Vragen en antwoorden – maart 2018

Bij elke lezing die hij gaf, waar ook ter wereld, werden Benjamin Creme talloze vragen gesteld die een breed scala beslaan. Wij putten hier uit de grote voorraad antwoorden die BC en zijn Meester door de jaren heen gegeven hebben en die nog niet eerder in Share International gepubliceerd zijn.

V. U sprak over de Wet van Oorzaak en Gevolg, of Karma. Maar hoe kunnen we in ons dagelijks leven volgens de Wet van Karma leven?
A. Dit is een gewichtige, eenvoudige wet die alles wat er gebeurt op juiste en verstandige wijze regeert. Gedachten zijn de bron van alles wat er in ons leven gebeurt. Wij hebben daar controle over, voor zover we ons er bewust van zijn. Dus je ziet wel hoe belangrijk onschadelijkheid is in alle aspecten van ons leven. En dat is waar onze evolutie toe dient. Die gaat over het tot stand brengen van onschadelijkheid. Dat is wat ten grondslag ligt aan de uitspraak van Jezus toen een van zijn volgelingen zijn zwaard trok en het oor van iemand afsneed die Jezus kwam arresteren. Jezus zei: “Steek je zwaard terug op zijn plaats. Want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen.” Dat is letterlijk waar.

V. Wat bedoelde Jezus volgens u toen hij zei: “Bied de andere wang aan”?
A. Toen Jezus zei “Bied de andere wang aan”, meende hij het ook! Dat is precies wat hij bedoelde. De enige manier om te functioneren zonder schade te berokkenen is dat je, wanneer jou schade wordt berokkend, niet zoals volgens de oude wet van oog om oog en tand om tand vergelding zoekt, maar zoals Jezus zei juist de andere wang aanbiedt. Op die manier gehoorzaam je de wet van het leven. Wie vertelde Jezus dat? Hoe wist hij dat? Wat gaf hem de macht of het gezag om zo’n kolossale, vérstrekkende uitspraak te doen? Opvallend genoeg was dat Maitreya.

V. Ik heb u horen zeggen dat er planten bestaan die op de grens van het plantenrijk verkeren en bijna deel van het dierenrijk uitmaken. Hier begrijp ik helemaal niets van.
A. Zoals u weet komt elk natuurrijk voort uit het rijk eronder: het dierenrijk evolueert uit het plantenrijk. Welnu, we weten dat er vreemde planten zijn die niet als andere planten zijn. Die groeien niet op de normale manier. Ze leven en voeden zichzelf door insecten te eten. Dat soort dingen gebeuren op de grens van elk natuurrijk. Op de grens van het delfstoffenrijk bestaan stenen die volkomen anders zijn dan andere stenen of rotsen. Die zijn niet dood of statisch. Die zijn radioactief. En door die radioactiviteit maakt het delfstoffenrijk de overgang naar het volgende natuurrijk – het plantenrijk. ‘Radioactiviteit’ is bij uitstek de methode die het plantenrijk gebruikt om uitdrukking aan zichzelf te geven: vandaar de bloemen, de uitstraling van kleuren, geuren – dat zijn alle voorbeelden van straling. Planten die dieren eten zijn een aanwijzing van de komst van het volgende natuurrijk, het dierenrijk, en daaruit groeide weer het mensenrijk. Wij zijn geen dieren, maar wij danken ons fysieke lichaam aan het dierenrijk. Na miljoenen jaren van verfijning ontstond uit het dierlijke stadium de dier-mens. Toen dat schepsel een bepaald stadium van voldoende verfijning had bereikt, toen het punt van half dier, half mens was bereikt, kon de energie van het denkvermogen invloed uitoefenen op de mens en begon de menselijke evolutie. Die informatie werd gegeven door de Meesters Die de geschiedenis van de evolutie van de verschillende natuurrijken bijhouden en vastleggen.
Die geschiedenis begon 18,5 miljoen jaar geleden, dus de mensheid is 18,5 miljoen jaar bezig aan haar evolutiereis, waarmee zij het fysieke voertuig steeds verder verfijnde totdat dit tot de Neanderthalmens of het vroege menstype ontwikkeld was, maar tegelijkertijd leefden er overal ter wereld echte mensen. Wij maken daar deel van uit. Nu evolueert het mensenrijk en reikt steeds verder op de schaal van evolutie waarbij sommigen een punt voorbij de strikt menselijke evolutie hebben bereikt en ‘supermens’ geworden zijn – Meesters. Als u Aldus sprak Zarathoestra [Nietsche] heeft gelezen, heeft u een idee van de evolutie van de mens en de vijf planetaire inwijdingen die alle Meesters hebben genomen om supermens te worden. Zij zijn Goden geworden.
Als je Maitreya’s boodschappen beluistert, hoor je dat Hij zegt “Jullie zijn Goden”; elke mens is een god in aanleg. De Meesters hebben dat niveau van goddelijkheid bereikt.

V. In de Grote Aanroep staat een zin die de leden van onze Transmissie-meditatiegroep graag willen veranderen: “Moge Christus tot de aarde wederkeren.” Aangezien we verschillende achtergronden hebben, willen we dit graag veranderen, bijvoorbeeld in “Moge de Meester Maitreya wederkeren” of “Moge Meester Maitreya tot de aarde wederkeren”. Wat vindt u hiervan? [We herdrukken deze vraag in reactie op recente vragen over de Grote Aanroep. Red.]
A. Dit is belangrijk. Veel groepen gebruiken de Grote Aanroep, evenals alle Transmissie-meditatiegroepen overal ter wereld. Het is een gebed (of mantra, of aanroep) dat aan de wereld gegeven is om de mensheid in staat te stellen om vanuit de Hiërarchie de energieën van de Boeddha, van de Christus en van Shamballa aan te roepen. Het werd door de Hiërarchie gegeven in taal die wij kunnen begrijpen en gebruiken. En mijn advies is om er niet één woord aan te veranderen, omdat het in een mantrische vorm is geschreven die alleen al door het uitspreken ervan het vermogen heeft om de energieën van de Hiërarchie aan te roepen. En als je die vorm verandert, verminder je het aanroepende effect van de mantra. Er gaat geen dag voorbij zonder dat Maitreya deze mantra gebruikt. Hij gebruikt haar niet in deze vorm; Hij gebruikt een vorm die slechts zeven heilige mystieke frasen lang is in een oeroude taal, ouder dan elke bekende taal op Aarde. Dus mijn advies is om het te laten zoals het is. Het is gecreëerd door de Hiërarchie; niets wat wij kunnen doen zou het verbeteren.
Waar de mantra zegt: “Moge Christus tot de Aarde wederkeren”, betreft dit niet alleen de Christus. Het betreft ook de Hiërarchie van Meesters Die samen met Maitreya, de Christus, in de wereld komen. Het gaat niet om de hele Hiërarchie, maar om ongeveer tweederde van de Meesters die bij de menselijke evolutie betrokken zijn

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.