Jonge mediamakers mondig maken

Interview met Mariell Raisma door Jason Francis

De European Youth Press (EYP), gevestigd in Berlijn, is een non-profit vereniging van media-
organisaties die jongeren in Europa journalistiek onderwijs en praktische training bieden.

EYP werkt aan een samenleving waarin jongeren “eerlijke, onafhankelijke en verantwoordelijke media creëren, die
ontwikkeling van democratie, internationale ontwikkeling en een duurzame toekomst bevorderen”, aldus
de website van de groep. Momenteel telt EYP 27 aangesloten organisaties en heeft zij een bereik van
meer dan 60.000 jonge journalisten. Mariell Raisma is lid van de raad van bestuur van EYP, houdt
toezicht op de externe communicatie en op Orange Magazine, een publicatie van EYP. Jason Francis
interviewde haar voor Share International.
Share International: Hoe belangrijk is het dat jongeren participeren in de media?
Mariell Raisma: Om te beginnen is het een kwestie van balans. Alle sociale groepen moeten betrokken
zijn bij het creëren van media-inhoud. Ongeacht hoeveel mediakanalen onpartijdig proberen te zijn, ze
brengen altijd het specifieke perspectief van hun journalisten met zich mee. Deze perspectieven bepalen
de keuze van het nieuws dat zij verslaan en ook waar de nadruk in die verhalen op wordt gelegd. Een
vertegenwoordiger van een sociale groep is gevoeliger voor de belangen van die groep en voor de
uitdagingen en problemen waarmee zij worden geconfronteerd.
Jongeren verruimen het gezichtspunt van oudere, meer ervaren journalisten die een bredere kijk op de
samenleving kunnen hebben wat betreft de historische redenen waarom dingen zo zijn, en vaak een beter
ontwikkeld begrip van medialogica hebben. Jongeren brengen frisse energie met onverwachte en
spannende ideeën en perspectieven.
Balans is ook belangrijk omdat mensen vaak de wereld willen zien door de ogen van iemand met wie ze
zich kunnen identificeren. Daarom helpen jonge mensen die deelnemen aan het maken van media, andere
jongeren te interesseren voor de onderwerpen die ze behandelen en voor de vragen, problemen en ideeën
die ze bespreken.
Het is belangrijk dat jongeren over goede mediaberichtgeving beschikken die ze kunnen lezen of
bekijken, zodat ze goede mediagewoonten kunnen aanleren. Hiertoe behoren het bevestigen van
informatie uit verschillende bronnen, het hanteren van een hoge standaard voor de inhoud, meedenken
met de auteur en het analyseren van de kwesties die worden behandeld. Hier hoort ook bij dat je de moed
hebt om het met de auteur oneens te zijn, maar om toch inhoud te lezen waar je het niet mee eens bent,
zolang het aan een hoge standaard voldoet. Hiermee kunnen jonge mensen zich ontwikkelen tot burgers
die een brede blik hebben en betrokken zijn bij wat er in de samenleving en de wereld gebeurt. Goede
media-inhoud met participatie van jongeren kan de wens cultiveren om bij te dragen aan de samenleving,
om deze te helpen verbeteren. Het kan een jongere helpen manieren te vinden om anderen te inspireren.
Niet iedereen hoeft zijn leven lang een professionele journalist te zijn, maar jongerenparticipatie in de
media kan een jonge journalist ook de mogelijkheid bieden om uiteindelijk journalist te worden, wiens
jarenlange ervaring, ondersteuning en advies bijdragen aan een nieuwe generatie aspirant-journalisten en
aan jongeren die geïnteresseerd zijn in media in het algemeen.

Voor informatie: youthpress.org en orangemagazine.eu

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.