Een nieuw begin

Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd. Dit artikel verscheen voor het eerst in december 2000.

door de Meester —, via Benjamin Creme

Wanneer mensen beseffen hoe diep zij zijn gevallen, zullen ze bij zichzelf te rade gaan en beginnen aan de reis terug naar verstandigheid en veiligheid. Dit zal natuurlijk tijd vergen, want de val van Genade in de huidige corruptie en chaos kent een lange geschiedenis. Duizenden jaren lang is de mens gestadig afgedaald van de geestelijke basis die eens zijn leven bestuurde. Hij vergat zijn oorsprong en doel naarmate het Duistere Tijdperk zijn herinnering vertroebelde en zijn hart belaagde. Verloren in de dubbele begoocheling van Materie en Tijd ontwaakt de mensheid nu pas uit haar lange droom en illusie.
Onnodig te zeggen dat individuele mensen boven de massa zijn uitgestegen en hun weg door de nevelen van onwetendheid hebben bevochten naar een mate van licht. Zij zijn de heldere sterren die trouw zijn gebleven aan de kennis en het doel van hun ziel en zo fungeren als een baken voor de rest. Door deze uitzonderlijke mannen en vrouwen is de waarheid van de eeuwige reis van de mens naar steeds ruimer bewustzijn in de donkerste dagen levend gehouden en gevoed. Nu wij de Waterman-ordening binnengaan, gaat er een nieuw hoofdstuk open voor de mensheid en wordt het mensenras een nieuw begin verleend.
Millennia lang heeft de mensheid in het duister gezwoegd, zonder kennis van de groep Oudere Broeders die hun weifelende vooruitgang gadeslaat en hen veilig langs hun zelfgeschapen problemen en gevaren leidt.
Eindelijk kunnen de Broeders nu naar voren treden in het licht en Zichzelf aan de mensen laten zien. Eindelijk kunnen Zij nu openlijk onderwijzen en leiden.
Als Broeders brengen de Meesters een nieuw begrip van de ware verwantschap die tussen mensen bestaat.
Als Meesters zullen de Broeders de mensheid de wijsheid en kennis tonen die eens de hare zal zijn en zo de aspiratie van mensen belevendigen.
Als Vrienden en Gidsen zullen Zij de mensen een spiegel voorhouden van wat zij kunnen worden en zo de reis voor het ras versnellen. Zij komen om te onderwijzen en te begeleiden, en om Hun hulp aan allen aan te bieden.
De Grote Leider, Maitreya, staat gereed om te beginnen aan een reis als geen ander, één die Hem openlijk, in het volle daglicht, dichter bij het hart en denken van de mensen zal brengen. Zijn lering zal de mensen inspireren om hun leven te transformeren en ten goede te herbouwen, en om de toekomst meer te vormen naar de gelijkenis van het Plan.
Zo zal de mensheid herrijzen, tot dichterbij het hoge punt uit het verre verleden van waaruit ze is afgedaald.
Niets dan de wil van de mens zelf kan die herrijzenis tegenhouden.
Zo staan de mensen – als nooit tevoren in hun lange geschiedenis – voor het moment van beproeving, maar de voorhoede van de Meesters is onder hen en hun toekomst is verzekerd.
Maitreya Zelf staat achter de schermen, gereed om te verschijnen en de onwetendheid van de tijd tegemoet te treden. Hij heeft helpers uit alle continenten om Zich heen verzameld, mannen en vrouwen van elk ras en geloof. Samen staan zij gereed om de strijd aan te binden met onwetendheid en hebzucht, egoïsme en wreedheid, en zij zijn zeker van de overwinning.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.