. Geïnspireerd door liefde en de geest van noodzakelijkheid, stellen zij zich een eenvoudiger en gezonder wereld voor. Zij zien dat uit de onevenwichtigheid en spanningen van het heden rechtvaardigheid en harmonie moeten groeien. Zij weten dat zij goddelijk zijn en wonderen van verandering kunnen verrichten. Zij begrijpen de noden van de tijd en wijden zich aan dienstbaarheid. Zij vertegenwoordigen het Goede in elk land.
Er zijn vele wegen naar God, maar de snelste en veiligste is het pad van Dienstbaarheid. Geen ander pad belichaamt zo volkomen de aard van God. Neem je plaats in op dit pad en volg de voorschriften van je ziel. Volg de oproep van je hart en word je bewust van de noden van de wereld. Weet dat je, door het pad van dienstbaarheid te betreden, je plaats inneemt binnen het Plan en ontdek dat je daarmee goed op weg bent langs het pad naar God.
Dan zal vlug de reactie volgen van Ons, jullie Oudere Broeders. Wij zullen snel de gelegenheid aangrijpen om jullie te helpen op jullie weg, door stimulans en de aangeboden terreinen van dienst. Zo kunnen jullie je bij Ons voegen en Ons helpen bij ons werk. Maak dit tot jullie doel en schaar je aan de zijde van de Dienaren van de wereld. Neem je plaats in aan onze zijde en werk samen met de Krachten van het Licht. De overwinning staat vast, maar moet bevochten en behaald worden.
Wees niet bevreesd te midden van de chaos en spanningen. Voor angst is in de huidige situatie geen plaats; zie het eerder als een uitdaging voor je vertrouwen.

Dit artikel uit Share International, januari/februari 2018 is geschreven door een ouder lid van de Geestelijke Hiërarchie van Meesters van Wijsheid. Zijn naam, welbekend in esoterische kring, wordt om diverse redenen nog niet bekendgemaakt. Benjamin Creme stond in voortdurend telepathisch contact met zijn Meester, Die deze artikelen aan hem dicteerde.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.